Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtliga anställda Ny medlem 2015 2015-01 Ny medlem 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtliga anställda Ny medlem 2015 2015-01 Ny medlem 1."— Presentationens avskrift:

1 Samtliga anställda Ny medlem 2015 2015-01 Ny medlem 1

2 2015-012 Ny medlem Arbetsgivar- förbund Kollektivavtal arbetare Kollektivavtal tjänstemän Fora -AGS -Avtalspension SAF-LO -TGL -TFA -Omställningsförsäkring -FPT Collectum - ITP 1 eller ITP 1 och 2 - TGL i Alecta Fora - TFA - TRR Företag TGL - i annat valbart bolag

3 Vad omfattas den anställde av? Ny medlem LAG AVTAL PRIVAT TJÄNSTEMÄN Collectum Ålderspension Avtalspension SAF-LO ARBETARE Fora Sjukdom AGS Dödsfall TGL Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGB/TSL Sjukdom / ålderspension ITP planen Dödsfall TGL (i Alecta eller annat valbart bolag ) Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGE/TRR 2015-013 Fora Föräldrapenningtillägg FPT

4 Omställningsstöd och AGB ingår i omställningsförsäkringen som gäller för företag med kollektivavtal Fora Avtalspension SAF-LO AMF Förs. bolag Före- taget TSL OmställningsstödAGBTGLAGSTFA AFA Försäkring Organisation - arbetare Ny medlem 2015-014 FPT

5 Premier - arbetare Ny medlem Lön > 435 750 kr/år% - - 0,01 - 30,00 0,00 30,01 Lön ≤ 435 750 kr/år% Omställningsförsäkring* 0,30 AGS 0,00 TFA 0,01 TGL0,00 FPT0,00 Avtalspension SAF-LO** - pensionspremie - premiebefrielseförsäkring 4,50 0,00 Totalt4,81 Finansieras av överskott - 0,70 Total premie som faktureras4,11 * 0,60% för hängavtalsföretag ** Premien betalas fr o m månaden då arbetare fyller 25 år. 2015-015

6 Översikt - arbetare Ny medlem 55 år Förtida uttag 55 år Nedtrappning ASL 25 år65 år Avtalspension SAF-LO (temp / livsvarigt) Allmän pension Premiebestämd AGS TFA TGL Arbetstid samt färd till och från arbetet Omst. förs. Omställningsstöd 40 år AGB 2015-016 FPT 90 dagars kvalifikationstid Minst 12 mån anställning 8 tim/vecka

7 Att tänka på - arbetare Händelse Nyanställning Anmäla samtliga nyanställa arbetare till Fora Information Vilka försäkringar som ingår i anställningen Pensionsval enligt utskick från Fora Sjukdom Sjukanmälan till Försäkringskassan vid sjukdom > 14 dagar Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring Vid sjukersättning informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada Skyldighet att anmäla till Försäkringskassan Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring Föräldraledighet Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring 2015-017 Ny medlem

8 Att tänka på - arbetare Händelse Dödsfall Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring Arbetsbrist Intyga anställningsförhållandet och ange orsak till personalminskning till AFA Försäkring Anmälan ska göras inom 2 år Anställning upphör Rapportera till Fora om att anställning upphört vid slutlig rapportering en gång per år Pension Respektive bolag kontaktar arbetaren cirka tre månader före pensionering Arbete efter 65 år Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, fortsätter att gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, fortsätter gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Överenskommelse med arbetaren om att Avtalspension SAF-LO kan fortsätta gälla efter 65 år 2015-018 Ny medlem

9 Organisation - tjänstemän Ny medlem Collectum Fora ITP 2 Företaget Försäkringsbolag Alecta TGLTFA Omställ- ningsavtal ITP 1 Familje- pension RiskITPK Ålders- pension Sjuk- pension Premie- befrielse Ålders- pension Alecta Bliwa Folksam LF Movestic SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv Fond Skandia Liv AFA Försäkring TRR PRI Pensionsgaranti Företaget 2015-019

10 max 30 ibb ITP ca 12,70 TGL ca 0,20 TFA0,01 TRR**0,30 Premier - tjänstemän ≤ 36 313kr/mån> 36 313 kr/mån ITP*4,6430,89 TGL0,20 0,00 TFA0,01 TRR**0,30 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag Totalt %5,1531,20 Totalt % ca 13,20 ITP 1 ITP 2 2015-0110 Ny medlem

11 Översikt - tjänstemän ITP 1 Ny medlem Sjukförsäkring 18 år 25 år 55 år65 år ITP (temp / livsvarig) Premiebestämd Förtida uttag ITP 1 TGL TFA 18 år 55 år Nedtrappning Arbetstid samt färd till och från arbetet 70 år Allmän pension Omställningsstöd 40 år AGE TRR 2015-0111

12 Översikt - tjänstemän ITP 2 Ny medlem TGL 70 år 62 år Allmän pension Nedtrappning Sjukförsäkring 18 år 28 år55 år65 år ITPK (temp / livsvarig) ITP ålderspension ITP familjepension > 7,5 ibb ITPK Förtida uttag ITP 2 TFA 18 år 55 år Arbetstid samt färd till och från arbetet Slut- betalning ITP (temp / livsvarig) Förmåns / premiebestämd Omställningsstöd 40 år AGE TRR 2015-0112

13 Att tänka på - tjänstemän HändelseITP 1ITP 2 Nyanställning Anmäl till Collectum - Samtliga tjänstemän fr om 18 år oavsett anställningsform Rapportera utbetald bruttolön varje månad Anmäl till Collectum - Tillsvidare-/provanställning fr om 18 år - Vid tidsbegränsad anställning anmäl efter 3 månader Föräldraledighet Se tjänstemannaavtalet i företaget Premiebefrielseförsäkringen betalar tjänstepensionen i 13 månader Se tjänstemannaavtalaet i företaget Rekommendation att behålla ITP i 11 månader 2015-0113 Ny medlem

14 Att tänka på - tjänstemän HändelseITP 1 och ITP 2 Information Vilka försäkringar som ingår i anställningen och förmånstagarförordnande i Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL ITP 1 och ITPK-val enligt utskick från Collectum Sjukdom Sjukanmälan till Försäkringskassan vid sjukdom > 14 dagar Sjukanmälan till Collectum vid sjukskrivning mer än 90 dagar Vid sjukersättning informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada Skyldighet att anmäla till Försäkringskassan Intyga anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall Anmäl till Collectum Anmäl till TGL Bolag 2015-0114 Ny medlem

15 Att tänka på - tjänstemän HändelseITP 1 och ITP 2 Arbetsbrist Anmälan till Trygghetsrådet, TRR, inom två år Anställning upphör Avanmäl tjänsteman ITP/TGL till Collectum och annat TGL bolag än Alecta Pension Respektive bolag kontaktar tjänstemannen cirka 3 månader före pensionering Arbete efter 65 år Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, fortsätter att gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, fortsätter gälla fram till 70 år, även premiebetalning Överenskommelse om att ITP 1 forsätter att gälla för tjänstemän oavsett om det tidigare varit ITP 1 eller ITP 2 2015-0115 Ny medlem

16 ”Frikretsen” Omfattas ej av kollektivavtal Företagare VD i AB Ny medlem 2015-0116

17 Vem är ”företagare”? BolagsformEnlig försäkringsvillkoren EFÄgaren själv HBSamtliga delägare ABFöretagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och/eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna Ny medlem samt i företaget verksam make/a till företagaren 2015-0117

18 Garanti Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet Ny medlem Retroaktiva premier för arbetsgivaren 2015-0118


Ladda ner ppt "Samtliga anställda Ny medlem 2015 2015-01 Ny medlem 1."

Liknande presentationer


Google-annonser