Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varmt välkomna till SLF: svårseminarium! Tidsschemat tillåter inga större överdrag vid presentationerna. Presentationerna samlas ihop och läggs ut på SLF:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varmt välkomna till SLF: svårseminarium! Tidsschemat tillåter inga större överdrag vid presentationerna. Presentationerna samlas ihop och läggs ut på SLF:"— Presentationens avskrift:

1 Varmt välkomna till SLF: svårseminarium! Tidsschemat tillåter inga större överdrag vid presentationerna. Presentationerna samlas ihop och läggs ut på SLF: s hemsida om någon vecka.

2 SLF bildades formellt 1993, men hade då prövat idén i ett par år. Medlemsantalet var vid starten 43. I flera år har vi varit cirka 110 betalande medlemmar. Formellt är SLF en ideell förening och följer de regler som råder för sådana.

3 Ett försök till samordning har gjorts för att bygga upp en gemensam portal för SLF och luftvårdsförbunden. I år dock utan bifall från Naturvårdsverket. Tanken om en gemensam portal känns dock rätt, vilket dagens seminarium pekar på. Till nästa ansökningsomgång skall vi vara bättre förberedda.

4 Två seminarier per år. Sedan 2005 en nästan komplett dokumentation som finns på www.luftvard.se Års- och seminarieavgifter är de enda inkomstkällorna. Ger SLF en stark oberoendestatus

5 En lärdom av seminarieverksamheten är att dagsaktuella frågor efterfrågas mer än visionära. Den lärdomen har styrt vad vi idag skall avhandla.

6

7 Ett avsnitt i Luftguiden handlar om regional samverkan Andra avsnitt handlar exempelvis om Mätning och modellering Hur detta kan gå till i verkligheten får vi höra om i fem efterföljande presentationer.


Ladda ner ppt "Varmt välkomna till SLF: svårseminarium! Tidsschemat tillåter inga större överdrag vid presentationerna. Presentationerna samlas ihop och läggs ut på SLF:"

Liknande presentationer


Google-annonser