Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DFA - kedjan Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning Fält 2 Fält 4Fält 5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DFA - kedjan Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning Fält 2 Fält 4Fält 5."— Presentationens avskrift:

1 DFA - kedjan Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning Fält 2 Fält 4Fält 5

2 D iagnos / sjukdom / ICD10 F unktionsnedsättning / status Observationer på organnivå A ktivitetsbegränsning / ICF Konsekvenser av sjukdomen hinder på individnivå Ruta 2 Ruta 4 Ruta 5 Sjukintyget

3 D F A Anamnes / sjukhistoria subjektiva besvär Pat´s egna ord

4 Exempel på anamnes = subjektiv funktionsnedsättning = Vad pat säger m. egna ord (När, var, hur, vad). Inte läkarens värdering. Sömnsvårigheter Koncentrationssvårigheter Minnesproblem Nedsatt initiativförmåga Trötthet Oro, ångest Domningar Värk

5 Funktionsnedsättning rörelseorgan Nedsatt rörlighet, böj- och sträckförmåga, rotation Nedsatt kraft Smärta (palpationssmärta; rörelsesmärta)

6 Aktivitetsbegränsning rörelseorganen Svårigheter …… Att ändra kroppsställning Att bibehålla kroppsställning Att lyfta armarna ovan axelhöjd Att gå med eller utan hjälpmedel Att lyfta, bära Att stå framåtböjd Att sitta längre stunder Att utföra finmotoriskt arbete med händerna

7 Funktionsnedsättning psykisk sjukdom/kognitiva funktioner Psykiskt status/objektiva undersökningsfynd: Lätt (måttligt etc) sänkt grundstämning, (ej) avledbar, utslätad ansiktsmimik, ångestfylld, bejakar suicidtankar, förnekar suicidplaner Självskattningsskalor: ex HAD; MADRS (komplement till psyk.status) Subjektiva besvär: Obj: Koncentrationssvårigheter Tappar tråden vid samtal Nedsatt uthållighet Kan inte fullfölja tankegång Minnessvårigheter Frågar om, 5-sakstest Trötthet Ger håglöst intryck

8 Aktivitetsbegränsning psykisk sjukdom/kognitiv nedsättning Svårigheter ……. Att vara uppmärksam Att lära nytt, förstå instruktioner Att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift Att hantera stress, förändring och andra psykologiska krav Att förstå och uttrycka sig i tal och skrift

9 Omfattning Graden av funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning Lätt Måttlig Stor Mycket stor.

10 D F (t ex Rtg visar fraktur) A Enkel men ”talande” beskrivning räcker Väldefinierad sjukdom / t ex fraktur

11 Exempel D: Radiusfraktur dx (hö-sidig underarmsfraktur) F: Felställd, opererad, gipsad A: Kan inte använda handen --------------------- D: Anemi (blodbrist) F: Takykardi, Hb 97 g/l (ref 120 – 150) A: Andfådd vid lättare ansträngning Anamnes: En veckas anamnes på trötthet

12 D F A - noggrann beskrivning krävs - målande exempel Ospecifik diagnos / t ex värktillstånd

13 DFA men ändå Helheten D: Sjukdom eller sjukdomsliknande tillstånd Anamnes: Subjektiv funktionsnedsättning F: Observationer som läkaren går i god för A : Konsekvenser av sjukdomen. Vad pat klarar/inte klarar. Läkarens bedömning. Läkarintyget ska vara ¤ logiskt och konsekvent ¤ begripligt och användbart


Ladda ner ppt "DFA - kedjan Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning Fält 2 Fält 4Fält 5."

Liknande presentationer


Google-annonser