Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Trygg och säker utskrivning och uppföljning Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Trygg och säker utskrivning och uppföljning Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn."— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Trygg och säker utskrivning och uppföljning Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn

2 Region Östergötland Använda erfarenheter av genomförda projekt Ta fram förbättringsförslag Koordinera förbättringsförslagen i regionens ordinarie verksamheter Pröva i pilot 2015 Breddinförande i ordinarie verksamhet 2016 Syfte

3 Region Östergötland Säker hemgång Aktiv hälsostyrning Alma Äldremottagning Bättre liv för sjuka äldre Kroniker i ”Akuta flöden” Kommunalisering av hemsjukvården m.fl. Förbättringsarbeten för behovsgruppen i Östergötland

4 Region Östergötland Omvärldsbevakning Pågående förbättringsarbeten i Östergötland Förstudiegrupp från primärvård, geriatrik, LAH, Kardiologen, ledningsstaben, FoU, Kommuner SWOT och Riskanalys av nuvarande omhändertagande och samverkan kring behovsgruppen Tydliggjort respektive verksamhets roll för behovsgruppen. Metod i förstudie

5 Region Östergötland Dålig följsamhet till fastställda rutiner vid utskrivning Fokuspatienter identifieras inte – avsaknad av tekniskt stöd Bristande koordination av möjliga åtgärder i öppenvård Avsaknad av beslutstöd och strukturerad uppföljning Brist på stöd av multidisciplinärt team Otydlighet i olika verksamheters uppdrag Utmaningar

6 Region Östergötland Fokusera på patientgrupper enligt modifierad Säker hemgångs checklista Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn

7 Region Östergötland Vårdavdelning Regionintern process fokuspatienter Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn Sjukhusklinik Identifiering Akutmottagning Vårdcentral Uppföljning

8 Region Östergötland Sjuksköterska bedömer risk för återinskrivning (matris) Utskrivningsfunktion övertar utskrivningsplan, dag ett, vid hög risk Checklista inför hemgång Resultat efter 6 månader: 1 av 225 patienter oplanerat återinskriven inom 30 dagar Tryggare patienter och anhöriga Sjuksköterkor upplever bättre kvalité på utskrivningar och bättre arbetsmiljö Goda resultat jämfört med riket ”Trygg och säker utskrivning från sjukhus” i Västerbotten Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn

9 Region Östergötland Slutenvården skall säkra en välfungerande utskrivningsrutin och identifiering av fokuspatienter för uppföljning 1)Särskild utskrivningsfunktion på vårdavdelning 2)SKL:s webbkoll 3)Vårdplanering på distans Rekommenderade lösningar slutenvård

10 Region Östergötland Primärvården får en tydlig koordinerande roll för huvuddelen av de identifierade patienterna Samordningsfunktion skapas på varje vårdcentral alternativt att VC går samman med central funktion Samordningsfunktionen ska ha tillgång till beslutsstöd, uppföljningsverktyg, nätverk och palett av åtgärdsalternativ Rekommenderade lösningar öppenvård

11 Region Östergötland 0 åtgärd Röd linje till utskrivande klinik Fast vårdkontakt Fast läkarkontakt Strukturerad uppföljning enligt AHS-liknande modell Multidisciplinärt team på vårdcentral Geriatriskt, mobilt multidisciplinärt team för allvarligt sköra patienter LAH/ Organspecialistvård Palett av åtgärder

12 Region Östergötland Vårdavdelning Process fokuspatienter Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn Sjukhusklinik Identifiering Akutmottagning Vårdcentral AHS? Uppföljning AHS?

13 Region Östergötland Pilotprojekt 1 Trygg och säker utskrivning från sjukhus. Pilotprojekt 2 Primärvårdens koordinerande roll för fokuspatienter. 2a Samordningsfunktion på varje vårdcentral. 2b Primärvården går samman i central funktion för riskprövning/val av fortsatt hantering. Separat utvecklingsarbete för de mesta sköra äldre. Utvecklingsuppdrag efter kommunalisering av hemsjukvården. Geriatrik, primärvård och kommuner samverkar om utveckling öppenvårdsverksamhet, som ska kunna vara mobil. Rekommendation 2015

14 Region Östergötland Bättre livskvalitet för patienten Minskad slutensjukvårdskonsumtion Minskat antal dagar på sjukhus Förbättrad ADL och I-ADL Kostnader per patient ska inte öka Ökat antal patienter som får ta del av rehabiliteringsinsatser och läkemedelsgenomgånger Tänkbara effektmål


Ladda ner ppt "Region Östergötland Trygg och säker utskrivning och uppföljning Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn."

Liknande presentationer


Google-annonser