Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vansinneskörningen i Gamla stan. Mordet på utrikesminister Anna Lind. Psykpatient på permission knivskar liten flicka till döds. Sverige 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vansinneskörningen i Gamla stan. Mordet på utrikesminister Anna Lind. Psykpatient på permission knivskar liten flicka till döds. Sverige 2003."— Presentationens avskrift:

1 Vansinneskörningen i Gamla stan. Mordet på utrikesminister Anna Lind. Psykpatient på permission knivskar liten flicka till döds. Sverige 2003

2 Mest utsatta gruppen i samhället Personligt lidande Mycket resurskrävande

3 Regeringen tillsätter en nationell psykiatrisamordnare – Anders Milton. Sveriges Kommuner och Landsting får i uppdrag att särskilt satsa på människor med ”dubbeldiagnos”.

4 Särskild satsning i tre Landsting 2005 Jönköping, Sjuhärad och Norrbotten. Av 100 sökande i landet valdes 3 områden ut.

5 NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management- utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling – missbruk och psykiska störningar. 10 p Växjö universitet.

6 Case management Organisation av olika vård och sociala stödinsatser till ett fungerande helhet för den enskilde. ACT-modellen Assertive Community Treatment

7 ACT-modellen – aktivt uppsökande samhällsbaserad behandling och rehabilitering Patient/Klient: Bristande social funktion Missbruk Sannolik psykisk störning Case manager (CM): Personligt ansvar för högst 10 patienter/vardera Aktivt uppsökande, multidisciplinära team Förmedla vård Aktivt delta i vård och stöd Mobilt krisstöd dygnet runt

8 Nytt tänk! Socialtjänst överger mäklarmodellen Psykiatrin överger primär- sekundärtänkandet Missbruksvården överger symtomtänkandet

9 Det finns evidens för att psykisk störning och missbruk – ”dubbeldiagnos” – ska behandlas samtidigt för bästa effekt.

10 Moderorganisationerna Socialtjänsten Vuxenpsykiatrin Primärvården I Norrbotten finns ett avtal mellan moderorganisationerna som klargör huvudmännens ansvarstagande.

11 Case managern – spindeln i nätet

12 Faser i behandlingen Involveringsfas Övertygande fas Behandlingsfas Återfallsförebyggande

13 Förväntade resultat Minskning av aktuella vårdbehov. Förbättrad psykosocial funktion hos den enskilde. Positiva förändringar i den enskildes nätverk. Förbättrad livskvalitet för den enskilde. Minskat utnyttjande av slutenvård och dagvård. Alla är vinnare!

14 Resultat av utvärdering (FoU/LTU Rapport 60:2009) Vårdkontakter efter ett år Minskat nyttjande av psykiatrisk slutenvård Minskat antal besök i psykiatrisk öppenvård Minskat antal remisser till psykiatrin Minskat antal HVB- och LVM-dygn Viss ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd Slutsats: Klient med stöd av CM får i högre grad vad han/hon har rätt till.

15 Resultat av utvärdering (FoU/LTU Rapport 60:2009) Så tycker klienten efter ett år Stort eller acceptabelt stöd i kontakt med socialtjänst, primärvård, psykiatri och missbruksenhet. Stort eller acceptabelt stöd när det arbete, sysselsättning, boende, fritid och ekonomi. Stöd för förbättrad kontakt med familj och vänner inte påbörjat – blir nästa steg.

16 Resultat av utvärdering (FoU/LTU Rapport 60:2009) Delaktighet och inflytande 10 av 14 tycker att stödet är mycket betydelsefullt. 8 av 14 menar att stödet utgår från egna behov och önskemål. 10 av 13 upplever att Case managern finns där och tror på dem.

17 Resultat av utvärdering (FoU/LTU Rapport 60:2009) Sammanfattning av slutsatser Individen upplever i stor utsträckning att Case managern är ett stöd. Individen litar på Case managerns förmåga att samordna nätverket. Tillit och förtroende lägger grunden för ökad livskvalitet.

18 Nationell utvärdering, Mälardalens Högskola Norrbotten har kommit längst Tre utbildningsomgångar Case managers finns numera i 9 av 14 kommuner Små kommuner hjälper och stöttar varandra CM-läget 2009

19 Vad händer i år? Kommunförbundet och landstinget har tillsammans anställt metodutvecklare. Gemensamma CM-träffar i länet håller ACT-modellen levande. Projektpengar täcker fortbildning – externa föreläsare bjuds in.

20 Tack för mig! Kontakt: Isa Larsson isa.larsson@nll.se 070-515 11 78

21 Visste du att; Cirka 50 % av befolkningen kommer någon gång i livet att behöva behandling för psykiska besvär. Idag avsätts cirka 10 % av sjukvårdsmedel för detta. Inom vuxenpsykiatrin finns det över 2 000 olika diagnoser. Den vanligaste dödsorsaken för människor under 40 år är självmord. Den vanligaste orsaken för sjukpensionering hos de under 35 år är schizofreni. Cirka 85 % av alla med depressionssjukdom kan framgångsrikt botas. Det är den högsta behandlingseffekt som man känner till för någon sjukdom, psykisk eller somatisk.


Ladda ner ppt "Vansinneskörningen i Gamla stan. Mordet på utrikesminister Anna Lind. Psykpatient på permission knivskar liten flicka till döds. Sverige 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser