Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsförsäkringar Elektrikerna. Innehållsyta Rubrikyta 2 Ingår i medlemskapet Gruppliv- försäkring Barngruppliv Medlems- olycksfalls- försäkring Inkomst-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsförsäkringar Elektrikerna. Innehållsyta Rubrikyta 2 Ingår i medlemskapet Gruppliv- försäkring Barngruppliv Medlems- olycksfalls- försäkring Inkomst-"— Presentationens avskrift:

1 Medlemsförsäkringar Elektrikerna

2 Innehållsyta Rubrikyta 2 Ingår i medlemskapet Gruppliv- försäkring Barngruppliv Medlems- olycksfalls- försäkring Inkomst- försäkring Hem- försäkring K-TGL Olycksfall 60+

3 Innehållsyta Rubrikyta Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse Rehabiliteringskostnader Tandskadekostnader Övriga kostnader 3 Medicinsk invaliditet Krisförsäkring Kroppskade- ersättning

4 Innehållsyta Rubrikyta Grupplivförsäkring för medlem och medförsäkrad Dödsfallskapital 0,8 prisbasbelopp Gäller till och med den månad medlem fyller 65 år Utbetalas till : 1. Make/registrerad partner eller sambo 2. Dödsboet 4

5 Innehållsyta Rubrikyta Kompletterings TGL Gäller för medlemmar som inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkring 5

6 Innehållsyta Rubrikyta Barngruppliv Gäller för barn till gruppmedlem till och med det kalenderår barnet fyller 18 år. Barn till make, registrerad partner eller sambo omfattas också om barnet är folkbokfört på samma adress som medlemmen. Barnet måste vara bosatt inom Norden. Om barnet skulle avlida utbetalas kronor till barnets dödsbo. Dödfött barn som framfötts efter utgången av graviditetsvecka 22 omfattas också. 6

7 Innehållsyta Rubrikyta Hemförsäkring Lösöre – beloppslöst Egendomsskydd brand, vatten, inbrott Ansvarsförsäkring Reseskydd Överfallsskydd Rättsskydd Kris ID-Stöld 7 Du kan uppgradera din hemförsäkring till Mellan eller Stor som bland annat ger ersättning respektive lägre självrisk vid oturshändelse. Här är försäkringar som du kan köpa till: Golf Värdesaker Elrullstol Skog Byggnad Bostadsrätt Resklar Småbåt

8 Innehållsyta Rubrikyta Inkomstförsäkring Gäller för medlemmar som har ersättningsgrundande inkomst över kronor per månad. Ersättning max 100 ersättnings- dagar. Ersättning tillsammans med A-kassa ska ge cirka 80 procent av ersättningsgrundande inkomst. 8

9 Innehållsyta Rubrikyta Försäkringar du själv kan teckna Sjuk- och efterlevandeförsäkring för medlem och medförsäkrad Medlemsolycksfall Fritid för medförsäkrad Medlemsbarn Sparliv 60 + Pensionär – Sjukdom 60+ och Olycksfall 60+ 9

10 Innehållsyta Rubrikyta Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid: Arbetsoförmåga - månadsbelopp kr Vissa diagnoser - engångsbelopp kr Dödsfall - engångsbelopp till efterlevande kr 10 :

11 Innehållsyta Rubrikyta Medlemsbarn sjuk och olycksfallsförsäkring Vid sjukdom och olycksfall Övriga resor Hjälpmedel vid bestående invaliditet Akutersättning vid sjukhusvård över natt Sjukhusvistelse Vård i hemmet Vårdkostnader Fritidsaktivitet Krisbehandling Dödsfallsbelopp Medicinsk och Ekonomisk invaliditet Aktivitetskapital Ärr Vissa diagnoser och händelser 11 Ersättning vid olycksfall Olycksfallsersättning Tandskadekostnader Skadade kläder och glasögon Kroppsskadeersättning (barn över 16 år ) Ersättning vid sjukdom Läke- och resekostnader

12 Innehållsyta Rubrikyta Sparliv 60 + För medlem och medförsäkrad Försäkringen är en kombination av ett efterlevandeskydd på högst kr och ett sparande. Alternativen för månadssparandet är 175 kr eller 350 kr. Till det kommer premiekostnad för efterlevandeskyddet på 62 kr per månad. 12

13 Innehållsyta Rubrikyta Gruppförsäkring 60 + Pensionärsförsäkring för medlem och medförsäkrad Olycksfall 60+ för medförsäkrad 13 Sjukdom 60+ Försäkringsersättning högst kr Ersättning vid allvarliga diagnoser på grund av sjukdom som fastställts före 85 års ålder. Invaliditet kr Sjukhusvistelse Akutersättning Olycksfallsersättning Tandskadekostnader Övriga kostnader Kroppsskadeersättning Dödsfallsbelopp

14 Innehållsyta Rubrikyta Månadspremier Medlemsbarn Månadspremier 2016Månadspremie med småbarnsrabatt 25 pbb162 kr 25 pbb146 kr 50 pbb249 kr50 pbb230 kr 14 Månadspremier 2016Månadspremie med småbarnsrabatt 30 pbb180 kr 30 pbb162 kr 40 pbb218 kr40 pbb196 kr 30 pbb och 40 pbb går inte att teckna från

15 Innehållsyta Rubrikyta Månadspremier 15 Medlemsolycksfall Fritid Medförsäkrad38 kr Gruppförsäkring 60+ Olycksfall kr Sjukdom kr Sjuk- och efterlevandeförsäkring MedlemMedförsäkrad - 26 år 47 kr28 kr år54 kr33 kr år60 kr37 kr år72 kr45 kr Medlemsbarn 0-7 år 25 pbb146 kr0-7 år 50 pbb230 kr år 25 pbb162 kr8- 25 år 50 pbb249 kr


Ladda ner ppt "Medlemsförsäkringar Elektrikerna. Innehållsyta Rubrikyta 2 Ingår i medlemskapet Gruppliv- försäkring Barngruppliv Medlems- olycksfalls- försäkring Inkomst-"

Liknande presentationer


Google-annonser