Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte den 26/5 Välkomna. Informationsmöte den 26/5 Agenda 1 Nuvarande interimsstyrelse 2 Pågående arbete 3 Hur lägga en god grund för kommande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte den 26/5 Välkomna. Informationsmöte den 26/5 Agenda 1 Nuvarande interimsstyrelse 2 Pågående arbete 3 Hur lägga en god grund för kommande."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte den 26/5 Välkomna

2 Informationsmöte den 26/5 Agenda 1 Nuvarande interimsstyrelse 2 Pågående arbete 3 Hur lägga en god grund för kommande styrelse. 4 Inför extrastämman den 22/6. 5 Övrigt

3 Nuvarande interimsstyrelse 3 ordinarie ledamöter - 1 ordförande, - 1 ledamot Peter Hammar Helge Kikkenborg Jan Lindér 2 suppleanter Jessica Hallengren Mia Lindbom Klingler Ständigt adjungerad Inge Magnusson

4 Pågående arbete Sköta den löpande driften dvs betala räkningar och genomföra beslutade och budgeterade åtgärder i området (Anna V sköter betalningar). Större arbeten tex ledningssystemen (rör) ryms inte i styrelsens kapacitet. Skapa en bild av dagsläget genom att gå igenom befintlig dokumentation, både digital och i pappersformat.

5 Pågående arbete Etablera en fungerande kontakt med HSB portalen. Detta har visat sig vara mycket tidskrävande då HSB dels efterfrågar mängder med information och underlag samtidigt som de har väldigt långa svarstider. Vi prioriterar att lämna över ett väl fungerande system till nästa styrelse. Vi har börjat att se på olika lösningar för en lättillgänglig dokumentation. Google Drive är ingen optimal lösning, utan vi måste ha ett system med pappersdokumentation också.

6 Hur lägga en god grund för kommande styrelse. Handlingsutrymme. Styrelsen måste ha utrymme för beslut om olika åtgärder och inte detaljregleras av snäva budgetgränser. Vi kan inte spara så att organisationen blir anorektisk utan måste ha en ofördelad post till styrelsens förfogande. Det måste finnas ett stöd bland medlemmarna i form av gårdsråd/längrepresentanter som fungerar. Vi måste etablera speciella projektgrupper med en budget för större arbeten tex ledningssystemen (rör). Styrelsen kan inte driva dessa frågor själva.

7 Hur lägga en god grund för kommande styrelse. Vi måste få medlemmarnas engagemang i olika arbetsgrupper som tex gräsklippning, snöröjning, skötsel av gemensam egendom (Panncentralen, garagen etc) Aktiva styrelseledamöter måste ges en rimlig ersättning för sina insatser. Styrelsen måste ha en funktionell arbetsdelning med kompetent bemanning Vi måste få en fungerande kontaktlista för skötsel av mindre uppgifter tex byta lampor.

8 Hur lägga en god grund för kommande styrelse. Vi tveksamma till EY som revisorer. Stadgarna säger att vi skall utse två revisorer och två suppleanter. Finns nog bättre lösningar för vår lilla förening. Om vi skall få en ny styrelse måste vi enas om en gemensam värdegrund där vi stöttar engagemang och ansvarstagande. Självklart skall lagar och regler följas, men nu upplever många att det finns en kultur av misstänksamhet och anmälningsiver. Detta gör det enormt svårt för valberedningen.

9 Vad är alternativet? Länsstyrelsen utser en Syssloman som sköter den löpande förvaltningen under en övergångsperiod. Kostnad: 2000kr/h. startup ca 25h. Resten vet vi inget om men om sysslomannen skall ersätta en styrelse och projektgrupper så rör det sannolikt om åtskilliga 100.000-tals kronor.

10 Extrastämman den 22/6 3 centrala frågor - Ny budget - Ny styrelse - Organisationen runt styrelsen

11 Vad tycker ni? Hur vill ni ha det?


Ladda ner ppt "Informationsmöte den 26/5 Välkomna. Informationsmöte den 26/5 Agenda 1 Nuvarande interimsstyrelse 2 Pågående arbete 3 Hur lägga en god grund för kommande."

Liknande presentationer


Google-annonser