Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapande för framtiden - att ELEVEN ser sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess SIGTUNABOXEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapande för framtiden - att ELEVEN ser sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess SIGTUNABOXEN"— Presentationens avskrift:

1 Kunskapande för framtiden - att ELEVEN ser sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess SIGTUNABOXEN http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox 27 oktober 2014

2 www.sigtuna.se SIGTUNABOXEN BFL+IKT+ SUA + 21 Century learning skills = SANT! ”Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter ”. Skolutvecklingsprogram för framtidens skola http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

3 Lärande kan bara ske - om eleverna förstår vad de lärt sig - utgå från eleverna ! Kunskapande för framtiden är att: hjälpa eleven att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess och ta kontroll över den. Att tillsammans med IKT-uppgifter som stimulerar till att producera och SYNLIGÖRA kunskap istället för att ”bara” konsumera får man en oslagbar kombination! Dylan William http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

4 BFL = Bedömning för lärande förhållningssättet IKT = Informations- och kommunikationsteknik verktyget SUA = Språkutvecklande arbetssätt förutsättningen http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

5

6 ELEVER Likvärdighet Äga sitt eget lärande Elevledda utvecklingssamtal Lärglädje Vinster/Utmaningar

7 LÄRARE Lärglädje – Professionellt samarbete (samtalsgrupper/TLC) – Alla hjälps åt – Höga förväntningar Skickligare på BFL´s fem nyckelstrategier IKT stor betydelse Utmaningar Vinster

8 FRITIDSHEM

9 SAMTALSLEDARE Leder samtalsgrupperna En fast hand Ingen expert Vinster - eget fördjupat lärande Utmaningar - Alla ska med

10 REKTOR Förankrat i Lgr 11, Rektorsgrupp januari 2012 Pedagogiskt ledarskap Roll på skolan Kollegialt stöd Formativ utvecklingsplan Skolkulturer Vinster och resultat Utmaningar

11 SYFTE Denna kompetensutvecklingsinsats syftar till att vi, via ett kollegialt lärande, utvecklar vår undervisning, så den anpassas utifrån våra elevers olika behov och förutsättningar när det gäller språk- och kunskapsutveckling.

12 AKTIVITETER Sigtunaboxens inplanerade mötesträffar 5 gånger/termin Introduktion i samtalsmodellen och formativ bedömning för våra nya lärare på skolan Mellan kursträffarna genomförs och dokumenteras prövade aktiviteter i klassrummet Samtalsledarna stöttar i processen Medarbetarsamtalen med rektor behandlar arbetet kring Sigtunaboxen

13 UTVÄRDERING Kommunnivå Utvecklingsledare och rektorer gör en utvärdering utifrån verksamhetsbesök och intervjuer Skolnivå Vid medarbetarsamtalen uppföljning av arbeter med Sigtunaboxen (BFL+SUA+IKT) Träffar med samtalsledare Verksamhetsbesök: klassrum och samtalsgrupper Vid vårterminens slut utvärdering av skolans fortbildningsinsatser i arbetslagen Brukarenkäten för elever i årskurs 3&5 Individnivå Uppföljning av elevernas resultat och måluppfyllelse utifrån SIRIS Sammanställningar på uppdrag av Skolverket

14 SIGTUNA KOMMUNS FORMATIVA UTVECKLINGSPLAN 5. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra

15

16 Att förändra skolkulturer Särbokultur Familjär kultur Professionellt samarbetande kultur (Blossing, Scherp, Ekholm m.fl) http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

17 Förbättringsarbete tar tid! http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

18 Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att se och förstå sin egen undervisning. Kunskapande för framtiden - att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox

19 Stöd Kursbok i ITunesU "Sigtunaboxen". IPad Bedömning för lärande av C. Lundahl Att följa lärande av D Wiliam Formativ utvecklingsplan BFL-enkät för lärare och elever Lärforum


Ladda ner ppt "Kunskapande för framtiden - att ELEVEN ser sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess SIGTUNABOXEN"

Liknande presentationer


Google-annonser