Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Fässbergsgymnasiet ca 1200 elever 11 program. 15-20% invandrarungdomar. 4 Individuella program *IVIK, IV introduktionskurs för invandrar- ungdom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Fässbergsgymnasiet ca 1200 elever 11 program. 15-20% invandrarungdomar. 4 Individuella program *IVIK, IV introduktionskurs för invandrar- ungdom."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund Fässbergsgymnasiet ca 1200 elever 11 program % invandrarungdomar. 4 Individuella program *IVIK, IV introduktionskurs för invandrar- ungdom *Bas-IVIK. Ensamkommande asylsökande ungdomar *IV *PRIVAS

2 Invandrarungdom Mölndals definition Barn eller ungdom född i utomnordiskt land och med minst en av föräldrarna födda i utomnordiskt land

3 Formella mål och riktlinjer
Myndigheten för Skolutveckling Skolutveckling.se Innehåll - Mångfald & likvärdighet - Utbildning av nyanlända barn och ungdomar Förslag till Nationell strategi Skolverkets förslag till mål och riktlinjer

4 Hur förbereder man mottagandet
Information till all personal flera gånger Rekrytering av rätt kompetenser lärare och lärarassistenter Tydliga förutsättningar för uppdraget Kontinuerlig dialog med samarbetspartners boende, God Man, flyktingsekreterare, Migrationsverket.

5 Ungdomarna Företrädesvis pojkar från Irak, Afghanistan, Somalia och Kurdistan Flera språkområden, bla arabiska, persiska, dari, somaliska och kurdiska (sorani). Gemensamt språk är svenska Stor kompetensspridning

6 Förutsättning för undervisning Bas-IVIK
Hög lärartäthet, 3,5 tjänst på 25 elever Grupper i gruppen Hög grad av individualisering Sammanhållen undervisning Möjligheter till social kontakt med andra elever tex lunch, idrott, estetisk verksamhet Sen start på dagen Schemat kan brytas när som helst.

7 Undervisning Bas-IVIK (transit). Behöver tolk för vardagsproblem/konflikter Svenska, språkmatematik, idrott, Sverige. Grupp ändras ”hela tiden” Bas-IVIK (PUT) Behöver oftast tolk för vardagsproblem/konflikter Svenska, matematik, engelska, idrott, Sverige. Deltar i andra ämnen på IVIK efter språklig färdighet. Gruppen relativt konstant

8 Undervisning IVIK Klarar oftast att hantera vardagskonflikter utan tolk. Svenska, matematik, engelska, no, so, esv, idrott, livskunskap, simning. Deltar i gymnasiala kurser efter språklig färdighet.

9 Citat från en lärare ”Jag trodde inte det var möjligt att ha så roligt på jobbet”


Ladda ner ppt "Bakgrund Fässbergsgymnasiet ca 1200 elever 11 program. 15-20% invandrarungdomar. 4 Individuella program *IVIK, IV introduktionskurs för invandrar- ungdom."

Liknande presentationer


Google-annonser