Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rehabsamordnare 2015 Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering Arbetsförmedlingen Har rehabiliteringsansvar Två kundgrupper - Arbetsgivare - Arbetslösa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rehabsamordnare 2015 Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering Arbetsförmedlingen Har rehabiliteringsansvar Två kundgrupper - Arbetsgivare - Arbetslösa."— Presentationens avskrift:

1 Rehabsamordnare 2015 Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering Arbetsförmedlingen Har rehabiliteringsansvar Två kundgrupper - Arbetsgivare - Arbetslösa Regelverk Försäkringskassan Har samordningsansvar Olika förmåner/ersättningar Regelverk Samarbete AF FK Gemensamma möten

2 Rehabsamordnare 2015 Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade Sjukvård utomlands Tandvård Trygghet genom hela livet

3 Rehabsamordnare 2015 Rätten till sjukpenning Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Sjukdom föreligger Eller med sjukdom jämställt tillstånd Styrkt med läkarintyg (1:a veckan intygsfri) Arbetsförmågan nedsatt med minst 25% Mot aktuellt arbete Mot normalt förekommande arbete Arbetsresor istället för sjukpenning

4 Rehabsamordnare 2015 Rehabiliteringskedjan – bedömning av arbetsförmågan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan sjukpenning på fortsättningsnivå beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (SFS 2008:565) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

5 Rehabsamordnare 2015 Ersättningar sjukpenning Sjukpenning på normalnivå 80% 364 dagar Sjukpenning på fortsättningsnivå 75% 550 dagar Fler dagar på fortsättningsnivå 75%, ingen tidsgräns vid arbetsskada Fler dagar på fortsättningsnivå 75%, i vissa fall ingen tidsgräns Fler dagar med normalnivå 80%, ingen tidsgräns

6 Rehabsamordnare 2015 Tid 180 15-21 1d 90 365 2 Sjuklön Läkarintyg 8 Ansökan Sjukanmälan till AG Sjukanmälan till FK Komplettera underlag

7 Rehabsamordnare 2015 Sjukersättning Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda Arbetsförmågan nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden Enbart medicinska skäl får beaktas

8 Rehabsamordnare 2015 Aktivitetsersättning För ungdomar mellan 19-29 år. Nedsatt arbetsförmåga under minst ett år På grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Arbetsförmågan nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden

9 Rehabsamordnare 2015 Stöd vid Försäkringskassans bedömning Ansökan Läkarintyg Telefonutredning Sassam-kartläggning Avstämningsmöte Kompletterande utredningar (SLU, TMU, AFU) Försäkringsmedicinsk rådgivare Försäkringsmedicinska beslutstödet (SoS) Gemensam kartläggning med arbetsförmedlingen

10 Rehabsamordnare 2015 Förebyggande sjukpenning Den som genomgår medicinsk behandling eller rehabilitering som syftar till att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstid Villkor Bedöms ha en förhöjd sjukdomsrisk som kan antas leda till en nedsättning av arbetsförmågan Läkarutlåtande med behandlingsplan Behandlingsplanen ska godkännas av försäkringskassan

11 Rehabsamordnare 2015 Högriskskydd Allmänt högriskskydd – Högst 10 karensdagar under en 12 månadersperiod Särskilt högriskskydd – Fler än 10 sjukperioder per år eller risk för en eller flera längre sjukperioder

12 Rehabsamordnare 2015 En enklare sjukförsäkringsprocess

13 Rehabsamordnare 2015 Uppdraget? Öka förtroendet Sjukförsäkringsprocessen utifrån ett kundperspektiv Enklare och bättre FK, Hälso- & sjukvården, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare

14 Rehabsamordnare 2015 Kundflöden inom sjukförsäkringsprocessen Kunder som behöver ersättning för den tid de varit/är sjuka. Inget behov av insatser/stöd. Kunder som är tillfälligt sjuka och kommer att gå tillbaka i sitt vanliga arbete. Behöver förutsägbarhet och ersättning men inte insatser/ stöd Kunder med behov av personlig kontakt, insatser och stöd för att återgå i arbete så snart som möjligt eller för att hitta en långsiktig och hållbar lösning

15 Rehabsamordnare 2015 Så här får du kontakt med Försäkringskassan Kundcenter för privatpersoner Telefon 0771-524 524 Kundcenter för partner Telefon: 0771-17 90 00 Besök våra servicekontor, Internet: www.forsakringskassan.sewww.forsakringskassan.se – Mer information på 17 språk. – Möjlighet att boka tid för ett telefonsamtal på finska, meänkieli, arabiska, somaliska, samiska, turkiska, polska, franska, spanska eller thailändska. – Blanketter och tjänster när du vill ansöka om ersättning.

16 Rehabsamordnare 2015 Gunnel Ekwall tel. 010- 114 42 55 Karolina Bröthlin tel. 010-114 42 01 Birgitta Svärd tel. 010-114 42 94


Ladda ner ppt "Rehabsamordnare 2015 Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering Arbetsförmedlingen Har rehabiliteringsansvar Två kundgrupper - Arbetsgivare - Arbetslösa."

Liknande presentationer


Google-annonser