Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte Vårdsamverkan Skaraborg, Skövde 18 mars 2016 Dag Norén Seminarium Framtidens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte Vårdsamverkan Skaraborg, Skövde 18 mars 2016 Dag Norén Seminarium Framtidens."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte Vårdsamverkan Skaraborg, Skövde 18 mars 2016 Dag Norén dag.noren@implement.se Seminarium Framtidens vård och omsorg

2 2 STUDIE I SAMARBETE MED SKL Studier av individfall och kostnadsdrivare Individfall 1, Äldre multisjuk: Brist på anpassning av vårdtjänster till målgruppen

3 3 STUDIE I SAMARBETE MED SKL Studier av individfall och kostnadsdrivare Individfall 2, Äldre multisjuk: Ständiga omtag istället för en anpassad vårdform

4 4 Paradigmskifte: När någon/något bryter kollektivets tankemönster……och ett nytt tankemönster vinner gehör Utdrag från Wikipedia 2015 Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte

5 5 Insatsfokus eller individfokus

6 6

7 7 Grupper med stora behov - Exempel på tjänstekoncept och processer - Att ”fånga” matchningen mellan behov och angreppssätt

8 8

9 9 TRE SEGMENTERINGSEXEMPEL

10 10 Målgrupp för närsjukvårdsteamet i västra Skaraborg

11 11 Minskning av akut-besök: Upp till 80% Minskning av antalet slutenvårdsdagar: Upp till 90% Minskning av antalet vårddagar totalt: Mer än 92% Svårt sjuka och kroniskt instabila grupper - Närvårdssystemet i västra Skaraborg med kommunal hemsjukvård som bas RESULTATEN

12 12 Målgrupp för Trygg hemgång i Ronneby

13 13 Tidvis sviktande - Samarbetsmodellen ”Trygg hemgång” i Ronneby Markant ökad trygghet; patienten OCH personalen Kostnader för korttidsboende upphör helt (motsvarande i genomsnitt 50 000 SEK per individ) Reducerade återinläggningar med 80% RESULTATEN

14 14 En av målgrupperna för Proaktiv hälsostyrning i Gävleborg

15 15 Riskgrupper – Tidig upptäckt genom systemet Proaktiv hälsostyrning i Gävleborg

16 16 Benchmark Storbritannien

17 17 1.Identifiera och fokusera rätt målgrupp Ett paradigmskifte – En ny design En nära och särskilt samordnad vård och omsorg för de med stora behov

18 18 1.Identifiera och fokusera rätt målgrupp 2. Designa en samordnad lösning - tjänstekonceptet Mål- grupp X Målgrupp Y Målgrupp Z Tjänstekoncept 1 ex.vis Vårdteam Tjänstekoncept 2 ex.vis Palliativt stöd Tjänstekoncept 3 ex.vis Anhörigstöd Ett paradigmskifte – En ny design En nära och särskilt samordnad vård och omsorg för de med stora behov

19 19 1.Identifiera och fokusera rätt målgrupp 2. Designa en samordnad lösning - tjänstekonceptet 3. Drift av anpassade tjänste- försörjningssystem Mål- grupp X Målgrupp Y Målgrupp Z Tjänstekoncept 1 ex.vis Vårdteam Tjänstekoncept 2 ex.vis Palliativt stöd Tjänstekoncept 3 ex.vis Anhörigstöd Ett paradigmskifte – En ny design En nära och särskilt samordnad vård och omsorg för de med stora behov

20 20 Ett paradigmskifte på gång? Mer om paradigmskiftet: Mail till dag.noren@implement.se

21 Stöd till förändringsledning - införande av mobil närvård för mest sjuka äldre och personer med sammansatta behov Vårdsamverkan Skaraborg, Skövde 18 mars 2016 Dag Norén dag.noren@implement.se Angreppssätt för följeutvärderingen och utvecklingsstödet

22 22 Att gå från VAD till ett hållbart HUR: En stor samordningsutmaning att hantera - Vad säger verksamheterna? OPERATIV SAMORDNING Utifrån ett operativt perspektiv – Kunskaper, verksamhetskultur, ledarskap och uppföljning

23 23 Att gå från VAD till ett hållbart HUR: En stor samordningsutmaning att hantera - Vad säger verksamheterna? OPERATIV SAMORDNING Utifrån ett operativt perspektiv – Kunskaper, verksamhetskultur, ledarskap och uppföljning ”Att utifrån en helhetsbild av behov utveckla en gemensam organiserande idé som mobiliserar krafter och skapar förtroende om varandras sammanhang”

24 24 Att gå från VAD till ett hållbart HUR: En stor samordningsutmaning att hantera - Vad säger verksamheterna? OPERATIV SAMORDNING Utifrån ett taktiskt perspektiv – Fokuserade organisationsnätverk och incitament Utifrån ett operativt perspektiv – Kunskaper, verksamhetskultur, ledarskap och uppföljning ”Att utifrån en helhetsbild av behov utveckla en gemensam organiserande idé som mobiliserar krafter och skapar förtroende om varandras sammanhang” TAKTISK SAMORDNING

25 25 Att gå från VAD till ett hållbart HUR: En stor samordningsutmaning att hantera - Vad säger verksamheterna? TAKTISK SAMORDNING OPERATIV SAMORDNING Utifrån ett taktiskt perspektiv – Fokuserade organisationsnätverk och incitament Utifrån ett operativt perspektiv – Kunskaper, verksamhetskultur, ledarskap och uppföljning ”Det uppstår ofta en målkonflikt mellan en hög grad av tillgänglighet samt akut omhändertagande – jämfört med att arbeta med kontinuitet och proaktivitet” ”Att utifrån en helhetsbild av behov utveckla en gemensam organiserande idé som mobiliserar krafter och skapar förtroende om varandras sammanhang”

26 26 Att gå från VAD till ett hållbart HUR: En stor samordningsutmaning att hantera - Vad säger verksamheterna? Utifrån ett strategiskt perspektiv – Vårduppdrag och beställarstrategi STRATEGISK SAMORDNING TAKTISK SAMORDNING OPERATIV SAMORDNING Utifrån ett taktiskt perspektiv – Fokuserade organisationsnätverk och incitament Utifrån ett operativt perspektiv – Kunskaper, verksamhetskultur, ledarskap och uppföljning ”Det uppstår ofta en målkonflikt mellan en hög grad av tillgänglighet samt akut omhändertagande – jämfört med att arbeta med kontinuitet och proaktivitet” ”Att utifrån en helhetsbild av behov utveckla en gemensam organiserande idé som mobiliserar krafter och skapar förtroende om varandras sammanhang”

27 27 Att gå från VAD till ett hållbart HUR: En stor samordningsutmaning att hantera - Vad säger verksamheterna? Utifrån ett strategiskt perspektiv – Vårduppdrag och beställarstrategi STRATEGISK SAMORDNING TAKTISK SAMORDNING OPERATIV SAMORDNING Samspel mellan tre nivåer av samordning Utifrån ett taktiskt perspektiv – Fokuserade organisationsnätverk och incitament Utifrån ett operativt perspektiv – Kunskaper, verksamhetskultur, ledarskap och uppföljning ”Det är en utmaning att initiera och arbeta med ett samordnat omhändertagande om man i grunden inte har detta uppdrag” ”Det uppstår ofta en målkonflikt mellan en hög grad av tillgänglighet samt akut omhändertagande – jämfört med att arbeta med kontinuitet och proaktivitet” ”Att utifrån en helhetsbild av behov utveckla en gemensam organiserande idé som mobiliserar krafter och skapar förtroende om varandras sammanhang”

28 28 Vad som granskas i följeutvärderingen Förutsättningar i omvärlden, regionalt, huvudmännen Den övergripande satsningen De lokala utvecklings- satsningarna

29 29 Angreppssätt för följeutvärderingen och stöd Inriktning Sammanhållen nära vård, omsorg och rehabilitering Planering, ledning och uppföljning Kontinuerligt lärande Organisation Behov & förväntningar hos den äldre/ personen Organisation Tjänsteleverans Sammanhållen nära vård, omsorg och rehabilitering med helhetssyn på behov Genomförandekraft & utveckling Det övergripande verksamhetssystemets möjligheter och utmaningar

30 30 Omfattning och arbetsmetoder i följeutvärderingen Start Februari 2016 9 + 1 aktuella projekt över hela Västra Götalandsregionen Slut December 2017

31 31 Omfattning och arbetsmetoder i följeutvärderingen Start Februari 2016 9 + 1 aktuella projekt över hela Västra Götalandsregionen Nu-läge (mars – mitten april): ”Inventeringsfas”  Framgångsfaktorer  Utmaningar  Behov  Resultatuppföljning Slut December 2017 Plan för följeutvärderingen

32 32 Omfattning och arbetsmetoder i följeutvärderingen Start Februari 2016 9 + 1 aktuella projekt över hela Västra Götalandsregionen Nu-läge (mars – mitten april): ”Inventeringsfas”  Framgångsfaktorer  Utmaningar  Behov  Resultatuppföljning Slut December 2017 Plan för följeutvärderingen Intervjuer Fokusgrupper Enkäter/ Undersökningar Jämförelser/ Inspirerande exempel Lärseminarier/ Workshops Exempel på arbetsmetoder

33 Stöd till förändringsledning - införande av mobil närvård för mest sjuka äldre och personer med sammansatta behov Vårdsamverkan Skaraborg, Skövde 18 mars 2016 Dag Norén dag.noren@implement.se Angreppssätt för följeutvärderingen och utvecklingsstödet


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte Vårdsamverkan Skaraborg, Skövde 18 mars 2016 Dag Norén Seminarium Framtidens."

Liknande presentationer


Google-annonser