Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till pensionsinformation med KPA Pension Arne Lindvall KPA Pension.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till pensionsinformation med KPA Pension Arne Lindvall KPA Pension."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till pensionsinformation med KPA Pension Arne Lindvall KPA Pension

2 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Om KPA Pension KPA Pension är ett etiskt pensionsbolag och serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Introduktion

3 Allmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Tjänstepension och allmän pension motsvarar cirka 50- 70 procent av slutlönen. Introduktion Avtalspension Sundsvalls Kommun

4 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? 4 2015-04-14 Födda 1954: Inkomstpension Premiepension Födda 1937 Tilläggspension Födda 1938-1953 Tilläggspension(ATP) Inkomstpension Premiepension Garantipension Den allmänna pensionen

5 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? 5 2015-04-14 Vad ger rätt till pension 2012 Lön Sjukpenning Föräldrapenning Arbetslöshets- ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning Aktivitetsstöd Barnår Studier Plikttjänstgöring Du väljer fonder för din premiepension Staten förvaltar din inkomstpension 18,5 % 2,5 % 16 % 7,5 inkomstbasbelopp = 409 500 kr/år = 34 125 kr/mån

6 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? 6 2015-04-14

7 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? 7 2015-04-14 Ditt sparande till den allmänna pensionen

8 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? 8 2015-04-14 Placeringsalternativ i premiepensionen Gör ingenting:AP7 Såfa ( 0,13 % avgift ) Gör bara lite:3 fondportföljer Engagera dig:Egna val Förvaltningsföretag? Avgifter? (Ex 1,25%, Monetar) fast årlig 390 kr Erbjuder efterlevandeskydd/Livförsäkring Upphör vid 61

9 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Det här kan minska din pension 9 2015-04-14 Höga avgifter Förvaltningstjänster Deltidsarbete, Avslutar anställning Försäkringsskydd du inte behöver

10 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? 10 2015-04-14

11 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer?

12 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer?

13 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? 13 2015-04-14 Uttag av pension Du måste ansöka om pension Inkomstpension, premiepension: –Från den månad man fyller 61 Garantipension –Från den månad man fyller 65 Variera uttaget OBS !!!! Sjukersättning

14 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Bestäm hur du vill ta ut pensionen 25, 50, 75 eller 100 procent Arbeta och ha pension samtidigt Kontrollera vad som gäller för din tjänstepension Ändra storlek på uttag eller sluta ta ut pension Premiepensionen Fondförsäkring eller traditionell försäkring Efterlevandeskydd

15 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? 15 2015-04-14 Kontakt webbadress:www.pensionsmyndigheten.sewww.pensionsmyndigheten.se telefonnummer:0771 – 776 776 postadress:Pensionsmyndigheten 106 44 Stockholm Servicekontor nära dig: www.pensionsmyndigheten.se/Servicekontor

16 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Konsekvenser avgång ur tjänst Inget ytterligare intjänande av Allmän Pension –Din pension blir lägre än vad prognosen visar Ex avgång 63 års ålder samma pension vid 65, dock uteblir höjning vid 66 och 67 års ålder Tar Du annat jobb? Inbetalning till Allmän Pension Inkomstpension/tilläggspension räknas upp eller ner utifrån löneökningen i landet

17 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Bo utomlands Inkomstpension, tilläggspension och premiepension till alla länder Garantipension till EU/EES, Schweiz och Kanada Informera Pensionsmyndigheten om utlandsadress och konto Glöm inte att anmäla ändrad adress om du flyttar inom det nya landet eller till ett annat land Levnadsintyg ska lämnas in varje år

18 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Dina pensionsförmåner i KAP-KL Tjänstepension KAP-KL l Avgiftsbestämd ålderspension. l Intjänad pensionsrätt 971231. l Förmånsbestämd ålderspension. l Särskild avtalspension. l Pension till efterlevande.

19 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Pensionsgrundande lön Den här ersättningen räknas som pensionsgrundande: l Lön. l Semesterersättning/- lön. l Fyllnadstid/Övertidsersättning. l Tillägg för obekväm/förskjuten arbetstid. l Jour- och beredskapsersättning. Tjänstepension KAP-KL Du får även tillgodoräkna viss annan tid Föräldraledig, fackligt uppdrag,sjukdom

20 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Utbetalas vanligen från 65 års ålder. Kan tas ut tidigast från 61 års ålder. Beloppet du får beräknas och betalas livet ut. Möjlighet till tidsbegränsat uttag mellan 61-65 år för delar tom 7,5 basbelopp. Ej tillåtet att ta ut Intjänad Pensionsrätt vid avtalspension, OBS, var du anställd i annan kommun, Ok att disponera denna pension Intjänad pensionsrätt 971231 Tjänstepension KAP-KL

21 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? KAP-KL – Avgiftsbestämd ålderspension 4,5% av årsinkomsten som du kan välja placering för. (Mån lön 27000 blir ca 15000 kr/år att placera) Vid avtalspension, slutbetalning, 4,5% av avtalspensionen !!!! Du kan göra tre val Vilken förvaltare väljer du?Vilket bolag? l Välj traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. l Med eller utan återbetalningsskydd Tjänstepension KAP-KL Du har rätt att byta förvaltare. FROM 2014 FLYTTRÄTT Du förfogar över denna pension

22 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Det egna valet Inget garanterat pensions- belopp, möjlighet till högre avkastning, men också högre risk Traditionell försäkring Försäkringsbolaget bestämmer placering Garanterat pensions- belopp med möjlighet till högre pension Fondförsäkring Du bestämmer placering Både aktier och ränte- bärande papper Pengarna förvaltas i fonder som du väljer

23 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? - Sparkapitalet tillfaller familjen - Sparkapitalet tillfaller övriga sparare i en gemensam pott Behöver du återbetalningsskydd? Tjänstepension MED UTAN

24 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Vad händer om du inte gör ett aktivt val? Din avgiftsbestämda del placeras hos KPA Pension. Traditionell Pensionsförsäkring: - Garanterat pensionsbelopp med möjlighet till högre pension Automatiskt återbetalningsskydd. Dina pengar placeras etiskt. Tjänstepension KAP-KL

25 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Förmånsbestämd ålderspension Gäller från och med 65 års ålder. Alltid LIVSVARIG utbetalning Beräknas på lön över 7,5 inkomstbasbelopp = 34 125 kr/mån.. Kan tas ut tidigast från 61 år. Kan ej tas ut vid avtalspension Förmånsbestämd pension oantastlig vid avtalspension Tjänstepension KAP-KL

26 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Skydd för dina efterlevande Tjänstegrupplivförsäkring: tillfaller make/maka, sambo, barn Grundbelopp 264 000 kr (efter fyllda 55 avtrappning 0,5Bb/år) Barnbelopp 88 000 kr Begravningshjälp 22 000 kr Efterlevandepension till vuxen: –Utbetalas i 5 år, make,maka, ev sambo om gem barn under 12 år Efterlevandepension till barn: – Utbetalas till barn upp 18 år eller till 20 år vid studier Förmånen kvar vid avtalspension

27 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Viktiga telefonnummer Statlig tid, kontakta SPV 020-65 00 65 Privat arbetaranställning, AMF 08-696 34 00 Privat tjänstemannaanst. Alecta 08-441 60 00 Kooperativ tid kontakta KP, 08-613 37 00 KPA 08-650 500 Viss statlig tid kan räknas in i din kommunala tjänstepension, främst lärare eller inom vården. Tjänstepension KAP-KL

28 IntroduktionAllmän pensionTjänstepension KAP-KLEfterlevandeskydd Vill du veta mer? Sammanfattning Tjänstepensioner Intjänad pensionsrätt 971231 Påverkas ej, redan intjänad Förmånsbestämd ÅldersPension Påverkas ej Avgiftsbestämd Ålderspension Påverkas Ex Tjänstepensionsgrundande inkomst 360.000 kr *4,5% avsättning 16200 kr/år Avtalspension 70% 252.000 kr *4,5 % avsättning 11300 kr/år Tjänstegruppliv och efterlevandepension Påverkas ej Tjänstepension KAP-KL


Ladda ner ppt "Välkommen till pensionsinformation med KPA Pension Arne Lindvall KPA Pension."

Liknande presentationer


Google-annonser