Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

… utveckla kunskaper - om sig själv och sin omgivning - om sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter (se nästa sida)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "… utveckla kunskaper - om sig själv och sin omgivning - om sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter (se nästa sida)"— Presentationens avskrift:

1 … utveckla kunskaper - om sig själv och sin omgivning - om sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter (se nästa sida) - naturvetenskap, teknik och miljö (se nästa sida) - språk och kommunikation (se nästa sida)...utveckla social kompetens - skapa och vidareutveckla goda relationer - tillämpa lekreglerna - visa sympati, empati och omsorg om andra - samspela och kommunicera med andra - visa tillit till sig själv och andra - försöka förstå andras perspektiv - respektera andra oavsett kön, modersmål, kultur, sexuell läggning eller fysiskt handikapp...visa tillit till sig själv och andra - ha idéer, vara påhittig, frågvis och visa nyfikenhet - ha en god självbild och utstråla livsglädje - visa självkänsla och självförtroende - uttrycka sina känslor - respektera sig själv och andra - framföra egna åsikter och lyssna på andras - reflektera och se sitt eget lärande...använda sina kunskaper - klara sitt vardagsliv - delta i högtider och traditioner - visa miljömedvetenhet och trivas i naturen - dela med sig, hjälpa andra och bjuda in andra - undersöka och utforska sin omvärld - utvidga sin kommunikativa förmåga - omfattas av ett demokratiskt förhållningssätt - må bra och värna sin hälsa Vi vill att varje barn i våra förskolor i Avesta kommun får möjlighet att… Vår tolkning av Förskolans Läroplanenfastställd december 2010

2 … utveckla kunskaper - om sig själv och sin omgivning - om sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter (se nästa sida) - naturvetenskap, teknik och miljö (se nästa sida) - språk och kommunikation (se nästa sida)...utveckla social kompetens - skapa och vidareutveckla goda relationer - tillämpa lekreglerna - visa sympati, empati och omsorg om andra - samspela och kommunicera med andra - visa tillit till sig själv och andra - försöka förstå andras perspektiv - respektera andra oavsett kön, modersmål, kultur, sexuell läggning eller fysiskt handikapp...visa tillit till sig själv och andra - ha idéer, vara påhittig, frågvis och visa nyfikenhet - ha en god självbild och utstråla livsglädje - visa självkänsla och självförtroende - uttrycka sina känslor - respektera sig själv och andra - framföra egna åsikter och lyssna på andras - reflektera och se sitt eget lärande...använda sina kunskaper - klara sitt vardagsliv - delta i högtider och traditioner - visa miljömedvetenhet och trivas i naturen - dela med sig, hjälpa andra och bjuda in andra - undersöka och utforska sin omvärld - utvidga sin kommunikativa förmåga - omfattas av ett demokratiskt förhållningssätt - må bra och värna sin hälsa Vi vill att varje barn i våra förskolor i Avesta kommun får möjlighet att… Vår tolkning av Förskolans Läroplanen fastställd december 2010

3 Språk och kommunikation - tolka, kommunicera, resonera, uttrycka sig med hjälp av ord och meningar, bilder, rörelser, ställa frågor, lyssna och argumentera - dokumentera - delta aktivt i dialoger - utveckla intresse för bilder, texter, symboler (skriftspråk), olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och förstå dessa - samspela och kommunicera med andra på sitt modersmål och svenska - använda många olika språk, bild, drama, musik och skapande, fantisera och leka - uttrycka egna åsikter och se allas idéer som en tillgång Matematiska färdigheter - föra och följa matematiska resonemang och förändringar - använda matematiska begrepp avseende lägen/positioner, antal, mängd, riktning, tal - utveckla taluppfattning, rums- och tidsuppfattning - utveckla tanke- och problemlösningsförmåga, räkna, lokalisera, mäta, väga, kommunicera, leka och förklara - göra jämförelser och se skillnader och likheter - använda matematiska färdigheter för att hantera vardagliga situationer - urskilja matematiska begrepp Naturvetenskap, teknik och miljö - se och förstå samband mellan människan och miljön - utveckla kunskaper inom naturvetenskap, teknik och kemi - finna svar genom att undersöka och reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, forskande förhållningssätt - undersöka, experimentera, dra slutsatser, dokumentera - delta i samtal om naturvetenskap och teknik - visa förståelse för kretslopp i naturen och dra slutsatser - förstå och följa naturens förändringar och växlingar, dygnsrytm, årstider och väder - respektera djur, växter och natur, visa miljömedvetenhet - utveckla kunskap om hur verktyg, material och hjälpmedel i vardagen fungerar - förstå nyttan av teknik i vardagen och använda tekniska hjälpmedel och redskap - konstruera och hantera olika material …utveckla kunskaper - om sig själv och sin omgivning - sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter - naturvetenskap, teknik och miljö - språk och kommunikation Vår tolkning av Förskolans Läroplanen fastställd december 2010 Vi vill att varje barn i våra förskolor i Avesta kommun får möjlighet att…

4 Språk och kommunikation - tolka, kommunicera, resonera, uttrycka sig med hjälp av ord och meningar, bilder, rörelser, ställa frågor, lyssna och argumentera - dokumentera - delta aktivt i dialoger - utveckla intresse för bilder, texter, symboler (skriftspråk), olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och förstå dessa - samspela och kommunicera med andra på sitt modersmål och svenska - använda många olika språk, bild, drama, musik och skapande, fantisera och leka - uttrycka egna åsikter och se allas idéer som en tillgång Matematiska färdigheter - föra och följa matematiska resonemang och förändringar - använda matematiska begrepp avseende lägen/positioner, antal, mängd, riktning, tal - utveckla taluppfattning, rums- och tidsuppfattning - utveckla tanke- och problemlösningsförmåga, räkna, lokalisera, mäta, väga, kommunicera, leka och förklara - göra jämförelser och se skillnader och likheter - använda matematiska färdigheter för att hantera vardagliga situationer - urskilja matematiska begrepp Naturvetenskap, teknik och miljö - se och förstå samband mellan människan och miljön - utveckla kunskaper inom naturvetenskap, teknik och kemi - finna svar genom att undersöka och reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, forskande förhållningssätt - undersöka, experimentera, dra slutsatser, dokumentera - delta i samtal om naturvetenskap och teknik - visa förståelse för kretslopp i naturen och dra slutsatser - förstå och följa naturens förändringar och växlingar, dygnsrytm, årstider och väder - respektera djur, växter och natur, visa miljömedvetenhet - utveckla kunskap om hur verktyg, material och hjälpmedel i vardagen fungerar - förstå nyttan av teknik i vardagen och använda tekniska hjälpmedel och redskap - konstruera och hantera olika material …utveckla kunskaper - om sig själv och sin omgivning - sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter - naturvetenskap, teknik och miljö - språk och kommunikation Vår tolkning av Förskolans Läroplanen fastställd december 2010 Vi vill att varje barn i våra förskolor i Avesta kommun får möjlighet att…


Ladda ner ppt "… utveckla kunskaper - om sig själv och sin omgivning - om sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter (se nästa sida)"

Liknande presentationer


Google-annonser