Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hyreslägenhet och bostadsrätt kap.12

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hyreslägenhet och bostadsrätt kap.12"— Presentationens avskrift:

1 Hyreslägenhet och bostadsrätt kap.12
Hyreslagen (många regler är tvingande) Hyresavtal Hyreslägenhet 1 bostadslägenhet 2. (Lokal (affärs-, lager-, industrilokal)

2 Jordabalken 12 kap-hyreslagen
Hyreslagen gäller bara den som har hyresavtal. Fastighetsägaren eller hyresvärden ska godkänna den sökande som hyresgäst. Grundkrav: Fast inkomst och ingen betalningsanmärkning, undantag om föräldrarna garanterar hyran

3 Hyreslagen Hyresvärdens makt är stor men inte obegränsad.
Stopp för förbud mot husdjur. Inga villkor om befintligt skick. Straffbart att vägra hyra ut till invandrare på grund utav deras ursprung.

4 Hyreslagen BESITTNINGSSKYDD
Gäller för bostadslägenhet, men inte för möblerat rum, fritidshus eller del av hyresvärdens bostad och inte heller för andrahandsuthyrning kortare än två år Rätt att få hyresavtalet förlängt även om hyresvärden säger upp det En hyresvärd kan göra en överenskommelse med hyresgästen att denne avstår sitt besiktningsskydd Tex. om huset skall rivas eller byggas om. Hyresnämnden skall godkänna det.

5 Betalning av hyra (hyreslagen)
Hyran bestäms enligt brukvärdesprincipen och i förhandlingar mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyresförhandlingsklausul i hyresavtalet Dröjsmål med betalningen i mer än en vecka innebär att hyresavtalet kan sägas upp. Skriftligt besked lämnas till hyresgästen. Hyresrätten kan återfås om hyran betalas inom tre veckor

6 Lägenhetens skick (hyreslagen)
Hyresgäst ska vårda lägenheten och visa hänsyn till andra hyresgäster. Hyresvärden ska reparera lägenheten med ”skäliga” tidsmellanrum Många hyresvärdar använder 12 år

7 Överlåtelse av lägenhet (hyreslagen)
Hyreslägenhet kan övertas av närstående som varaktigt sammanbor med hyresgästen. Hyresgästen får byta lägenhet med annan om det inte medför ”olägenhet” för hyresvärden och det inte gäller möblerat rum, andrahandsuthyrning eller del av hyresvärdens bostad Vid byte: beaktansvärda skäl ex. arbete eller studier på annan ort Hyresnämnden kan hjälpa till om hyresgästen får problem

8 Hyra ut i andra hand (hyreslagen)
Hyresgäst måste ha tillstånd från hyresvärden för att kunna hyra ut sin lägenhet i andra hand. Sådant tillstånd ska ges om hyresgästen har ”beaktansvärda skäl”. Ex. tillfälligt arbete, militärtjänstgöring, studier på annan ort, provboende med ny partner i sex månader. Efter 2 år får den nya hyresgästen besittningsskydd (kan avstå från detta)

9 Förlust av hyreslägenhet (hyreslagen)
Hyresgäst kan förlora rätten till sin lägenhet om han bryter mot reglerna i hyreslagen, t.ex. hyr ut i andra hand utan tillstånd, ej betalar hyran i tid, uppträder störande, brottslig verksamhet etc Hyresrätten blir då förverkad och hyresgästen kan vräkas om han inte flyttar självmant. Handräckning utför kronofogden

10

11 Hyresnämnd Högsta instans (12 st i Sverige)
Hyresnämnd kan hjälpa till att lösa tvister mellan hyresgäst och hyresvärd om tolkning av hyreslagen. En bostadsrättsinnehavare kan också vända sig till hyresnämnden. Hyresråd: opartiska jurister,representant hyresgäster, representant hyresvärdar

12 Bostadsrätt (reglerat i bostadsrättslagen)
Äger ej bostaden Har en andel i bostadsrättsföreningen (i förmögenheten) Vanliga bostadsrättsföreningar är HSB, Riksbyggen och SBC. I motsats till en vanlig hyreslägenhet gäller bostadsrätten för obegränsad tid (besittningsskyddet) Besittningskyddet kan förloras om man bryter mot föreningens stadgar

13 Bostadsrätt Årlig föreningsstämma Varje bostadsrätt har en röst.
Styrelse väljs. De ansvarar bl.a. över föreningens ekonomi. Revisorer och valberedning väljs.

14 Bostadsrätt Insats (grundavgift)
När en bostadsrättsförening bildats och en bostadsrätt överlåts för första gången betalar medlemmarna en insats.

15 Bostadsrätt Årsavgift: skall täcka föreningens kostnader för drift och underhåll och reparation av fasader, trappor, avlopp m.m. Föreningen är skyldig att ha en fond, där de lägger undan pengar för yttre underhåll. Bostadsrättsinnehavaren måste själv bekosta reparationer som rör den egna lägenheten, Om inte föreningen bestämt något annat. Ibland finns det en fond för inre underhåll

16 Bostadsrätt Försäljning av bostadsrätten måste ske skriftligt
Bostadsrätten kan överlåtas genom försäljning, gåva, arv och bodelning. Det är först vid kontraktsskrivning som säljare och köpare är bundna Köparen måste vara medlem i bostadsrättsföreningen Köparen bör undersöka fastighetens och lägenhetens skick, samt föreningens ekonomi

17 Hembudsskyldighet (bostadsrätt)
En bostadsrättsinnehavare kan tvingas att sälja sin lägenhet till föreningen inom en tid som högst får vara tre år räknat från köpet av en ny lägenhet Priset är vanligen inköpspriset uppräknat med inflationen

18 Ägarlägenhet Utgör enligt jordabalken en egen fastighet i ett flerbostadshus. Den som köper en ägarlägenhet ska ansöka om lagfart m.m. precis som man gör för en villafastighet. Ägarlägenheten infördes i Sverige år 2009


Ladda ner ppt "Hyreslägenhet och bostadsrätt kap.12"

Liknande presentationer


Google-annonser