Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges lantbruksuniversitet Fortlöpande miljöanalys www.slu.se Historik FoMa 1992: ”Långsiktig uppföljning av naturresursernas tillstånd” (anslagsframställningen)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges lantbruksuniversitet Fortlöpande miljöanalys www.slu.se Historik FoMa 1992: ”Långsiktig uppföljning av naturresursernas tillstånd” (anslagsframställningen)"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges lantbruksuniversitet Fortlöpande miljöanalys www.slu.se Historik FoMa 1992: ”Långsiktig uppföljning av naturresursernas tillstånd” (anslagsframställningen) 1996: Fortlöpande miljöanalys (styrelsens strategidokument) 2003: Utveckling av verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys (förslag från arbetsgrupp och rektorsbeslut)

2 Sveriges lantbruksuniversitet Fortlöpande miljöanalys www.slu.se Syfte “att följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem och lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurserna”

3 Sveriges lantbruksuniversitet Fortlöpande miljöanalys www.slu.se Mål ” SLU skall vara en ledande kunskapskälla rörande miljötillståndet i Sverige och omvärlden genom att inom sitt område: vara utförare av nationell och regional miljöövervakning som datavärd insamla, förvalta och tillhandahålla nationella och regionala miljödata ha beredskap för och fortlöpande åstadkomma beskrivningar, analyser och prognoser av miljötillståndet relativt miljömålen utveckla system för insamling, analys och presentation av miljödata och miljöinformation, särskilt metodik för tolkning, konsekvensanalyser och prognoser inom ramen för en SLU-gemensam profil tillhandahålla resultat från fortlöpande miljöanalys i skrift, över Internet och direkt medverka i internationellt samarbete på miljöområdet och för olika sakområden utgöra nationellt referenscentrum eller motsvarande.”

4

5

6

7 Sveriges lantbruksuniversitet Fortlöpande miljöanalys www.slu.se Program Skog Jordbrukslandskap Sjöar och vattendrag Övergödning Försurning Organiska risksubstanser och metaller Klimatpåverkan Biologisk mångfald Vilt Djurhälsa

8 Sveriges lantbruksuniversitet Fortlöpande miljöanalys www.slu.se Basfakta Intäkter (2006): 190 mkr, varav 54 % anslag Drygt 25 institutioner/motsv. Samordning: FOMAR

9 Sveriges lantbruksuniversitet Fortlöpande miljöanalys www.slu.se Exempel innehåll Skog –RIS, skogsskador Jordbrukslandskap –NILS, åkermarkens kvalitet, värdefulla biotoper Sjöar och vattendrag –Vattendirektivet Övergödning –Näringsläckage jordbruket, källfördelning Försurning –Försurning och kalkning Klimatpåverkan –Växthusgaser, miljöeffekter

10 Sveriges lantbruksuniversitet Fortlöpande miljöanalys www.slu.se Exempel innehåll (forts.) Organiska risksubstanser och metaller –Kompetenscentrum bekämpningsmedel Biologisk mångfald –Rödlistning, Natura 2000, Nationalnyckeln Vilt –Miljöövervakning för hållbart nyttjande av vilt Djurhälsa –Metoder och system för övervakning av viltlevande djurs hälsa Programövergripande –Samordning, systemstöd, GIS och fjärranalys, kommunikation


Ladda ner ppt "Sveriges lantbruksuniversitet Fortlöpande miljöanalys www.slu.se Historik FoMa 1992: ”Långsiktig uppföljning av naturresursernas tillstånd” (anslagsframställningen)"

Liknande presentationer


Google-annonser