Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BFL i Lilla Edet - 2 år 27 oktober 2014. GR + PC och 13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BFL i Lilla Edet - 2 år 27 oktober 2014. GR + PC och 13."— Presentationens avskrift:

1 BFL i Lilla Edet - 2 år 27 oktober 2014

2 GR + PC och 13

3 Startskottet Februari 2013, mars 2013 start kartläggning en heldag med alla grundskollärarna utifrån de stora frågeställningarna: Vilken skola vill ni ha? Elevsyn och kunskapssyn? Vad krävs av oss i Lilla Edet om vi ska utveckla alla elevers förmåga att lära sig att lära? Vad är bedömning för lärande/formativ bedömning för dig? mfl …

4 BFL plan… …som alla var överens om; bildningschef, rektorer och lärare. Syfte och mål för insatsen är att höja måluppfyllelsen i Lilla Edets alla skolor, skapa en samsyn och ett gemensamt språk för bedömning för samtliga lärare, samt att utveckla rektors pedagogiska ledarskap genom återkommande processtöd för gruppen rektorer.

5 Vår roll Samtal- och processtöd i samarbete med rektor, utvecklingsledare och samtalsledare Lärgrupper, styrgrupper, aktivt prova Kontextspecifikt, kompetensen utifrån

6 Vetenskaplig grund Helen Timperley Lärares professionsutveckling Dylan William Christian Lundahl Anders Jönsson Hans- Åke Sherp Modell för lärande samtal med dess struktur. Embeded Formativ Assesment, Bedömning för lärande (BFL), Lärande bedömning

7 Kollegialt lärande Effektivt kollegialt lärande Helen Timperley 2012

8 Innehåll och förhållningssätt efter Dylan William, Christian Lundahl, Anders Jönsson

9 Form och struktur efter Hans- Åke Sherp

10 Huret Lärgrupper med lärledare - 1 gång i månaden samtalsmall, handlingsplan, aktivt prova ny input trygghet BFL rektorsgrupp - varannan månad Enhetsträffar - 2 gånger /termin - Samordnare Digital yta bfllillaedet.wikispaces.combfllillaedet.wikispaces.com

11 Utvärdering och uppföljning Fokusgrupp Dokumentöversikt Enkät Styrgrupp Samordnare

12 Resultat - so far Rektorer drar åt samma håll - all kompetensutveckling handlar om BFL t ex Unikum, de strävar även mot ”BFL högre upp på agendan” Lärledarrollen! Rektors pedagogiska ledarskap! Gemensamt språk växer fram bland lärarana och träffar ses som meningsfulla. Eleverna - Större effekter i år 1-6 än i år 7-9 …än så länge. Förändring tar tid - Håll i håll ut!

13 Framåtblick LE äga sin egen lärprocess Gemensam bedömningspolicy Elevdelaktighet (genomsyra) Permanenta lärträffarna - lärledare nyckelpersoner för rektorerna Unikum implementeras som verktyg

14 En film avslutningsvis


Ladda ner ppt "BFL i Lilla Edet - 2 år 27 oktober 2014. GR + PC och 13."

Liknande presentationer


Google-annonser