Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BFL i Lilla Edet - 2 år 27 oktober 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BFL i Lilla Edet - 2 år 27 oktober 2014."— Presentationens avskrift:

1 BFL i Lilla Edet - 2 år 27 oktober 2014

2 GR + PC och 13 Göteborgsregionens kommunalförbund är en samarbetsorganisation som leds av UG som utgörs av politiker - utarbetat regionalpolitiska mål förankrande i verksamheterna i alla 13 Goda Grannar GR Välfärd- samverkan inom arbetsmarknad, socialtjänst, vård och omsorg GR Planering: övergripande samhällsplanering, miljö GR Utbildning: Gymnasieantagning, Läromedel, Pedagogiskt Centrum och Utbildningssamverkan.

3 Startskottet Februari 2013, mars 2013 start kartläggning en heldag med alla grundskollärarna utifrån de stora frågeställningarna: Vilken skola vill ni ha? Elevsyn och kunskapssyn? Vad krävs av oss i Lilla Edet om vi ska utveckla alla elevers förmåga att lära sig att lära? Vad är bedömning för lärande/formativ bedömning för dig? mfl … Skolutveckling Organisationsutveckling Förändringsarbete Vi ställde även frågor Hur arbetar du med formativ bedömning i dag? Hur arbetar du med summativ bedömning i dag? Hur skulle du som lärare vilja att Lilla Edet arbetade med bedömning för lärande? Hur använder du digitala verktyg i arbetet med bedömning för lärande?

4 BFL plan… …som alla var överens om; bildningschef, rektorer och lärare. Syfte och mål för insatsen är att höja måluppfyllelsen i Lilla Edets alla skolor, skapa en samsyn och ett gemensamt språk för bedömning för samtliga lärare, samt att utveckla rektors pedagogiska ledarskap genom återkommande processtöd för gruppen rektorer.

5 Vår roll Samtal- och processtöd i samarbete med rektor, utvecklingsledare och samtalsledare Lärgrupper, styrgrupper, aktivt prova Kontextspecifikt, kompetensen utifrån Lilla Edets lärares undervisningskontext. Vi utmanar deras ”förgivettaganden”

6 Vetenskaplig grund Helen Timperley Lärares professionsutveckling
Dylan William Christian Lundahl Anders Jönsson Hans- Åke Sherp Modell för lärande samtal med dess struktur. Embeded Formativ Assesment, Bedömning för lärande (BFL), Lärande bedömning

7 Effektivt kollegialt lärande
Lärares kompetensutveckling ger inte per automatik eleverna bättre resultat utan det är ett effektivt kollegial lärande som ger det! !+ Lärare måste TRO att deras elever kan lära snabbare och bättre. Del 1:Vad är det lärare behöver lära för att göra skillnad för sina elevers lärande? Del 2 Vad är villkoren som möjliggör lärares lärande som i sin tur påverkar elevernas lärande? Effektivt kollegialt lärande Helen Timperley 2012

8 Innehåll och förhållningssätt
Fem nyckelstrategier för bedömning för lärande. Att tecken på elevernas lärande används för att anpassa undervisningen så att den möter elevernas omedelbara inlärningsbehov. För att dessa tecken ska bli synliga behöver läraren redan i sin planering tänka in vilka tecken som kan synliggöras och hur bedömningen kan ske. efter Dylan William, Christian Lundahl , Anders Jönsson

9 Form och struktur Lärande samtal med tydlig struktur som efterhand blivit mer fri då grupperna utvecklas. efter Hans- Åke Sherp

10 Huret Lärgrupper med lärledare - 1 gång i månaden
samtalsmall, handlingsplan, aktivt prova ny input trygghet Mellan lärträffarna provar lärarna aktivt i undervisningen, då det endast är genom att aktivt prova i den egna undervisningskontexten som ger den förändring Helen Timperley menar är avgörande för att eleverna lär. Varje enhet får stöd i sitt BFL arbete av samordnaren som två gånger per termin träffar lärledarna och rektor för enheten, för att lyfta upp BFL arbetet på agendan. BFL rektorsgrupp - varannan månad Enhetsträffar - 2 gånger /termin - Samordnare Digital yta bfllillaedet.wikispaces.com

11 Utvärdering och uppföljning
Fokusgrupp Dokumentöversikt Enkät Styrgrupp Samordnare

12 Resultat - so far Rektorer drar åt samma håll - all kompetensutveckling handlar om BFL t ex Unikum, de strävar även mot ”BFL högre upp på agendan” Lärledarrollen! Rektors pedagogiska ledarskap! Gemensamt språk växer fram bland lärarana och träffar ses som meningsfulla. Eleverna - Större effekter i år 1-6 än i år 7-9 …än så länge. Förändring tar tid - Håll i håll ut!

13 Framåtblick LE äga sin egen lärprocess Gemensam bedömningspolicy
Elevdelaktighet (genomsyra) Permanenta lärträffarna - lärledare nyckelpersoner för rektorerna Unikum implementeras som verktyg Från metod - förhållningssätt…

14 En film avslutningsvis


Ladda ner ppt "BFL i Lilla Edet - 2 år 27 oktober 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser