Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delaktighetsdagen 2015 Myndigheten för delaktighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delaktighetsdagen 2015 Myndigheten för delaktighet."— Presentationens avskrift:

1 Delaktighetsdagen 2015 Myndigheten för delaktighet

2 Delaktighetsdagen 2015 Välkomna! Anne Holm Gulati Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet

3 Delaktighetsdagen 2015 Dagens moderator Erik Blix

4 Delaktighetsdagen 2015 Hashtag för dagen #delaktighetsdagen

5 Delaktighetsdagen 2015 Josefine Gustavsson och Pedro Landfors Hur är läget 2015?

6 Delaktighetsdagen 2015 Hur är läget 2015?

7 Delaktighetsdagen 2015 Pernilla Baralt Statssekreterare

8 Delaktighetsdagen 2015 Årets bubblare 2015

9 Delaktighetsdagen 2015 Motivering Myndigheten har på ett föredömligt sätt arbetat långsiktigt och strategiskt för att integrera funktionshindersperspektivet i hela sin verksamhet. Myndigheten har utvecklats starkt både vad gäller mätning och insatser för att uppnå sina delmål. Exempel på viktiga ställningstaganden är en systematisk och välfungerande samverkan med funktionshindersrörelsen, att myndigheten gjort webbplatsen mer tillgänglig för alla samt utvecklat en indikator för hur medborgare upplever handläggningen av ärenden.

10 Delaktighetsdagen 2015 Försäkringskassan

11 Delaktighetsdagen 2015 Birgitta Målsätter Therese Karlberg

12 Delaktighetsdagen 2015

13

14

15 Paus #delaktighetsdagen

16 Delaktighetsdagen 2015 Karl-Oskar Öhman Struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet

17 Delaktighetsdagen 2015 Struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet

18 Delaktighetsdagen 2015 Anette Svensson och ElseMarie Brisenhorn Kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

19 Delaktighetsdagen 2015 Kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

20 Delaktighetsdagen 2015 Uppdragets omfattning och upplägg MFD i samarbete med DO, med BO som expertstöd. Gemensam styrgrupp. Förstudiefas - hösten 2015 Organiseras som ett projekt under genomförandefasen 2016 - 2017 Slutredovisning 1 mars 2018

21 Delaktighetsdagen 2015 Mål för uppdraget Ge ökad kunskap och medvetenhet om konventionens innehåll Sprida kunskaper och öka medvetenheten om bristande tillgänglighet som diskrimineringsform Informera om rekommendationerna som kommittén lämnat till Sverige Översätta de allmänna kommentarerna och sprida dem.

22 Delaktighetsdagen 2015 Återanvänd befintlig kunskap och erfarenheter av att förebygga diskriminering. Samråd med civila samhället, särskilt funktionshindersorganisationerna. För fram den enskilda människans egna erfarenheter av diskriminering Använd goda exempel, utbildning och andra strategier. Barn och ungas rättigheter ska särskilt belysas. Särskilt fokus på arbetsliv och utbildning Viktiga inspel

23 Delaktighetsdagen 2015 Målgrupper Innehållet i konventionen Allmänhet Anställda inom den offentliga sektorn och privata aktörer Kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning Lagändringen Berörda myndigheter och privata aktörer

24 Delaktighetsdagen 2015 Målgrupper forts… Rekommendationerna Myndigheter och berörda aktörer på statlig, regional och lokal nivå Yrkesgrupper av särskild betydelse för funktionshindersområdet Civila samhället Allmänna kommentarerna …ges en bred spridning

25 Delaktighetsdagen 2015 Särskilt utpekade målgrupper Regionala och lokala myndigheter och organ Kommunala som enskilda huvudmän inom förskola/skola Statliga skolmyndigheter Kommuner och dess ansvariga för centrala uppgifter när det gäller möjligheter att infria rättigheter Landsting och regionala kollektivtrafikmyndigheter Länsstyrelsen Arbetsgivare – privata och offentliga Svenskt Näringsliv och dess regionkontor. Lokala företag genom kommunernas näringslivsansvariga

26 Delaktighetsdagen 2015 Förstudien Vad har gjorts tidigare? Forskningslitteratur Vad pågår nu? Målgruppers kunskapsläge Översättning allmänna kommentarerna

27 Delaktighetsdagen 2015 Kort bensträckare #delaktighetsdagen

28 Delaktighetsdagen 2015 Maria Johansson, Lika Unika David Lindvall, Unga Allergiker Stig Nyman, HSO

29 Delaktighetsdagen 2015 Tack!


Ladda ner ppt "Delaktighetsdagen 2015 Myndigheten för delaktighet."

Liknande presentationer


Google-annonser