Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens utmaningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens utmaningar"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens utmaningar
Sjukvård för äldre Samverkan med kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg

2 Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

3 Increased life expectancy
Percentage change in number of people per age group 2010–2050. Source: Statistics Sweden 2010

4 Cost of health and elderly care
total cost and cost per capita divided by age group in 2006 Men, starkast åldersprofil har självklart äldreomsorgen (vita staplar). Den grå och den streckade blå linjen visar den totala kostnaden per åldersgrupp – där ser vi att trots att 95+ kostar nära 300’ kr per person och år är de så pass få att det inte påverkar totalen så mycket. 4

5 Health care cost per year of age (SEK), 2004
Primary care Outpatient visits Inpatient care

6 Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre
Stärka incitament och förutsättningar för landsting och kommuner Resultatbaserade mål Integrerad del av ordinarie verksamhet Satsning 3.75 miljarder

7 Mål Jag ska som äldre kunna åldras i trygghet och oberoende med tillgång till en god omsorg och vård

8 Vilka är de mest sjuka äldre?
Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av biologiskt åldrande, skada eller sjukdom.

9 Avgränsningarna baseras på behovet av sjukvård och omsorg
Omfattande sjukvård Multisjuka Fler än 19 vårddagar under ett år Fler än 7 besök i öppen vård Fler än 3 inskrivningar i sluten vård Omfattande omsorg Permanent särskilt boende Fler än 25 hemtjänsttimmar per månad Insats enligt LSS Beslut om korttidsboende

10 Probleminventering, baslinje
Saknas kontinuitet, överblick och samverkan Kompetensbrist Vårdens organisation inte byggd för äldres behov Primärvården Läkemedelsbehandling Tand- och munvård IT-system, dokumentation

11 Vård och omsorg för de mest sjuka äldre
Äldrevårds central Läkemedels mottagning Palliativa team Hemtjänst Hemsjukvård Primärvård Sjukhusvård Geriatrik Ambulans Virtuell vård avdelning Närsjukvårds- team Förebyggande hembesök Tio Hundra Direkt- inläggning Teknikstöd Hemrehab Särskilt boende Basal hemsjukvård Aktiv hälsostyrning Närvårds- central Avancerad hemsjukvård Samordningstjänst för äldre Korttids- boende Medicinsk äldrevårds- avdelning

12 Omvärldsspaning Öppna jämförelser Äldreguiden Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer Andra nationella register

13 Svenska palliativregistret

14 Svenska palliativregistret

15 Samordnad vård och omsorg
Långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan Avsiktsförklaring 2010 Politiskt förankrad beskrivning hos samtliga huvudmän 27 mkr under 2011

16 Årets satsning Förbereda för kommande år
Stärka och intensifiera samverkan mellan landsting och kommuner Kartläggning, förstudier och nödvändiga kunskapssammanställningar

17 Vad händer 2012? Drygt 1 miljard satsas på vård och omsorg
Samverkan, samordning Resultatuppföljning Brukarperspektivet stärks Överenskommelse klar dec 2011 Nationell konferens 31/1 2012

18 Tack för uppmärksamheten!
Startsida – ska alltid finnas med! 18


Ladda ner ppt "Framtidens utmaningar"

Liknande presentationer


Google-annonser