Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ränta på interbanklån, differens mot förväntad styrränta (basis-spread) Procentenheter, dagsvärden, 10-dagars glidande medelvärde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ränta på interbanklån, differens mot förväntad styrränta (basis-spread) Procentenheter, dagsvärden, 10-dagars glidande medelvärde."— Presentationens avskrift:

1 Ränta på interbanklån, differens mot förväntad styrränta (basis-spread) Procentenheter, dagsvärden, 10-dagars glidande medelvärde

2 BNP i världen och OECD Årlig procentuell förändring

3 Export av varor Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

4 BNP till marknadspris Procent, säsongrensade kvartalsvärden

5 Industriproduktion Årlig procentuell förändring

6 BNP till marknadspris Årlig procentuell förändring

7 BNP och efterfrågan Årlig procentuell förändring

8 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring

9 Reporäntan i Sverige Procent, årsgenomsnitt

10 Varsel om uppsägning Tusental, månadsvärden

11 Sysselsättningsindikatorer, näringslivet Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

12 Anställningsplaner och brist på arbetskraft i näringslivet Nettotal respektive andel företag, procent, kvartalsvärden

13 Anställningsplaner Nettotal, kvartalsvärden

14 Sysselsättning Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

15 Produktion i olika delar av ekonomin Index 2008=100

16 Arbetade timmar i olika delar av ekonomin Index 2008=100

17 Arbetsmarknadsgap och arbetslöshet Procent

18 Timlön för arbetare inom industrin Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

19 Löneförväntningar hos arbetsmarknadens parter Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

20 Timlön i näringslivsbranscher Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

21 Timlön i näringsliv, kommunal sektor och stat Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

22 Arbetskostnad och timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

23 Enhetsarbetskostnad i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

24 Reallön och real arbetskostnad Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

25 Arbetskostnadsandel i näringslivet Procent

26 Lönsamhet, tillverkningsindustrin Nettotal, säsongrensade kvartalsvärden

27 Börsutveckling i Sverige Index 2006-12-29=100, 5-dagars centrerat glidande medelvärde

28 Industrins investeringar Årlig procentuell förändring

29 Spridning i vinstandelarnas förändring mellan olika branscher Varians för årlig procentuell förändring

30 Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring

31 Timlön i offentlig sektor Årlig procentuell förändring

32 Arbetskostnadsandel i näringslivet Procent


Ladda ner ppt "Ränta på interbanklån, differens mot förväntad styrränta (basis-spread) Procentenheter, dagsvärden, 10-dagars glidande medelvärde."

Liknande presentationer


Google-annonser