Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt 2008-01 nr 1. Översikt 2008-01 nr 2 Privat Avtal Lag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt 2008-01 nr 1. Översikt 2008-01 nr 2 Privat Avtal Lag."— Presentationens avskrift:

1 Översikt 2008-01 nr 1

2 Översikt 2008-01 nr 2 Privat Avtal Lag

3 Översikt 2008-01 nr 3 TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställnings- försäkring Arbetare TFA TGL TRR Tjänstemän Grupp Individuell ÖVERSIKT Sjuklön/sjukpenning Sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Ålderspension Efterlevandepension etc Sjuklön/sjukpenning Sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Ålderspension Efterlevandepension etc Lag ITP 1 ITP 2

4 Översikt 2008-01 nr 4 BASBELOPP - år 2008 4 200 6 000 13 900 29 700 36 600 1960 1970 1980 1990 2000 Pris- 41 000- sjukförsäkring, basbelopp (bb)sjukersättning, livränta (307 500)livränta (297 700) Inkomst- 48 000- pensionsgrundande basbelopp (ibb)inkomst (360 000) Pris- 41 000- sjukförsäkring, basbelopp (bb)sjukersättning, livränta (307 500)livränta (297 700) Inkomst- 48 000- pensionsgrundande basbelopp (ibb)inkomst (360 000) ”Förhöjt” (fbb) 41 800- tilläggspension 40 300 2007

5 Översikt 2008-01 nr 5 ARBETSGIVARAVGIFT - år 2008 Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring 7,71 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,70 Arbetsskadeförsäkring 0,68 22,50% Arbetsmarknadsavgift 2,43 Allmän löneavgift 7,49 9,92% 32,42% * * 21,31% för personer födda 1983-1989

6 Översikt 2008-01 nr 6 ARBETSGIVARAVGIFT - anställda över 65 år FöddaAvgift% 1937 och tidigare Särskild löneskatt– 1938 och senare Ålderspensionsavgift10,21%

7 Översikt 2008-01 nr 7 SÄRSKILD LÖNESKATT - pensionskostnader av pensionskostnaderna i företaget 24,26 %

8 Översikt 2008-01 nr 8 PREMIER - arbetare år 2008 Omställningsförs 0,00 % * AGS1,45 TFA0,15 TGL 0,30 Avtalspension SAF-LO - pensionspremie3,90 ** - premiebefrielse 0,64 ** 6,44% * 0,27% för hängavtalsföretag 4,8 % ** 1,64% faktureras ej år 2008 – 0,15 – 6,00 ** 0,64 ** Lön ≤ 360 000 kr/år Lön > 360 000 kr/år 6,79% 5,15 % ** 1,64% faktureras ej år 2008

9 Översikt 2008-01 nr 9 PREMIER - tjänstemän (ITP 1 ) år 2008 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår Lön ≤ 30 000 kr/mån Lönedelar > 30 000 kr/mån ITP 4,80 % * 33,20 % * TGL0,20– TFA0,01 TRR0,30** 33,51%5,31% ** 0,70 % för hängavtalsföretag Premierabatt ITP 1,6%Premierabatt ITP 0,15% 5,16% 31,91%

10 Översikt 2008-01 nr 10 PREMIER - tjänstemän (ITP 2 ) år 2008 ITP genomsnitt ca 11,00% TGL ca 0,20 TFA 0,01 TRR 0,30 * ca 11,5% * 0,70% för hängavtalsföretag Premierabatt ITP 3,4 % ca 8,1%

11 Översikt 2008-01 nr 11 ITP - premier år 2008 Lön ≤ 30 000 kr/mån Lön > 30 000 kr/mån Lön max 30 ibb ITP 4,80ITP 31,60ITP ca 11,00 TGL0,20TGL0,00TGL0,20 TFA 0,01 TRR0,30 ITP 1 ITP 2 33,51% ca 11,5% 5,31% Premierabatt ITP 0,15% Premierabatt ITP 1,6% Premierabatt ITP 3,4% 5,16% 31,91% ca 8,1%

12 Översikt 2008-01 nr 12 Fora ARBETARE Omställnings- stöd AGBTGLAGSTFA AFA FörsäkringTSL AMF Pension Avtalspension SAF-LO Förs. bolag Före- taget Omställningsstöd och AGB ingår i omställnings- försäkringen som gäller för företag med kollektivavtal

13 Översikt 2008-01 nr 13 TFAAGE AFA Försäkring TRR Fora TJÄNSTEMÄN FPG PRI Företaget Alecta Försäkr bolag Försäkr bolag Collectum TGL Bliwa Folksam LF SEB Trygg Liv Skandia Bliwa Folksam LF SEB Trygg Liv Skandia Alecta ITP 1ITP 2 Ålders- pension Sjuk- pension Premie- befrielse Ålders- pension Familje- pension RiskITPK Alecta

14 Översikt 2008-01 nr 14 FÖRETAGARE - enligt försäkringsvillkoren EF - Ägaren själv HB - Samtliga delägare AB - Företagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och /eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna samt i företaget verksam make/a till företagaren

15 Översikt 2008-01 nr 15 SKYLDIGHET ATT TECKNA FÖRSÄKRINGAR Företag HÄNGAVTAL med t ex Unionen Medlem Svenskt Näringsliv Förbundsavtalt ex MAF - IF MetallMAF - Unionen Företag HÄNGAVTAL med t ex IF Metall Försäkringsavtal med Fora skall tecknas för samtliga anställda ”AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO” för arbetare TFA för tjänstemän Försäkringsavtal skall tecknas för samtliga anställda ”AFA-försäkringarna, Omställningsförs/AGB och Avtalspension SAF-LO” för arbetare ITP -TGL - TFA - TRR för tjänstemän

16 Översikt 2008-01 nr 16 GARANTI Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet. Retroaktiva premier för arbetsgivaren

17 Översikt 2008-01 nr 17 FINANSIERINGSSYSTEM Fonderat system ITP/Avtalspension SAF-LO Premiepension Avgifter Utbetalningar pensionsålder fond Avgifter Utbetalningar pensionsålder Fördelningssystem Inkomstpension Tilläggspension

18 Översikt 2008-01 nr 18 LÖNEBEGREPP - pensioner Pensionsmedförande lön - månadslön x 12,2 - provision, tantiem etc - skifttillägg, jourersättning, restidsersättning - semesterlön på rörliga lönedelar - helt fri kost och logi Max 30 ibb ITP 2 Kontant bruttolön Inget tak Avtalspension SAF-LO Arbetsinkomst Annan ersättning - sjukpenning - föräldrapenning - a-kassa - skattepliktiga förmåner (t ex traktamente) Minst 17 400 kr Max 7,5 ibb Allmän pension ITP 1 Pensionsmedförande lön - kontant utbetald bruttolön per månad Inget tak ITP 1 Pensionsmedförande lön - kontant utbetald bruttolön per månad Inget tak

19 Översikt 2008-01 nr 19 LÖNEBEGREPP - sjukdom SJUKLÖN Lön Anställningsförmåner enligt kollektivavtalet Inget tak SJUKPENNING Lön beräknad 12 månader framåt (SGI) x 0,97 Max 7,5 bb SJUKERSÄTTNING Bruttoinkomst (PGI) Max 7,5 bb

20 Översikt 2008-01 nr 20 www. fora.se afaforsakring.se tsl.se collectum.se alecta.se trr.se svensktnaringsliv.se/forsakring

21 Översikt 2008-01 nr 21 LAG Sjukdomsjuklön sjukpenning aktivitets- / sjukersättning Arbetsskadaarbetsskadeförsäkring Ålderspensioninkomst- / premiepension garantipension Efterlevandepensionomställningspension förlängd omställningspension barnpension Arbetslöshetarbetslöshetsförsäkring - grundbelopp - inkomstrelaterad Sjukdomsjuklön sjukpenning aktivitets- / sjukersättning Arbetsskadaarbetsskadeförsäkring Ålderspensioninkomst- / premiepension garantipension Efterlevandepensionomställningspension förlängd omställningspension barnpension Arbetslöshetarbetslöshetsförsäkring - grundbelopp - inkomstrelaterad

22 Översikt 2008-01 nr 22 ARBETARE - avtal AGS sjukdom TFAarbetsskada Avtalspensionålderspension dödsfall TGLdödsfall Omställningsförsäkringarbetsbrist AGS sjukdom TFAarbetsskada Avtalspensionålderspension dödsfall TGLdödsfall Omställningsförsäkringarbetsbrist

23 Översikt 2008-01 nr 23 TJÄNSTEMÄN - avtal ITP sjukdom ålderspension dödsfall TFAarbetsskada TGLdödsfall TRRarbetsbrist ITP sjukdom ålderspension dödsfall TFAarbetsskada TGLdödsfall TRRarbetsbrist

24 Översikt 2008-01 nr 24 INKOMSTTAK Sjukpenning/sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Tillfällig föräldrapenning Allmän Pension 7,5 bb Föräldrapenning 7,5 ibb 10-taggare/Alternativ ITP 10 bb ITP 2 10 ibb ITP 1 Avtalspension SAF-LO Sjuklön enligt lag och avtal TFA 30 ibb 480 000 kr/år 410 000 kr/år 360 000 kr/år 307 500 kr/år 1 440 000 kr/år


Ladda ner ppt "Översikt 2008-01 nr 1. Översikt 2008-01 nr 2 Privat Avtal Lag."

Liknande presentationer


Google-annonser