Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inkludering Att ta till vara på nyanlända elevers kunskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inkludering Att ta till vara på nyanlända elevers kunskap."— Presentationens avskrift:

1 Inkludering Att ta till vara på nyanlända elevers kunskap

2 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN C:\Users\evaand2001\Desktop\Introduktionsenheten Master 2- publicering.movC:\Users\evaand2001\Desktop\Introduktionsenheten Master 2- publicering.mov

3 Människor på flykt 3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ca 60 miljoner människor är på flykt idag enl UNHCR 38 miljoner är internflyktingar Syrien Afganistan Somalia Sudan Länder som tar emot flest Turkiet Pakistan Libanon

4 Asylsökande i Sverige 2015 4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Syrien38 600 Afganistan21 500 Irak 13 100 Eritrea6 700 Statslös5 600 Somalia4 500 Ensamkommande barn 14 000

5 Migrationsverkets statistik 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Skollagens definition av nyanlända elever 6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ny i svensk skola Anhöriginvandring Asylsökande Ensamkommande barn Papperslösa och gömda Arbetskraftsinvandring EU medborgare

7 Antal nyanlända elever i Östra Göteborg 7 IINTRODUKTIONSENHETEN ÖSTRA GÖTEBORG 2013324 2014284247 kvar i våra skolor i december 2015307 jan – oktober Antal ensamkommande elever 2015105

8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 8 Språk

9 Styrdokument 9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Förändring i skollagen fr o m 1 januari 2016 Utbildning för nyanlända – mottagande och skolgång Bedömning/kartläggning inom 2 månader, Steg 1 och Steg 2 Beslut om årskursplacering och planering av utbildning Placering delvis i förberedelseklass Prioriterad timplan Garanterad undervisningstid Utökad undervisning i svenska

10 Styrdokument 10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Göteborgs Stads riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning Östra Göteborgs handlingsplan för utbildning av nyanlända elever

11 Östra Göteborg 11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Styrgrupp; områdeschef, rektorer, förskolechef, LMA, Cfs Uppdrag att säkerställa en gemensam strategi i stadsdelen Dagens forskare framhåller att inkludering innebär att systemet måste förändras och anpassas utifrån individen.

12 Från Introduktionsskola till introduktionsenhet 12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Enligt forskning Lärarna måste ha bakgrundskunskap om elevernas tidigare skolerfarenheter Det krävs en kartläggning av elevernas faktakunskaper för att få en förståelse för hur eleverna brukar inhämta dessa kunskaper. Elevernas kunskaper är kodade i deras modersmål Undervisning som aktiverar elevens tidigare förvärvade kunskaper

13 Introduktionsenheten 13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Organisation Lärare i svenska som andra språk Lärare i matematik Flerspråkiga lärare i språk och matematik Studiehandledare från språkcentrum Skolsköterska Byråsekreterare som registrerar och för statistik för stadsdelen

14 Introduktionsenheten 14 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Eleven skrivs in på sin hemskola. Rektor tar beslut om kartläggning görs på Introduktionsenheten Inom en vecka kallas elev och vårdnadshavare för ett första samtal där information ges om kartläggningens syfte.. Kartläggning Steg 1 och 2 och möjlighet med att komplettera kartläggningen med andra metoder i undervisning Hälsosamtal hos skolsköterska Vid behov av utredning av särskilt stöd kontaktas hemskolans elevhälsoteam Ensamkommande elever träffar hemskolans kurator i grupp eller enskilt

15 15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Samverkan Introduktionsenheten och skolan Hitta skolplacering när det ej finns plats på skolan Informera om det fria skolvalet Samverkan med rektor under och efter kartläggningen för att förbereda en utbildning anpassad utifrån eleven och för beslut om årskursplacering Förankra rekommendationer hos vårdnadshavare och elev Överlämningssamtal då vårdnadshavare, elev, lärare och mottagande lärare deltar

16 Kompetensutbildning 16 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Vikten av kontinuerlig kompetensutveckling för all personal i sektor utbildning i stadsdelen Rektorsgruppens roll Stadsdelsövergripande ämneskonferens för lärare och förberedelseklasslärare i stadsdelen. Utveckling av verksamheten på Introduktionsenheten Kontinuerlig fortbildning och metodhandledning för att bygga upp en samsyn om vad uppdraget innebär.

17 Olika perspektiv på inkludering av nyanlända elever i forskning över tid 17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Andra språksinlärare Elever som ska lära sig ett nytt språk att studera på. Kulturellt perspektiv Elever ses som bärare av en ”annan kultur” Identitetsperspektivet Vad innebär migrationsprocessen för elevens identitet? Rättighetsbaserat perspektiv elevernas förutsättningar – skolans villkor Dagens forskare framhåller att inkludering innebär att systemet måste förändras och anpassas utifrån individen.

18 KONTAKT: Göteborgs Stad Östra Göteborg Introduktionsenheten Eva Andersson Berglund eva.andersson.berglund@ostra.goteborg.se eva.andersson.berglund@ostra.goteborg.se Center för skolutveckling Laura Ruz-Haglöf laura.ruz-haglof@educ.goteborg.se


Ladda ner ppt "Inkludering Att ta till vara på nyanlända elevers kunskap."

Liknande presentationer


Google-annonser