Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En hållbar stad – öppen för världen 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En hållbar stad – öppen för världen 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN."— Presentationens avskrift:

1

2 En hållbar stad – öppen för världen 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Attraktiv hemtjänst

4 4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Mål Den enskildes inflytande och självbestämmande ska öka Medarbetarna i hemtjänsten ska uppfatta yrket attraktivt Strategier Införa rambeslut Införa välfärds- teknologi Införa IT-stöd i verksamheten Skapa goda arbetsplatser Program som pågår 2014-2022 Gäller hemtjänst för personer i alla åldrar Myndighetsutövning & utförande Beslutat av KS och KF

5 9 300 personer får hemtjänst 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Medarbetare inom ÄO och FH 120 chefer 265 handläggare 2 600 undersköterskor/vårdbiträde

6 Införa rambeslut 6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Rambeslut från november i samtliga sdf –den enskilde beviljas hemtjänst i antal timmar/vecka –tillsammans med kontaktpersonal i hemtjänsten definieras insatser utifrån behov och målsättning, tiden planeras över en längre tidsperiod och sammanställs i genomförandeplan Omsorgshandledare, metodstöd 42 personer ÄBIC införs i två steg Modell för utvärdering av hemtjänst, UH – säkerställa att behoven tillgodoses (efter tre månader och årligen) –Handläggaren intervjuar den enskilde –Den enskilde värderar kvalitet och nöjdhet och svara på nio frågor

7 7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Trygghetskamera Införande i samtliga stadsdelar from 14 september Målbild: 50 kameror vid årsskiftet Digitalisering av trygghetslarm Omfattar ca 10 000 larm Upphandlingsarbete pågår Införande 2016 – 2018 GPS-larm Utredningsarbete pågår Connect Nordiska rådet; tar fram best practice för att införa välfärdsteknologi tillsammans med representanter från samtliga nordiska länder. Införa välfärdsteknologi

8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 8 Upphandling av IT-stöd för planering och uppföljning pågår. Inköp av mobil utrustning för dokumentation i den enskildes hem. App för daganteckningar, genomförandeplan m.m. It-stöd för utvärdering, UH. Införa IT-stöd

9 Skapa goda arbetsplatser 9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ny befattning: Omsorgshandledare, 42 st. Karriärväg, YH-utbildning Ny roll: Administratör för planering i hemtjänsten Chefsförsörjningsplan Handlingsplan för arbetsmiljö Webbaserad introduktionsutbildning introduktion.hemtjanst.goteborg.se introduktion.hemtjanst.goteborg.se Marknadsföra yrkena, 26 yrkesambassadörer Lokaler, arbetskläder

10 attraktivhemtjanst.goteborg.se 10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Hemsida länk

11 Valfrihetssystem 11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Beslut i KF, juni 2015 om att införa valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten. Arbete påbörjat Attraktiv hemtjänst – ökad möjlighet till inflytande och självbestämmande gällande: –vad –hur –när Valfrihetssystem – möjlighet till självbestämmande gällande: –vem/vilken utförare

12 12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Mål Den enskildes inflytande och självbestämmande ska öka Medarbetarna i hemtjänsten ska uppfatta yrket attraktivt Styrgrupp Strategiledare Samordnare Facklig referensgrupp LAGA Omsorgs- handledare OC Hemtjänst Processledare Strategier Införa rambeslut Införa välfärdsteknologi Införa IT-stöd i verksamheten Skapa goda arbetsplatser Samråds- grupper Projekt Rambeslut, ÄBIC Trygghets- kamera, GPS- larm, digitala trygghetslarm Införa it-stöd planering och uppföljning Introduktion, marknadsföring, chefsförsörjning, administratör planering,arbetsmiljö Projekt- medlemmar ”Utifrån mina behov, kan jag välja hur och med vad, jag vill få hjälp” ”Jag trivs och är stolt över mitt jobb”


Ladda ner ppt "En hållbar stad – öppen för världen 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN."

Liknande presentationer


Google-annonser