Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fackförbundet ST Information den 5 oktober 2009 Gunnel Frykman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fackförbundet ST Information den 5 oktober 2009 Gunnel Frykman."— Presentationens avskrift:

1 Fackförbundet ST Information den 5 oktober 2009 Gunnel Frykman

2 Privat sparande LAG AVTAL TILLÄGG Pension i Sverige

3 Pensioner i Sverige – Lag Sjukpenning Sjukersättning Inkomstpension Premiepension Tilläggspension Garantipension Omställnings- pension Änkepension Barnpension Lag Lön intill 7,5 basbelopp. Arbetsgivaren och den anställde betalar SjukpensionÅlderspension Pension till efterlevande

4 Basbelopp 2009 Prisbasbelopp 42 800 F ö rh ö jt prisbasbelopp 43 600 Inkomstbasbelopp 50 900 Basbelopp 2010 Prisbasbelopp42 400 Förhöjt prisbasbelopp43 200 Inkomstbasbelopp51 100

5 40 000 44 000 Bb Prisbasbelopp Detta prisbasbelopp används bland annat för beräkning av: lönegränsen 7,5 prisbas- belopp för ITPs sjukpension under tid med sjukpenning respektive sjukersättning TGL-förmåner Förhöjt Bb Inkomst Bb Förhöjt prisbasbelopp Detta prisbasbelopp används för beräkning av: Pensionspoäng för tilläggspension Inkomstbasbelopp Detta prisbasbelopp används för beräkning av lönegränsen: 7,5 inkomstbasbelopp för pensionsgrundande inkomst för allmän pension 7,5 inkomstbasbelopp för ITPs ålderspension och familjepension 20 och 30 inkomstbas- belopp för ITPs samtliga förmåner

6 Arbetsgivaren betalar 10,2 1% Avgift 18,5 % av lönen Du själv betalar 7 % Pension 2,5% Två sorters pensioner i det nya systemet Premie- pension Inkomst- pension 16%

7 % 0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Född år 1938 40 42 44 46 48 50 52 54 Från gamla systemet Från nya systemet % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 Övergång till nya systemet

8 Pensioner i Sverige – Avtal Sjuk- försäkring Sjukpension Ålders- pension Efterlevande-/ Familjepension Återbetalnings- skydd Familjeskydd TGL Avtal Avtalsförsäkringar lön intill 30 basbelopp. Arbetsgivaren betalar Sjukpenning Sjukersättning Inkomstpension Premiepension Tilläggspension Garantipension Omställnings- pension Änkepension Barnpension Lag Lön intill 7,5 basbelopp SjukpensionÅlderspension Pension till efterlevande

9 Privatanställda tjänstemän: ITP – ITP2 / ITP1 Privatanställda arbetare: AFA-försäkringar o Avtalspension SAF-LO Kommun-/landstingsanställda: KAP-KL/AGS-KL Statligt anställda: PA 03 Pensioner / Avtalsförsäkringar (Kollektivavtal)

10 10 Två typer av pensionsplaner Förmånsbestämd Pension i % av lön Pensionen är känd Kostnaden är inte känd Återbäring minskar premien Arbetsgivaren står risken att få betala okända premier Premiebestämd Pensionspremie % av lön Kostnaden är känd Pensionen är inte känd Återbäring höjer pensionen Arbetstagaren står risken att få en okänd pension

11 Ålderspension – Förmånsbestämd pension Lön ITP Allmän pension 65 år 70 år ITPK Premien är 2 % av lönen Procent av lön 0–7,5 ibb 10 % 7,5–20 ibb 65 % 20–30 ibb 32,5 % FörmånsbestämdPremiebestämd

12 Samordning med tidigare pensionsrätt  Tid i annan pensionsplan medräknas  Pensionsrätt i annan pensionsplan avräknas  Full pension är 30 år (360 månader)

13 Sjukpension Normal Pensionsnivå KARENSDAGKARENSDAG Dag 1Dag 2–14 Dag 15–90 Dag 91–360 7,5 pris- bas- belopp Lön Sjukpenning* 80 %/75 % x 97 % x SGI ITP 65 % ITP 15 % Sjuk- ersättning Sjuklön 10 % Lagstadgad sjuklön 80% Sjuklön 80 % Sjuklön avtalad 90 % ITP 10% Lön

14 Rehabiliteringskedjan

15 Efterlevandepension – Förmånsbestämd pensionsnivån Premien är 2 % av lönen – Återbetalningsskydd – Familjeskydd Omställ- nings- pension Barn- pension Lön Grundbelopp i procent av lön 7,5–20 ibb 32,5 % 20–30 ibb 16,25 % ITP – familjepension ITPK-efterlevandeskydd

16  Pension mellan 63 och 65 år 65% av lön  Familjepension upp till 7,5 ibb 6 % av lön för man och 12,5 % av lön för kvinna  För kvinna som anställts hos ST före 1978 är familjepensionen 18,5 % upp till 7,5 ibb. STs avvikelse

17 17 Vad kan jag göra för att påverka min pension Hur ser mitt val ut i PPM-valet? ITPK – vad har jag valt? När vill jag gå i pension? Behöver jag spara privat ? www.minpension.se


Ladda ner ppt "Fackförbundet ST Information den 5 oktober 2009 Gunnel Frykman."

Liknande presentationer


Google-annonser