Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Framtidens utmaningar Sjukvård för äldre Samverkan med kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Framtidens utmaningar Sjukvård för äldre Samverkan med kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Framtidens utmaningar Sjukvård för äldre Samverkan med kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg

2 Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

3 Socialdepartementet Increased life expectancy Percentage change in number of people per age group 2010–2050. Source: Statistics Sweden 2010

4 Socialdepartementet Cost of health and elderly care total cost and cost per capita divided by age group in 2006

5 Socialdepartementet Health care cost per year of age (SEK), 2004 Primary care Outpatient visits Inpatient care

6 Socialdepartementet Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre Stärka incitament och förutsättningar för landsting och kommuner Resultatbaserade mål Integrerad del av ordinarie verksamhet Satsning 3.75 miljarder 2011-2014

7 Socialdepartementet Jag ska som äldre kunna åldras i trygghet och oberoende med tillgång till en god omsorg och vård Mål

8 Socialdepartementet Vilka är de mest sjuka äldre? Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av biologiskt åldrande, skada eller sjukdom.

9 Socialdepartementet Omfattande sjukvård - Multisjuka - Fler än 19 vårddagar under ett år - Fler än 7 besök i öppen vård - Fler än 3 inskrivningar i sluten vård Omfattande omsorg - Permanent särskilt boende - Fler än 25 hemtjänsttimmar per månad - Insats enligt LSS - Beslut om korttidsboende Avgränsningarna baseras på behovet av sjukvård och omsorg

10 Socialdepartementet Probleminventering, baslinje Saknas kontinuitet, överblick och samverkan Kompetensbrist Vårdens organisation inte byggd för äldres behov Primärvården Läkemedelsbehandling Tand- och munvård IT-system, dokumentation

11 Socialdepartementet Vård och omsorg för de mest sjuka äldre Hemtjänst Hemsjukvård Primärvård Sjukhusvård Närsjukvårds- team Virtuell vård avdelning Avancerad hemsjukvård Särskilt boende Korttids- boende Geriatrik Ambulans Aktiv hälsostyrning Medicinsk äldrevårds- avdelning Basal hemsjukvård Palliativa team Direkt- inläggning Tio Hundra Närvårds- central Äldrevårds central Förebyggande hembesök Samordningstjänst för äldre Hemrehab Teknikstöd Läkemedels mottagning

12 Socialdepartementet Omvärldsspaning Öppna jämförelser Äldreguiden Kvalitetsregister Nationella riktlinjer Andra nationella register

13 Socialdepartementet Svenska palliativregistret

14 Socialdepartementet Svenska palliativregistret

15 Socialdepartementet Samordnad vård och omsorg Långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan Avsiktsförklaring 2010 Politiskt förankrad beskrivning hos samtliga huvudmän 27 mkr under 2011

16 Socialdepartementet Årets satsning Förbereda för kommande år Stärka och intensifiera samverkan mellan landsting och kommuner Kartläggning, förstudier och nödvändiga kunskapssammanställningar

17 Socialdepartementet Vad händer 2012? Drygt 1 miljard satsas på vård och omsorg Samverkan, samordning Resultatuppföljning Brukarperspektivet stärks Överenskommelse klar dec 2011 Nationell konferens 31/1 2012

18 Socialdepartementet Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Framtidens utmaningar Sjukvård för äldre Samverkan med kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg."

Liknande presentationer


Google-annonser