Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtliga anställda Ny medlem 2015 2015-01 Ny medlem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtliga anställda Ny medlem 2015 2015-01 Ny medlem."— Presentationens avskrift:

1 Samtliga anställda Ny medlem 2015 Ny medlem

2 Ny medlem Fora Kollektivavtal arbetare Fora Arbetsgivar-förbund
AGS Avtalspension SAF-LO TGL TFA Omställningsförsäkring FPT Kollektivavtal arbetare Fora TFA TRR Arbetsgivar-förbund Kollektivavtal tjänstemän Collectum ITP 1 eller ITP 1 och 2 - TGL i Alecta Företag TGL - i annat valbart bolag Ny medlem

3 Vad omfattas den anställde av?
ARBETARE Fora TJÄNSTEMÄN Collectum Arbetsskada TFA Sjukdom / ålderspension ITP planen Sjukdom AGS PRIVAT Dödsfall TGL (i Alecta eller annat valbart bolag) AVTAL Ålderspension Avtalspension SAF-LO LAG Dödsfall TGL Fora Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGB/TSL Arbetsbrist AGE/TRR Föräldrapenningtillägg FPT Ny medlem

4 Organisation - arbetare
Fora Avtalspension SAF-LO Omställningsstöd AGB TGL AGS TFA FPT Förs. bolag Före- taget AMF TSL AFA Försäkring Omställningsstöd och AGB ingår i omställningsförsäkringen som gäller för företag med kollektivavtal Ny medlem

5 Premier - arbetare Lön ≤ 435 750 kr/år % Lön > 435 750 kr/år %
Omställningsförsäkring* 0,30 AGS 0,00 TFA 0,01 TGL FPT Avtalspension SAF-LO** pensionspremie premiebefrielseförsäkring 4,50 Totalt 4,81 Finansieras av överskott - 0,70 Total premie som faktureras 4,11 Lön > kr/år % - 0,01 30,00 0,00 30,01 * 0,60% för hängavtalsföretag ** Premien betalas fr o m månaden då arbetare fyller 25 år. Ny medlem

6 Översikt - arbetare ASL AGS TFA TGL Omst. förs. FPT
Avtalspension SAF-LO (temp / livsvarigt) Allmän pension Premiebestämd Förtida uttag ASL 25 år 55 år 65 år 90 dagars kvalifikationstid AGS Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA 8 tim/vecka Nedtrappning TGL 55 år Omst. förs. Omställningsstöd AGB 40 år Minst 12 mån anställning FPT Ny medlem

7 Att tänka på - arbetare Händelse Nyanställning Information Sjukdom
Anmäla samtliga nyanställa arbetare till Fora Information Vilka försäkringar som ingår i anställningen Pensionsval enligt utskick från Fora Sjukdom Sjukanmälan till Försäkringskassan vid sjukdom > 14 dagar Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring Vid sjukersättning informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada Skyldighet att anmäla till Försäkringskassan Föräldraledighet Ny medlem

8 Att tänka på - arbetare Händelse Dödsfall Arbetsbrist
Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring Arbetsbrist Intyga anställningsförhållandet och ange orsak till personalminskning till AFA Försäkring Anmälan ska göras inom 2 år Anställning upphör Rapportera till Fora om att anställning upphört vid slutlig rapportering en gång per år Pension Respektive bolag kontaktar arbetaren cirka tre månader före pensionering Arbete efter 65 år Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, fortsätter att gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, fortsätter gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Överenskommelse med arbetaren om att Avtalspension SAF-LO kan fortsätta gälla efter 65 år Ny medlem

9 Organisation - tjänstemän
Collectum Fora ITP 2 ITP 1 Omställ-ningsavtal TGL TFA Ålders- pension Familje- pension Ålders- pension Sjuk- pension Premie- befrielse Risk ITPK Företaget Alecta Försäkringsbolag Alecta Alecta AFA Försäkring TRR Bliwa Folksam LF Movestic SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv Fond Skandia Liv Företaget PRI Pensionsgaranti Ny medlem

10 Premier - tjänstemän ITP 1 ITP 2 Totalt % 5,15 31,20 Totalt %
≤ kr/mån > kr/mån ITP* 4,64 30,89 TGL 0,20 0,00 TFA 0,01 TRR** 0,30 max 30 ibb ITP ca 12,70 TGL ca 0,20 TFA 0,01 TRR** 0,30 Totalt % 5,15 31,20 Totalt % ca 13,20 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag Ny medlem

11 Översikt - tjänstemän ITP 1
ITP (temp / livsvarig) Sjukförsäkring Premiebestämd Förtida uttag Allmän pension ITP 1 18 år 25 år 55 år 65 år Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA Nedtrappning TGL 18 år 55 år 70 år Omställningsstöd AGE TRR 40 år Ny medlem

12 Översikt - tjänstemän ITP 2
ITPK (temp / livsvarig) ITP (temp / livsvarig) Sjukförsäkring Förmåns / premiebestämd Allmän pension ITP 2 18 år 28 år 55 år 62 år 65 år ITP ålderspension ITP familjepension > 7,5 ibb ITPK Förtida uttag Slut- betalning Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA Nedtrappning TGL 18 år 70 år 55 år Omställningsstöd AGE TRR 40 år Ny medlem

13 Att tänka på - tjänstemän
Händelse ITP 1 ITP 2 Nyanställning Anmäl till Collectum - Samtliga tjänstemän fr om 18 år oavsett anställningsform Rapportera utbetald bruttolön varje månad - Tillsvidare-/provanställning fr om 18 år - Vid tidsbegränsad anställning anmäl efter 3 månader Föräldraledighet Se tjänstemannaavtalet i företaget Premiebefrielseförsäkringen betalar tjänstepensionen i 13 månader Se tjänstemannaavtalaet i företaget Rekommendation att behålla ITP i 11 månader Ny medlem

14 Att tänka på - tjänstemän
Händelse ITP 1 och ITP 2 Information Vilka försäkringar som ingår i anställningen och förmånstagarförordnande i Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL ITP 1 och ITPK-val enligt utskick från Collectum Sjukdom Sjukanmälan till Försäkringskassan vid sjukdom > 14 dagar Sjukanmälan till Collectum vid sjukskrivning mer än 90 dagar Vid sjukersättning informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada Skyldighet att anmäla till Försäkringskassan Intyga anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall Anmäl till Collectum Anmäl till TGL Bolag Ny medlem

15 Att tänka på - tjänstemän
Händelse ITP 1 och ITP 2 Arbetsbrist Anmälan till Trygghetsrådet, TRR, inom två år Anställning upphör Avanmäl tjänsteman ITP/TGL till Collectum och annat TGL bolag än Alecta Pension Respektive bolag kontaktar tjänstemannen cirka 3 månader före pensionering Arbete efter 65 år Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, fortsätter att gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, fortsätter gälla fram till 70 år, även premiebetalning Överenskommelse om att ITP 1 forsätter att gälla för tjänstemän oavsett om det tidigare varit ITP 1 eller ITP 2 Ny medlem

16 ”Frikretsen” Omfattas ej av kollektivavtal Företagare VD i AB 2015-01
Ny medlem

17 samt i företaget verksam make/a till företagaren
Vem är ”företagare”? Bolagsform Enlig försäkringsvillkoren EF Ägaren själv HB Samtliga delägare AB Företagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och/eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna samt i företaget verksam make/a till företagaren Ny medlem

18 Retroaktiva premier för arbetsgivaren
Garanti Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet Retroaktiva premier för arbetsgivaren Ny medlem


Ladda ner ppt "Samtliga anställda Ny medlem 2015 2015-01 Ny medlem."

Liknande presentationer


Google-annonser