Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarens huvuduppgift Navigera Förhandla Proaktiv Offensiv Ta makten över dagordningen Självförståelse Värden internt och externt Kommunikationsprocess.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarens huvuduppgift Navigera Förhandla Proaktiv Offensiv Ta makten över dagordningen Självförståelse Värden internt och externt Kommunikationsprocess."— Presentationens avskrift:

1 Ledarens huvuduppgift Navigera Förhandla Proaktiv Offensiv Ta makten över dagordningen Självförståelse Värden internt och externt Kommunikationsprocess Beslutsprocess Samarbetsprocess Egenskaper: Självkännedom Ställa krav Ta nödvändiga konfrontationer Empati Tillit Kommunikation Strategiskt tänkande Helhetssyn Mod Handlingskraft

2 God skoleledelse... - sætter værdier, retninger, mål og resultater i fokus - udvikler strategier i forhold til de opstillede mål - fastholder fælles mål og motiverer medarbejderne til at trække i samme retning - bygger på dialog og tillid - skaber plads og rum til professionelle medarbejdere - har stor indsigt i og forståelse for læringsprocesser - sikrer effektiv administration og økonomisk ledelse og styring - udvikler det personlige lederskab - organiserer og udvikler samarbejde i ledelsesteam

3 Skólastjórafélag Íslands Islands skolelederforening krav på flere mellemledere varetage medlemmernes interesser og rettigheder, øge samarbejdet mellem dem og styrke den faglige og organisatoriske bevidsthed. faglig debat om skole- og uddannelsesforhold og arbejder for at styrke skolernes arbejde og bidrage til fremskridt i uddannelses- og skoleforhold. arbejder for at forskoler (børnehaver), grundskoler, musikskoler og videregående skoler (ungdomsuddannelser) altid har de bedst kvalificerede lærere, studievejledere og skoleledere. Således arbejder forbundet for at sikre kvaliteten af undervisningen og kontinuitet i skolearbejdet. bedre grundløn og forbedringer i arbejdsforhold og videreuddannelse

4 Leiing i lærande organisasjonar - Ei tydeleg og visjonær leiing, - Kollektive læreprosessar med tid til refleksjon og dialog, - Måldebatt, - Sikring av kollektivt handlingsrom, - Delegering, - Tillit til profesjonell yrkesutøving, - Fagleg fokus og krav til fagleg utvikling -Vektlegging av medråderett og samhandling. -Faglege leiarnettverk for våre medlemmer -Auka kompetanse for leiarar, -Oppretta slike nettverk lokalt og regionalt för kompetansutveckling.

5 Den professionelle skolledaren: Specifik kunskap Yrkesansvar Reproduktion & Forskning Yrkesetik Självvärdering Hög grad av autonomi Fyra hörnstenar i skolledaruppdraget: - Att vara visionär d.v.s. ha överblick och stå för ett kreativt tänkande och de obegränsade möjligheterna - Att vara realist d.v.s. bygga sitt handlande på fakta och ha en god självkännedom. - Att vara etisk d.v.s. att ha känsla och intresse för andra människor och styras av våra yrkesetiska principer i tanke och handling. - Att vara modig d.v.s. våga ta initiativ, handla, ta risker och fatta de beslut som chefskapet kräver.

6 Fokusområden - framgångsfaktorer Resurser - ekonomi - utbildning - kompetens Tydliga mål och visioner Evalueringskultur Kommunikation med berörda intressenter Kompetensutveckling för ledare Certifiering av ledar Samverkan Handlingsrum – Friutrymme - ledelserum - Lederforum

7 Häftad. Studentlitteratur AB, Sverige, 1999 (ISBN 9144009356). BokfaktaBokfakta Mats.Trondman@lut.mah.se

8 Pedagogiskt Kunnande Ämneskunskaper Relations- kapital Viljan att vara där ”Rätten att tala” Understödja rätten att tala Dra in sig själv i ansvarssfären Inga integritetshot Tydlighet - Lögner katastrof Motkraft - ej falsk inställsamhet Trondman

9 1. Intern bearbetning av nedanstående frågor 2. Överläggning 1-2/2 i Köpenhamn för fastställande av målsättning, inriktning och syfte med nordiskt skolledarmöte. Hur utnyttjar vi kopplingen till NLS? Sverige kallar 3. Preliminärt 26-28/6 2007 i Sverige (Uppföljning av mötet 2006 Ledarskap ur tre perspektiv: - Allmänt – Vad kan vi lära av andra verksamheter - Att leda utbildningsverksamhet - Skolformsinriktat ledarskap) - Lederforum


Ladda ner ppt "Ledarens huvuduppgift Navigera Förhandla Proaktiv Offensiv Ta makten över dagordningen Självförståelse Värden internt och externt Kommunikationsprocess."

Liknande presentationer


Google-annonser