Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En väg in, många vägar ut En väg in, många vägar ut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En väg in, många vägar ut En väg in, många vägar ut."— Presentationens avskrift:

1 En väg in, många vägar ut En väg in, många vägar ut

2  Ung i Tälje är inte ett projekt. Olika myndigheter i Södertälje har skrivit under en avsiktsförklaring som innebär ett långsiktigt arbete med ungdomar som behöver ett samordnat stöd. Dessa myndigheter är: Södertälje Kommun: Arbetslivskontoret, Socialtjänsten, Utbildningskontoret och Kultur och Fritidsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Mottagningen för Unga. Samordningsförbundet i Södertälje (Sfris) finansierar Verksamhetsledare och lokal, samt under metodutvecklingsfasen även ytterligare tjänster. Avsiktsförklaringen

3  UNG I TÄLJE är en samverkansarena för myndigheter som träffar ungdomar 16-29 år i behov av samordnat stöd. En väg in, många vägar ut – vad betyder det? Att ungdomar med behov av samordnat stöd och som står utanför studier och arbete får stöd genom insatser i olika steg för att komma ut på arbetsmarknaden och in i vuxenlivet. Hur då? Genom att utgå ifrån ungdomens behov. Inom Ung i Tälje ryms yrkeskategorier från olika myndigheter med olika kompetens och ungdomen behöver därför inte bollas mellan myndigheter. En individuell långsiktig planering görs på Ung i Tälje kring ekonomi, vägledning, kompetenshöjning, studier, arbetsmarknadskunskap och praktiskt studie- och yrkesvägledning. Ungdomen får hjälp att ta ut riktning och sätta upp mål. Målet är att komma ut i studier eller arbete. Hur kommer man till Ung i Tälje? Genom remiss från olika myndigheter, Aktivitetsansvaret eller annan planerad ingång. I beredningsgrupp och inom team görs myndighetsövergripande handlingsplaner utifrån individuella behov. Vem får komma till Ung i Tälje? Ungdomar som av någon anledning behöver mer stöd och har behov av fler kontakter än bara det stöd som Arbetsförmedling eller skolan kan erbjuda. Inledning

4  Vi fungerar som en samverkansarena mellan olika myndigheter. Hos oss är alla myndigheter samlade under samma tak. Vår målsättning är att i första hand få ut ungdomar 16-29 år med behov av samordnad planering, till studier eller arbete. Vi arbetar även med livsstilsförändring och mål att förbättra hälsa Vi hjälper ungdomar att hitta en ny riktning och att göra ett nytt vägval som leder vidare mot studier och arbete. Målgruppen är ungdomar som hoppat av skolan eller står utanför arbetsmarknaden och som av olika anledningar behöver vägledning och handfast stöd för att ta sig vidare. Vad är Ung i Tälje

5  Ung i Tälje utvecklar en modell där personal i olika team arbetar med ungdomar utifrån fyra olika riktningar. Kompassen Arbete Arbetsmarknadskunskap, CV/Merit, prova på, prova inför, spaning, anpassande studier, vidare ut i Reg. Arbete/AF. Studier SYV-Vägledning Prova på Prova inför Spaning Anpassande studier Vidare ut i Reg. Studier Vägledning & hälsa Aktivering Förmåga Hälsa Självförtroende Livsvägledning Vara delaktig Egenmakt Social träning Hitta sammanhang Meningsfull fritid Skapa kontakter På egna ben Modellen bygger på metoder inom Acceptance and Comittment Therapy och Supported Employment/Education

6   Aktivitetsansvaret ungdomar 16-20 år  Ungdomar 18-25 år inskrivna på Arbetsförmedling och Försörjningsstöd  Arbetsförmåga och resursinventering  Praktisk Studie- och Yrkesvägledning  Arbetsmarknadsutbildning  Annan Yrkesutbildning  Samordnat stöd  Anpassade studier eller/och arbete Stöd till arbete och studier

7   Ungdomar 18-29 år  Aktivitetsersättning  Samordning  Annan planering tillsammans med LSS, särskolegymnasium, Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade, Sysselsättning Gemensam kartläggning och annat stöd

8  Anette Dagsdotter, Studie och yrkesvägledare, Morabergs Studiecenter/Sfris Bruno Olsson, SE Handledare/Handläggare, Arbetsförmedlingen Charlotta Thörn, handläggare, Arbetsförmedlingen Elias Mokdessi, Samordnare Fritid, Kultur och Fritidsförvaltningen/Sfris Elisabet Malmén, Arbetskonsulent, Arbetsmarknadsenheten Elisabeth Ågren, Verksamhetsledare, Arbetsmarknadsenheten/Sfris Faramarz Asgharian, lärare, Morabergs Studiecenter/Sfris Helena Efrahimsson, lärare, Morabergs Studiecenter/Sfris Jenny Paulsson, SE Handledare/Handläggare, Arbetsförmedlingen Johan Lindgren, socialsekreterare, Ekonomiskt bistånd Luiza Håkansson, Lots/Arbetskonsulent, Arbetsmarknadsenheten Maria Lilja, arbetsförmedlare (GK), Arbetsförmedlingen Halima Poljo, studie- och yrkesvägledare, Morabergs Studiecenter/Sfris Selma Koso, Kurator, Mottagningen för Unga/Sfris Silvia Göz, handläggare, Försäkringskassan Stefan Bengtsson, socialsekreterare, Ekonomiskt bistånd Vilka arbetar på Ung i Tälje?

9  Astrabacken 2 151 36 Södertälje 010-488 38 13 Facebook.com/ungitalje Ungitalje.se Kontakt


Ladda ner ppt "En väg in, många vägar ut En väg in, många vägar ut."

Liknande presentationer


Google-annonser