Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till pensionsinformation med KPA Pension

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till pensionsinformation med KPA Pension"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till pensionsinformation med KPA Pension
Arne Lindvall KPA Pension

2 Introduktion Om KPA Pension KPA Pension är ett etiskt pensionsbolag och serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor.

3 Avtalspension Sundsvalls Kommun
Introduktion Avtalspension Sundsvalls Kommun Tjänstepension och allmän pension motsvarar cirka procent av slutlönen.

4 Den allmänna pensionen
Födda 1954: Inkomstpension Premiepension Födda 1937 Tilläggspension Födda Tilläggspension(ATP) Inkomstpension Premiepension Den som arbetar eller bor i Sverige omfattas av svensk sociallagstiftning. Därmed har man rätt till allmän pension. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Om man haft liten eller ingen inkomst kan man också omfattas av garantipension. För att få full garantipension, som är kronor som gift och 7810 som ogift år 2012, ska du ha varit bosatt i Sverige i 40 år och den kan inte tas ut förrän från 65 års ålder. Från det gamla systemet redovisas ATP-pensionen som tilläggspension i det orange kuvertet. Enligt en garantiregel kan ingen som tillhör mellangenerationen få ut mindre i pension än vad han/hon redan tjänat in i det gamla ATP-systemet. Garantitillägget innebär att du får pension utifrån en övergångsregel som garanterar den s k mellangenerationen att få ut minst vad han/hon tjänat in till pension fram t o m Garantitillägget betalas ut med automatik från 65 år om man har rätt till det. Vid 65 års ålder görs en beräkning och om det då visar sig att man skulle ha fått högre pension i det gamla systemet än man nu får med det nya betalas mellanskillnaden ut i form av ett garantitillägg. Ett eventuellt garantitillägg kan Pensionsmyndigheten upplysa om även om du ännu inte fyllt 65 år. Tänk på att ett eventuellt garantitillägg kan påverka pensionens storlek om du jobbar efter 65 års ålder. Garantipension 4 4

5 Vad ger rätt till pension 2012
7,5 inkomstbasbelopp = kr/år = kr/mån Lön Sjukpenning Föräldrapenning Arbetslöshets- ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning Aktivitetsstöd Barnår Studier Plikttjänstgöring Du väljer fonder för din premiepension 2,5 % 18,5 % 16 % Staten förvaltar din inkomstpension Alla inkomster som du betalar skatt för är pensionsgrundande med några undantag: kapitalinkomster, t ex ränteinkomster och pensioner. Om du till exempel blir erbjuden förtida pension av din arbetsgivare måste du tänka på att den avtalspension som betalas ut inte är pensionsgrundande i den allmänna pensionen inte heller privata pensionslösningar! För att få tillgodoräkna sig pensionsrätter krävs en inkomst överstigande ca kr år 2012 (42,3 % av prisbasbeloppet), d v s grundavdraget för skattskyldighet. Gör man det får man pensionsrätter beräknat från första kronan. Det är alltså inte ett grundavdrag utan ett tröskelvärde. Ett av skälet till att de pensionsgrundande beloppen finns är att HELA LIVET RÄKNAS – bokstavligt! Pensionsgrundande belopp: Barnår - Barnets första fyra år ger pensionsrätt till den av vårdnadshavarna som har lägst inkomst. Kan flyttas över till den andra. Tre beräkningsunderlag: 1. egen lön föregående år; 2. genomsnittslön i Sverige; 3. ett inkomstbasbelopp ( kr år 2012). Barn och vårdnadshavare ska ha varit bosatt i Sverige under hela året. Retroaktivt från 1 juli 1956. Plikttjänst – minst 120 dagar i följd. 50 % av genomsnittslönen i Sverige är beräkningsunderlaget. Retroaktivt från Upphörde i juni 2010. Studier – studier som ger rätt till studiebidrag och studielån. Beräkningsunderlaget är 138 % av mottaget studiebidrag. Retroaktivt från 1995. (För att få ut de pensionsgrundande beloppen (PGB) krävs att man uppfyller förvärvsvillkoret, dvs. att man under 5 års tid har en fastställd PGI (pensionsgrundande inkomst) som motsvarar minst 2 inkomstbasbelopp (2012 = kr) för respektive år.) Den allmänna pensionen beräknas på inkomsten upp till ett tak motsvarande 7,5 IBB (eg. 8,06 BB eftersom egenavgiften om 7 % först ska dras av, 8,07 inkomstbasbelopp 2012 = kr/år = kr/mån). Inkomstdelar därutöver ger ingen allmän pensionsrätt. Inkomster över taket ersätts i stället med tjänstepensionen. Om de olika fasta beloppen hamnar ovanför taket ger inte heller de några extra pensionsrätter. Avgiften dras av från lönen innan den pensionsgrundande lönen bestäms. Det betyder att om man har en inkomst över taket, dras avgiften från bruttot. Det som sedan blir pensionsgrundande är max.inkomsten 7,5 basbelopp. Den totala avgiften är 18,5 % av lönen via skattesedeln och arbetsgivaravgifter. Hälften betalar arbetsgivaren och knappt hälften vi (arbetsgivaren betalar sin del på hela bruttoinkomsten). Den som tillhör mellangenerationen ska ju få en del av sin pension från det gamla pensionssystemet. Om man t ex är född 1944, ska man ju, som jag sade tidigare, ha hälften av sin pension från respektive system. Och då betalar man bara hälften till den allmänna pensionen, alltså 9,25 procent. Om man tycker att man inte behöver sina premiepensionspengar själv kan man lämna över dem till sin äkta make eller registrerade partner. Det ska göras senast under januari månad det år överföringen avser. Tala med Pensionsmyndigheten. 5 5

6 Varje år får vi det orange kuvertet.
Där kan vi se en sammanställning över hur mycket vi hittills samlat ihop till vår egen pension och vi får också en prognos över vad det kan ge i pension. På som är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen, kan man göra prognoser där även tjänstepension och eventuell privat pension ingår. Prognoserna kan också nås från Jag kommer senare att visa hur ni kommer åt detta på vår hemsida. När man sedan går i pension skiljer sig innehållet åt från det du får under spartid, ingen prognos utan man får reda på vad pensionen kommer att bli under året. Även de två senaste årens pensionsrätter redovisas när de har fastställts. Om du fortsätter att arbeta samtidigt som du tar ut pension kommer det även att redovisas intjänad pensionsrätt för dessa år. Vi ska gå igenom innehållet lite närmare. 6 6

7 Ditt sparande till den allmänna pensionen
Den här sidan är bara en sammanfattning av de andra sidorna i kuvertets innehåll. Den talar om hur mycket som avsatts till din pension för det i kuvertet redovisade inkomståret. Den visar också hur mycket du hittills har sparat ihop till din allmänna pension totalt. Dessutom visar den en prognos vad du får i pension per månad före skatt. Förutsatt att du kommer att ha samma inkomst som senast fastställda intjänande år och går i pension vid 65 år. Observera att detta belopp påverkas om du har yrkesskadelivränta (YL), änkepension samt garantipension. Det orange kuvertet är baserat på 40 års bosättning i Sverige så beloppet kan vara felaktigt om man har kortare tid än så i Sverige. 7 7

8 Placeringsalternativ i premiepensionen
Gör ingenting: AP7 Såfa (0,13 % avgift) Gör bara lite: 3 fondportföljer Engagera dig: Egna val Förvaltningsföretag? Avgifter? (Ex 1,25% , Monetar) fast årlig 390 kr Erbjuder efterlevandeskydd/Livförsäkring Upphör vid 61 Du kan själv välja hur du vill ha premiepensionen placerad men du behöver heller inte göra något val. Det finns inget stöd för att det ena är bättre för din pension än det andra. Valet mellan aktiefonder och räntefonder spelar mycket större roll för värdeutvecklingen av din premiepension än valet av enskilda fonder eller fondförvaltare. 3 fondportföljer: Den statliga fondförvaltningen för premiepensionen har också tre fondportföljer med fasta risknivåer. Alla tre fondportföljerna innehåller en kombination av fonderna AP7Aktiefond och AP7Räntefond. De passar för dig som vill själv vill välja risknivå för ditt sparande, oavsett hur lång tid du har kvar till pensionen. För att portföljen ska behålla sin avsedda risknivå, balanseras den varje år så att fördelningen mellan aktier och räntor stämmer med den avsedda fördelningen. AP7 Offensiv 25% AP7 räntefond och 75% AP7 aktiefond. AP7 Balanserad 50% AP7 räntefond och 50% AP7 aktiefond. AP7 Försiktig 67% AP7 räntefond och 33% AP7 aktiefond. Extern placerare: Här bör man ta reda på kostnaden samt om det är ett bolag som har tillstånd av finansinspektionen. Pensionsmyndigheten har ingen koppling till några externa placerare. Egna val: Se nästa bild. 8 8

9 Det här kan minska din pension
Höga avgifter Förvaltningstjänster Deltidsarbete, Avslutar anställning Försäkringsskydd du inte behöver Förslag på bild! 9 9

10 10

11 minpension. se, ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen
minpension.se, ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Här kan du få en samlad bild över hela din pension.

12 Så här kan en prognos över hela pensionen se ut.

13 Uttag av pension Du måste ansöka om pension
Inkomstpension, premiepension: Från den månad man fyller 61 Garantipension Från den månad man fyller 65 Variera uttaget OBS !!!! Sjukersättning Du måste ansöka om din pension och ansökan bör vara inne hos Pensionsmyndigheten minst ett par månader i förväg. Du kan göra din ansökan på webben genom att logga in på dina egna pensionssidor. När dina månatliga belopp fastställts av Pensionsmyndigheten kan du själv bestämma om du vill ha 0, 25, 50, 75, eller 100 % av det månatliga beloppet och detta uttag kan varieras över tiden och du kan ta olika procentsatser för inkomst- respektive premiepensionen. Skälet till att du kan variera ditt uttag över tiden är för att du t ex ska kunna parera din pension mot eventuella andra inkomster du har som pensionär och på det sättet kunna få en jämnare inkomst under hela pensionstiden. För varje månad före 65 års ålder som du börjar plocka ut din tilläggspension sjunker denna med 0,5 % per månad. På samma sätt ökar pensionen med 0,7 % för varje månad efter 65 som du skjuter upp uttaget. Ju yngre man är i mellangenerationen (födda ) desto mindre påverkan har det. I inkomstpensionen och premiepensionen finns en motsvarande komponent i delningstalet som gör att det lönar sig att vänta med sitt uttag. Delningstalet är högre ju yngre du är, vilket ger en lägre pension vid tidigt uttag. Om du stannar i tjänst efter 65 års ålder kan det påverka pensionen om du har ett garantitillägg. Kolla med Pensionsmyndigheten innan du bestämmer dig för att stanna efter 65. Om du har pension att hämta hem från annat EU/EES-land samt Schweiz hjälper Pensionsmyndigheten dig med detta. Tänk då på att vara ute i mycket god tid, minst 6 månader i förväg. För premiepensionen måste du kryssa i om du vill fortsätta med ditt fondsparande eller om du vill växla över till en traditionell försäkring. Det betyder att du i så fall får ett fast månadsbelopp som inte kan bli lägre. Men det kan bli högre om vi förräntar dina pengar väl. Du måste också kryssa i om du vill ha ett efterlevandeskydd kopplat till din premiepension. Detta måste du göra i samband med att du ansöker om din pension eller om du som pensionär gifter dig eller får barn, i samband med den händelsen (senast 2 månader efteråt). Tänk på att du inte kan avsäga dig efterlevandeskyddet om du tecknar det. Arbete och uttag måste inte tillsammans bli 100 %. 13 13

14 Bestäm hur du vill ta ut pensionen
25, 50, 75 eller 100 procent Arbeta och ha pension samtidigt Kontrollera vad som gäller för din tjänstepension Ändra storlek på uttag eller sluta ta ut pension Premiepensionen Fondförsäkring eller traditionell försäkring Efterlevandeskydd Du kan själv välja hur stor del av inkomstpensionen samt premiepensionen du vill ta ut (25, 50, 75 eller 100 procent). Du kan också blanda procentandelarna av inkomstpension och premiepension, t.ex. ta ut hel premiepension och halv inkomstpension Allmän pension betalas ut under hela livet som pensionär, men du kan när som helst sluta ta ut pension eller ändra storleken på uttaget. Tanken är att i händelse av annan inkomst under pensioneringen ska man kunna förändra pensionsutbetalningen och därigenom behålla ungefär samma ekonomiska standard under hela pensionstiden. När det gäller Premiepensionen måste man ta ställning till två saker: 1. Val av traditionell- eller fondförsäkringar, detta är viktigt eftersom många glömmer att fylla i detta vilket gör att handläggningstiden blir längre. Vid fondförsäkring kan man byta fonder under pensionstiden. Grundregeln är att dina pengar ligger kvar i en fondförsäkring även när du är pensionär. Du kan i samband med pensioneringen eller när som helst därefter som pensionär meddela pensionsmyndigheten att du inte vill fortsätta med fondförsäkringen. Den som så önskar kan låta Pensionsmyndigheten sälja av hela fondinnehavet och ta över ansvaret för förvaltningen. Pensionsmyndigheten garanterar då ett månatligt belopp under resten av livet, detta kallas traditionell försäkring. Beloppet kan bli högre om Pensionsmyndigheten förvaltar pengarna bra (till en högre ränta än i antagandet). För närvarande ligger avkastningen på ca 4 %. Har du valt traditionell försäkring kan du inte gå tillbaka till fondförsäkring. 2. Efterlevandeskydd. I samband med pensionen kan den som så önskar teckna ett efterlevandeskydd på sin pension. Det innebär att den pensionerade får sin pension under resten av livet och därefter fortsätter pensionen att betalas ut till insatt medförsäkrad under den personens resterande liv. Medförsäkrad kan vara make/maka, sfa-sambo eller registrerad partner. Kostnaden för detta skydd är beroende av det inbördes åldersförhållandet. Kostnaden tas ut i form av lägre premiepension under resten av livet. Det krävs ingen hälsoprövning.

15 Kontakt webbadress: www.pensionsmyndigheten.se
telefonnummer: 0771 – postadress: Pensionsmyndigheten Stockholm Servicekontor nära dig: Avsikten med den nya myndigheten är att garantera en neutral information. Pensionsmyndigheten varken får eller kan ta ställning. Vi ska leverera en strikt neutral information om pensionssystemet. Vi strävar hela tiden efter att göra informationen så enkel och lättförståelig som möjligt. Tack vare myndigheten kan du numera få information om hela din pension samlad på ett ställe. Det är bland annat för att myndigheten samarbetar med minpension.se. 15 15

16 Konsekvenser avgång ur tjänst
Inget ytterligare intjänande av Allmän Pension Din pension blir lägre än vad prognosen visar Ex avgång 63 års ålder samma pension vid 65, dock uteblir höjning vid 66 och 67 års ålder Tar Du annat jobb? Inbetalning till Allmän Pension Inkomstpension/tilläggspension räknas upp eller ner utifrån löneökningen i landet För det första: För varje månad före 65 års ålder som du börjar plocka ut din tilläggspension sjunker denna med 0,5 % per månad. På samma sätt ökar pensionen med 0,7 % för varje månad efter 65 som du skjuter upp uttaget. Ju yngre man är i mellangenerationen (födda ) desto mindre påverkan har det. I inkomstpensionen och premiepensionen finns en motsvarande komponent i delningstalet som gör att det lönar sig att vänta med sitt uttag. Delningstalet är högre ju yngre du är, vilket ger en lägre pension vid tidigt uttag. (Delningstalet används för att beräkna inkomstpensionen. Detta gör man genom att man dividerar värdet på inkomstpensionskontot/premiepensionskontot med delningstalet. Delningstalet är lika med genomsnittlig kvarvarande levnadslängd. Inkomstpensionens delningstal fastställs en gång för alla vid 65 års ålder (uttag före 65 år innebär att Pensionsmyndigheten räknar med ett preliminärt delningstal) medan premiepensionen fastställs med nytt delningstal varje år.) Du ska också vara medveten om att du tillför nya pengar till din pension för varje år som du har en beskattningsbar inkomst, även om du redan är pensionär. Tänk på att också premiepensionen kan fortsätta växa. Till slut ska du också veta att även Sveriges ekonomiska utveckling påverkar pensionens storlek. Pensionen ökar med den genomsnittliga löneökningen varje år och en gång om året görs en balansräkning där man tittar på hur mycket tillgångar pensionssystemet har och hur stora skulderna är. Är förhållandet högre än 1 (dvs skulder och tillgångar är lika stora) ökar pensionen och är det mindre än 1 sjunker pensionen. Detta beror på att pensionssystemet är ett slutet ekonomiskt system där inga pengar kan tillföras. Skälet till denna konstruktion är att man velat skapa ett pensionssystem som är mer hållbart över tiden.

17 Bo utomlands Inkomstpension, tilläggspension och premiepension till alla länder Garantipension till EU/EES, Schweiz och Kanada Informera Pensionsmyndigheten om utlandsadress och konto Glöm inte att anmäla ändrad adress om du flyttar inom det nya landet eller till ett annat land Levnadsintyg ska lämnas in varje år Om du har inkomstpension, tilläggspension och premiepension kan du bo var som helst i världen och ändå har kvar din pension. Anledningen är att du har arbetat ihop din inkomst och betalat för dina pensionsrätter. Garantipension får du ha kvar om du flyttar till EU/ESS, Schweiz och Kanada. Flyttar du till annat land upphör rätten till garantipension. Dubbelbeskattningsavtalet med bosättningslandet avgör skattesatsen. Finns inget avtal blir det svensk statsskatt med 25 %.

18 Tjänstepension KAP-KL
Dina pensionsförmåner i KAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension. Intjänad pensionsrätt Förmånsbestämd ålderspension. Särskild avtalspension. Pension till efterlevande.

19 Pensionsgrundande lön
Tjänstepension KAP-KL Pensionsgrundande lön Den här ersättningen räknas som pensionsgrundande: Lön. Semesterersättning/- lön. Fyllnadstid/Övertidsersättning. Tillägg för obekväm/förskjuten arbetstid. Jour- och beredskapsersättning. Du får även tillgodoräkna viss annan tid Föräldraledig, fackligt uppdrag,sjukdom

20 Tjänstepension KAP-KL
Intjänad pensionsrätt Utbetalas vanligen från 65 års ålder . Kan tas ut tidigast från 61 års ålder. Beloppet du får beräknas och betalas livet ut. Möjlighet till tidsbegränsat uttag mellan år för delar tom 7,5 basbelopp. Ej tillåtet att ta ut Intjänad Pensionsrätt vid avtalspension, OBS, var du anställd i annan kommun, Ok att disponera denna pension

21 Du har rätt att byta förvaltare. Du förfogar över denna pension
Tjänstepension KAP-KL KAP-KL – Avgiftsbestämd ålderspension 4,5% av årsinkomsten som du kan välja placering för. (Mån lön blir ca kr/år att placera) Vid avtalspension , slutbetalning , 4,5% av avtalspensionen !!!! Du kan göra tre val Vilken förvaltare väljer du?Vilket bolag? Välj traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Med eller utan återbetalningsskydd Du har rätt att byta förvaltare. FROM FLYTTRÄTT Du förfogar över denna pension

22 Traditionell försäkring
Det egna valet Traditionell försäkring Fondförsäkring Försäkringsbolaget bestämmer placering Du bestämmer placering Både aktier och ränte- bärande papper Pengarna förvaltas i fonder som du väljer Garanterat pensions- belopp med möjlighet till högre pension Inget garanterat pensions- belopp, möjlighet till högre avkastning, men också högre risk

23 Behöver du återbetalningsskydd?
Tjänstepension Behöver du återbetalningsskydd? MED Sparkapitalet tillfaller familjen Sparkapitalet tillfaller övriga sparare i en gemensam pott UTAN

24 Tjänstepension KAP-KL
Vad händer om du inte gör ett aktivt val? Din avgiftsbestämda del placeras hos KPA Pension. Traditionell Pensionsförsäkring: - Garanterat pensionsbelopp med möjlighet till högre pension Automatiskt återbetalningsskydd. Dina pengar placeras etiskt.

25 Tjänstepension KAP-KL
Förmånsbestämd ålderspension Gäller från och med 65 års ålder. Alltid LIVSVARIG utbetalning Beräknas på lön över 7,5 inkomstbasbelopp = kr/mån.. Kan tas ut tidigast från 61 år. Kan ej tas ut vid avtalspension Förmånsbestämd pension oantastlig vid avtalspension

26 Skydd för dina efterlevande
Tjänstegrupplivförsäkring: tillfaller make/maka, sambo, barn Grundbelopp kr (efter fyllda 55 avtrappning 0,5Bb/år) Barnbelopp kr Begravningshjälp kr Efterlevandepension till vuxen: Utbetalas i 5 år, make,maka, ev sambo om gem barn under 12 år Efterlevandepension till barn: Utbetalas till barn upp 18 år eller till 20 år vid studier Förmånen kvar vid avtalspension Utöver det skyddet finns även skydd i din anställning för dina efterlevande. Om du som anställd inom kommun/lansting skulle avlida under din anställning finns flera skydd för din egna familj. Det betalas ut en efterlevandepension i fem års tid till make, maka eller registrerad partner eller till sambo med gemensamt barn under 12 år. Efterlevandepensionen betalas ut månadsvis och motsvarar ungefär en 15 procent av månadslönen. Det betalas även ut en barnpension om du har barn under 18 år eller upp till 20 år om de studerar på gymnasiet. Barnpensionen är något lägre än efterlevandepensionen och regleras bland annat av hur många barn du har.

27 Tjänstepension KAP-KL
Viktiga telefonnummer Statlig tid, kontakta SPV Privat arbetaranställning, AMF Privat tjänstemannaanst. Alecta Kooperativ tid kontakta KP, KPA Viss statlig tid kan räknas in i din kommunala tjänstepension, främst lärare eller inom vården.

28 Tjänstepension KAP-KL
Sammanfattning Tjänstepensioner Intjänad pensionsrätt Påverkas ej, redan intjänad Förmånsbestämd ÅldersPension Påverkas ej Avgiftsbestämd Ålderspension Påverkas Ex Tjänstepensionsgrundande inkomst kr *4,5% avsättning kr/år Avtalspension 70% kr *4,5 % avsättning kr/år Tjänstegruppliv och efterlevandepension Påverkas ej


Ladda ner ppt "Välkommen till pensionsinformation med KPA Pension"

Liknande presentationer


Google-annonser