Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda årsstämma 2011 1.Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3.Val av protokolljusterare och rösträknare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda årsstämma 2011 1.Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3.Val av protokolljusterare och rösträknare."— Presentationens avskrift:

1 Agenda årsstämma 2011 1.Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3.Val av protokolljusterare och rösträknare. 4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5.Fastställande av föredragningslista. 6.Berättelser A.Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret B.Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

2 Agenda årsstämma 2011 7.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 9.Fastställande av medlemsavgifter. 10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret. 11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. A.Proposition om flygpriser B.Proposition om internetbokning

3 Agenda årsstämma 2011 12.Val av A.föreningens ordförande för en tid av två år; B.Kassör, Ledamot (S-chef) och en ledamot C.suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år; D.två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; E.minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; F.beslut om val av ombud till möten för SDF, Svenska Segelflyg Förbundet och Svenska Flygsportförbundet. 13.Fastställa officiellt organ för föreningen. 14.Övriga frågor. A.FLARM B.VGFSFs Tjeckienläger C.Segelflygets nya hemsida ”preview” D.Gräsklippning E.Status Underhåll/Uppstartsmöten/jourlistor


Ladda ner ppt "Agenda årsstämma 2011 1.Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3.Val av protokolljusterare och rösträknare."

Liknande presentationer


Google-annonser