Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt 2008-01 nr 1. Översikt 2008-01 nr 2 Privat Avtal Lag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt 2008-01 nr 1. Översikt 2008-01 nr 2 Privat Avtal Lag."— Presentationens avskrift:

1 Översikt nr 1

2 Översikt nr 2 Privat Avtal Lag

3 Översikt nr 3 TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställnings- försäkring Arbetare TFA TGL TRR Tjänstemän Grupp Individuell ÖVERSIKT Sjuklön/sjukpenning Sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Ålderspension Efterlevandepension etc Sjuklön/sjukpenning Sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Ålderspension Efterlevandepension etc Lag ITP 1 ITP 2

4 Översikt nr 4 BASBELOPP - år Pris sjukförsäkring, basbelopp (bb)sjukersättning, livränta ( )livränta ( ) Inkomst pensionsgrundande basbelopp (ibb)inkomst ( ) Pris sjukförsäkring, basbelopp (bb)sjukersättning, livränta ( )livränta ( ) Inkomst pensionsgrundande basbelopp (ibb)inkomst ( ) ”Förhöjt” (fbb) tilläggspension

5 Översikt nr 5 ARBETSGIVARAVGIFT - år 2008 Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring 7,71 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,70 Arbetsskadeförsäkring 0,68 22,50% Arbetsmarknadsavgift 2,43 Allmän löneavgift 7,49 9,92% 32,42% * * 21,31% för personer födda

6 Översikt nr 6 ARBETSGIVARAVGIFT - anställda över 65 år FöddaAvgift% 1937 och tidigare Särskild löneskatt– 1938 och senare Ålderspensionsavgift10,21%

7 Översikt nr 7 SÄRSKILD LÖNESKATT - pensionskostnader av pensionskostnaderna i företaget 24,26 %

8 Översikt nr 8 PREMIER - arbetare år 2008 Omställningsförs 0,00 % * AGS1,45 TFA0,15 TGL 0,30 Avtalspension SAF-LO - pensionspremie3,90 ** - premiebefrielse 0,64 ** 6,44% * 0,27% för hängavtalsföretag 4,8 % ** 1,64% faktureras ej år 2008 – 0,15 – 6,00 ** 0,64 ** Lön ≤ kr/år Lön > kr/år 6,79% 5,15 % ** 1,64% faktureras ej år 2008

9 Översikt nr 9 PREMIER - tjänstemän (ITP 1 ) år 2008 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår Lön ≤ kr/mån Lönedelar > kr/mån ITP 4,80 % * 33,20 % * TGL0,20– TFA0,01 TRR0,30** 33,51%5,31% ** 0,70 % för hängavtalsföretag Premierabatt ITP 1,6%Premierabatt ITP 0,15% 5,16% 31,91%

10 Översikt nr 10 PREMIER - tjänstemän (ITP 2 ) år 2008 ITP genomsnitt ca 11,00% TGL ca 0,20 TFA 0,01 TRR 0,30 * ca 11,5% * 0,70% för hängavtalsföretag Premierabatt ITP 3,4 % ca 8,1%

11 Översikt nr 11 ITP - premier år 2008 Lön ≤ kr/mån Lön > kr/mån Lön max 30 ibb ITP 4,80ITP 31,60ITP ca 11,00 TGL0,20TGL0,00TGL0,20 TFA 0,01 TRR0,30 ITP 1 ITP 2 33,51% ca 11,5% 5,31% Premierabatt ITP 0,15% Premierabatt ITP 1,6% Premierabatt ITP 3,4% 5,16% 31,91% ca 8,1%

12 Översikt nr 12 Fora ARBETARE Omställnings- stöd AGBTGLAGSTFA AFA FörsäkringTSL AMF Pension Avtalspension SAF-LO Förs. bolag Före- taget Omställningsstöd och AGB ingår i omställnings- försäkringen som gäller för företag med kollektivavtal

13 Översikt nr 13 TFAAGE AFA Försäkring TRR Fora TJÄNSTEMÄN FPG PRI Företaget Alecta Försäkr bolag Försäkr bolag Collectum TGL Bliwa Folksam LF SEB Trygg Liv Skandia Bliwa Folksam LF SEB Trygg Liv Skandia Alecta ITP 1ITP 2 Ålders- pension Sjuk- pension Premie- befrielse Ålders- pension Familje- pension RiskITPK Alecta

14 Översikt nr 14 FÖRETAGARE - enligt försäkringsvillkoren EF - Ägaren själv HB - Samtliga delägare AB - Företagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och /eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna samt i företaget verksam make/a till företagaren

15 Översikt nr 15 SKYLDIGHET ATT TECKNA FÖRSÄKRINGAR Företag HÄNGAVTAL med t ex Unionen Medlem Svenskt Näringsliv Förbundsavtalt ex MAF - IF MetallMAF - Unionen Företag HÄNGAVTAL med t ex IF Metall Försäkringsavtal med Fora skall tecknas för samtliga anställda ”AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO” för arbetare TFA för tjänstemän Försäkringsavtal skall tecknas för samtliga anställda ”AFA-försäkringarna, Omställningsförs/AGB och Avtalspension SAF-LO” för arbetare ITP -TGL - TFA - TRR för tjänstemän

16 Översikt nr 16 GARANTI Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet. Retroaktiva premier för arbetsgivaren

17 Översikt nr 17 FINANSIERINGSSYSTEM Fonderat system ITP/Avtalspension SAF-LO Premiepension Avgifter Utbetalningar pensionsålder fond Avgifter Utbetalningar pensionsålder Fördelningssystem Inkomstpension Tilläggspension

18 Översikt nr 18 LÖNEBEGREPP - pensioner Pensionsmedförande lön - månadslön x 12,2 - provision, tantiem etc - skifttillägg, jourersättning, restidsersättning - semesterlön på rörliga lönedelar - helt fri kost och logi Max 30 ibb ITP 2 Kontant bruttolön Inget tak Avtalspension SAF-LO Arbetsinkomst Annan ersättning - sjukpenning - föräldrapenning - a-kassa - skattepliktiga förmåner (t ex traktamente) Minst kr Max 7,5 ibb Allmän pension ITP 1 Pensionsmedförande lön - kontant utbetald bruttolön per månad Inget tak ITP 1 Pensionsmedförande lön - kontant utbetald bruttolön per månad Inget tak

19 Översikt nr 19 LÖNEBEGREPP - sjukdom SJUKLÖN Lön Anställningsförmåner enligt kollektivavtalet Inget tak SJUKPENNING Lön beräknad 12 månader framåt (SGI) x 0,97 Max 7,5 bb SJUKERSÄTTNING Bruttoinkomst (PGI) Max 7,5 bb

20 Översikt nr 20 www. fora.se afaforsakring.se tsl.se collectum.se alecta.se trr.se svensktnaringsliv.se/forsakring

21 Översikt nr 21 LAG Sjukdomsjuklön sjukpenning aktivitets- / sjukersättning Arbetsskadaarbetsskadeförsäkring Ålderspensioninkomst- / premiepension garantipension Efterlevandepensionomställningspension förlängd omställningspension barnpension Arbetslöshetarbetslöshetsförsäkring - grundbelopp - inkomstrelaterad Sjukdomsjuklön sjukpenning aktivitets- / sjukersättning Arbetsskadaarbetsskadeförsäkring Ålderspensioninkomst- / premiepension garantipension Efterlevandepensionomställningspension förlängd omställningspension barnpension Arbetslöshetarbetslöshetsförsäkring - grundbelopp - inkomstrelaterad

22 Översikt nr 22 ARBETARE - avtal AGS sjukdom TFAarbetsskada Avtalspensionålderspension dödsfall TGLdödsfall Omställningsförsäkringarbetsbrist AGS sjukdom TFAarbetsskada Avtalspensionålderspension dödsfall TGLdödsfall Omställningsförsäkringarbetsbrist

23 Översikt nr 23 TJÄNSTEMÄN - avtal ITP sjukdom ålderspension dödsfall TFAarbetsskada TGLdödsfall TRRarbetsbrist ITP sjukdom ålderspension dödsfall TFAarbetsskada TGLdödsfall TRRarbetsbrist

24 Översikt nr 24 INKOMSTTAK Sjukpenning/sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Tillfällig föräldrapenning Allmän Pension 7,5 bb Föräldrapenning 7,5 ibb 10-taggare/Alternativ ITP 10 bb ITP 2 10 ibb ITP 1 Avtalspension SAF-LO Sjuklön enligt lag och avtal TFA 30 ibb kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år


Ladda ner ppt "Översikt 2008-01 nr 1. Översikt 2008-01 nr 2 Privat Avtal Lag."

Liknande presentationer


Google-annonser