Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det ekonomiska läget KOMMEK 2008 21 augusti Vice riksbankschef Svante Öberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det ekonomiska läget KOMMEK 2008 21 augusti Vice riksbankschef Svante Öberg."— Presentationens avskrift:

1 Det ekonomiska läget KOMMEK 2008 21 augusti Vice riksbankschef Svante Öberg

2 Det ekonomiska läget BNP-tillväxten dämpas i år och nästa år. Sysselsättningen stagnerar och arbetslösheten börjar öka. Inflationen är hög, men sjunker ner mot målet 2 % de närmaste åren.

3 Disposition Den internationella utvecklingen Den svenska utvecklingen Penningpolitiken Vad har hänt under sommaren

4 Basis-spread Skillnad mellan interbankräntor och förväntade styrräntor Räntepunkter Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

5 BNP-tillväxt i USA Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: Bureau of Economic Analysis och Riksbanken Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos PPR 2008:2. Punkt avser utfall för kvartal 2 2008.

6 BNP-tillväxt i euroområdet Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: OECD och Riksbanken Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos PPR 2008:2. Punkt avser utfall för kvartal 2 2008.

7 BNP-tillväxt i världen Årlig procentuell förändring Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos PPR 2008:2. Källor: IMF och Riksbanken

8 Oljepris, Brentolja USD per fat Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken

9 The Economists råvaruprisindex för livsmedel Index 2000 = 100, USD Källa: The Economist

10 Inflationen i USA, euroområdet och världen Årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Labour Statistics, Eurostat och IMF Anm. Streckad linje avser IMF:s prognos.

11 BNP-tillväxt i Sverige Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos PPR 2008:2.

12 Sysselsatta 1000-tals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos PPR 2008:2.

13 Arbetslöshet Procent, andel av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos PPR 2008:2.

14 Inflation (KPI) Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos PPR 2008:2.

15 Inflationsförväntningar – 1 och 5 år Årlig procentuell förändring Källa: Prospera Research AB

16 Löner, produktivitet och enhetsarbetskostnad Årlig procentuell förändring Källa: SCB Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos PPR 2008:2.

17 Styrräntan i Sverige Procent Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos PPR 2008:2.

18 BNP-tillväxt i Sverige Kvartalsförändringar i procent, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

19 KPI och KPIF Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. KPIF är KPI med fast ränta.

20 Sammanfattning I stort sett står sig bilden från i juli, med lägre tillväxt och hög inflation. Men BNP-tillväxten har hittills i år utvecklats svagare än väntat. Inflationen är den högsta sedan mitten av 1990- talet. Men priserna på råolja och andra råvaror har fallit. Samtidigt har produktiviteten blivit lägre med ökade lönekostnader som följd.

21 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Det ekonomiska läget KOMMEK 2008 21 augusti Vice riksbankschef Svante Öberg."

Liknande presentationer


Google-annonser