Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkanslektorer ska öka SLU-forskningens samhällsnytta!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkanslektorer ska öka SLU-forskningens samhällsnytta!"— Presentationens avskrift:

1 Samverkanslektorer ska öka SLU-forskningens samhällsnytta!
Sara Brännström Samverkanskoordinator Sveriges Lantbruksuniversitet

2 Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om
de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

3 SLU i Sverige SLU har ett unikt, nationellt uppdrag inom t.ex. veterinärmedicin, jord- och skogsbruk, trädgård samt landskapsplanering. Huvudorter är Umeå, Uppsala, Skara och Alnarp

4 Vision SLU är ett universitet i världsklass
inom livs- och miljövetenskaper, som är: Eftertraktat för sin höga kvalitet och kreativitet Nyskapande och tongivande inom miljöanalys Efterfrågat som innovativ partner för den gröna sektorn

5 SLU:s styrke- och profilområden
Djurs och människors hälsa Genresurser och bioteknik Hållbar produktion och naturresursförvaltning Klimat och ekosystemförändringar Livsmedelskedjan Samhällsplanering

6 Utbildning Veterinär Agronom Jägmästare Landskapsarkitekt Hippolog
Ca 4000 studenter Veterinär Agronom Jägmästare Landskapsarkitekt Hippolog Djursjukskötare Lantmästare

7 Forskning Utvecklingen av de strategiska områdena och SLU:s sektorsroll bygger på en kunskapsbas inom grundvetenskaper såsom biologi, markvetenskap, teknik och ekonomi. 222 professorer 729 forskarstuderande

8 Fortlöpande Miljöanalys
SLU har regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Det innebär att SLU övervakar landets skogar, jordbruksmark, sjöar och vattendrag och arter, analyserar miljöutvecklingen och ger underlag för beslut på en rad områden.

9 SLU:s verksamhet Fortlöpande miljöanalys 11% Grundutbildning 22%
Forskning och forskarutbildning 67%

10 Utvärdering av SLU:s Kvalitet och Nytta
Vetenskaplig kvalitet och relevans 130 Forskargrupper inom 15 områden 15 paneler med experter och intressenter Forskningens nytta Intressenter Djupintervjuer

11 Resultat från KoN09 SLU bedriver forskning i världsklass
Generellt hög kvalitet SLU är en oberoende organisation med hög kunskapsnivå SLU är viktig rekryteringsbas och god samarbetspartner SLU syns för lite i samhällsdebatten Forskningen är problembaserad

12 KoN09 rekommenderar Universitetet borde ta större ansvar för en bättre dialog och ökat samarbete med intressenter i den gröna sektorn. En effektiv samverkansorganisation som kan kombinera aktuella forskningsfrågor med intressenternas behov borde utvecklas.

13 Mål för samverkan Att vetenskaplig kunskap bidrar till ett uthålligt nyttjande av de biologiska naturresurserna

14 Hur ska vi nå målet? Samverkan ska utgå från forskning,
utbildning och FOMA på mycket hög internationell nivå Organisera sektorsnära verksamhet – näringsliv, myndigheter och medborgare Intern samverkan Samverkansaktiviteter som syns

15 Då måste vi satsa på samverkan!
Vicerektor för samverkan, Johan Schnürer Samverkansråd Samverkansansvarig i alla fakultetsledningar Samverkansnämnder på alla fakulteter Samverkanslektorat

16 Uppdrag till institutionerna
Att i samverkan med sektorsnära intressenter nyttiggöra vetenskapliga resultat genom ömsesidig kunskapsöverföring Upprätthålla kontinuerlig dialog med sektorn Identifiera frågeställningar som är relevanta för sektorn 18 ämnesområden

17 Samverkanslektorat Egen forskning Samverkan Undervisning max 20%
Samverkansdelen finansieras av statsanslag Ansvarig institution motfinansierar

18 Vem blir samverkanslektor?
Disputerad Uppvisad skicklighet i forskning och pedagogik Goda kontakter inom sektorn Absolut förutsättning är uppvisad skicklighet i samverkan!

19 Organisation Universitetsgemensam tillsättning
Vicerektor för samverkan håller konferenser Skapa gemensamma mål för samtliga samverkanslektorer Träffa intressenterna tillsammans, ”visa upp oss” och få möjligheter till personlig kontakt

20 En samverkanslektor ska
Bedriva egen forskning Vara ingången till SLU, ambassadör Ömsesidig kunskapsöverföring Ta med forskningsidéer tillbaka universitetet

21 Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur

22 SLU bygger för ökad samverkan
Bilder på campusbyggen och Lövsta

23 Utvärdering 2014 Ny KoN 2014 Samverkanslektorernas insatser kan utvärderas Då ska samhället och SLU tillsammans kunna skörda frukten av SLU:s samverkanssatsning!

24 Tack för mig! Sara Brännström Samverkanskoordinator
Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 Uppsala


Ladda ner ppt "Samverkanslektorer ska öka SLU-forskningens samhällsnytta!"

Liknande presentationer


Google-annonser