Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarlyftet II Haparanda 2011-10-06. Lärarlyftet 2007-2011 Lärarlyftet LärarfortbildningenVALForskarskolor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarlyftet II Haparanda 2011-10-06. Lärarlyftet 2007-2011 Lärarlyftet LärarfortbildningenVALForskarskolor."— Presentationens avskrift:

1 Lärarlyftet II Haparanda 2011-10-06

2 Lärarlyftet 2007-2011 Lärarlyftet LärarfortbildningenVALForskarskolor

3 Lärarfortbildningen 2007-2011 ”…när jag ser tillbaka på året som gått märker jag att jag förändrat mitt sätt att undervisa”

4 Syfte med Lärarfortbildningen Stärka lärares kompetens för att öka elevers måluppfyllelse  ämnesteoretisk och  ämnesdidaktisk kompetens

5 Målgrupp för Lärarfortbildningen Lärare Ämnes- behörig Ej ämnes- behörig Ämnes- behörig Ej ämnes- behörig Ej behörig lärare VAL Ej behörig lärare VAL Lärarexamen Ej lärarexamen Tillsvidareanställd Visstidsanställd

6 Skolverkets köpta kurser Kompetensutvecklande Lärarfortbildningskurser Behörighetsgivande HT- 2011 + VT - 2012 Reguljära kurser HT - 2011 Kurser HT-2011

7 Skolhuvudmännens behov inför ht 2011 SKL Statskontorets kartläggning 2007 Skolverkets kommunala referensgrupp Samtal med ca 20 skolhuvudmän (kommunala och fristående) Kontakt med lärosäten runtom i Sverige

8 Köpta behörighetsgivande kurser: Matematik Engelska Spanska SO NO Teknik Estetiska ämnen Prioriterade områden

9 Behörighetsgivande kurser HT- 2011 Form: Halvfart Distans 30 hp Innehåll: Betyg och bedömning Kursplaner och andra styrdokument

10 Från och med VT- 2012 Lärar- fortbildningen Lärarlyftet II ”Effekten av de skärpta behörighetskraven för lärarna i den nya skollagen kan bli successiv och långdragen. Därför införs Lärarlyftet II…” (Ur Regeringens budgetprop 2010/11:1)

11 Lärarlyftet II – ur Budgetpropositionen för 2011 ”Effekten av de skärpta behörighetskraven för lärarna i den nya skollagen kan bli successiv och långdragen. Därför införs Lärarlyftet II, som syftar till att alla elever ska få sin undervisning av behöriga lärare, dvs. lärare som har såväl goda ämneskunskaper som god ämnesdidaktisk kompetens för den nivå och i det ämne läraren undervisar.” (Ur Regeringens budgetprop 2010/11:1 Utg.omr.16, sid 161)

12 Lärarlyftet II – ur Budgetpropositionen för 2011 ”Satsningen riktar sig enbart till lärare med lärarexamen som är anställda utan tidsbegränsning. För att vara berättigad att delta i Lärarlyftet II ska läraren undervisa i ämnet eller enligt planen i framtiden undervisa i ämnet utan att ännu ha rätt utbildning för detta. Lärarlyftet II planeras pågå 2012–2014”. (Ur Regeringens budgetprop 2010/11:1 Utg.omr.16, sid 161)

13 Målgrupp för Lärarlyftet II Lärare Ämnes- behörig Ämnes- obehörig LL II Ämnes- behörig Ämnes- obehörig Obehöriga lärare VAL Obehöriga lärare VAL (ej LL II) (ej VAL) Lärarexamen Ej lärarexamen Tillsvidareanställd Visstidsanställd

14 Lärarlyftet II vt 2012 Oktober: Beslut om uppdraget Lärarlyftet II Beslut om förordningar för satsningen Kursstart med ett begränsat utbud i mars/april Hur kommer villkoren för deltagande att se ut och påverka deltagandet? - Studietakt - Upplägg Inom vilka ämnen och poängintervall finns störst behov?


Ladda ner ppt "Lärarlyftet II Haparanda 2011-10-06. Lärarlyftet 2007-2011 Lärarlyftet LärarfortbildningenVALForskarskolor."

Liknande presentationer


Google-annonser