Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visioner, vattenråd och god status Jonas Johansson Limnolog Vattenstrategiska enheten Länsstyrelsen i Skåne län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visioner, vattenråd och god status Jonas Johansson Limnolog Vattenstrategiska enheten Länsstyrelsen i Skåne län."— Presentationens avskrift:

1 Visioner, vattenråd och god status Jonas Johansson Limnolog Vattenstrategiska enheten Länsstyrelsen i Skåne län

2 Utgångsläget - Europeiskt perspektiv

3 Utgångsläget - Skånskt perspektiv

4 Vision God status Större förståelse Fungerande jordbruk Fungerande ekosystem Ekosystemtjänster

5 - Mälarens värde

6 Historia - Förändrad syn på vatten ? Statliga bidrag till dikning och rensning Statliga bidrag till restaurering och våtmarker

7 -2 0 1 2 3 4 5 -3-2012 PCA1 (55%) P C A 2 ( 2 3 % ) Ekologisk status < god Ekologisk status ≥ god % Urbanisering Aro storlek % Sjöar % Skog % Jordbruk Tullstorpsån Var finns ”dåliga” vdr?

8 Vattenråd - Roll i framtiden Forum Lokalt drivande Genomföra åtgärder Bedriva övervakning Källa till kunskap

9 Vattenråd - Hur kan man arbeta framgångsrikt Förekommande och proaktivt arbete Ta till vara lokalt engagemang och kunnande Kostnadseffektivitet Rätt åtgärder på rätt plats

10 200 miljarder 1000 miljarder… Tån Creek (€11 millions) 1 10 100 1000 10000 100000 110100100010000100000 Areal jordbruksmark km 2 (log) Kostnad M€ ( log ) Ekonomi - Hur mkt kostar god status? Tullstorpsån 120 miljoner

11 Ekonomi - Hur mkt kostar det att INTE nå god status? Förlorade ekosystemtjänster Ökade kostnader för vattenrening Minskade möjligheter till rekreation Minskat fiske Böter från EU

12 Avslutande reflektioner Större förståelse och engagemang Realistiska mätbara mål Vattenfrågor på den politiska agendan. Ett fungerande system för finansiering av åtgärder

13 Tack!


Ladda ner ppt "Visioner, vattenråd och god status Jonas Johansson Limnolog Vattenstrategiska enheten Länsstyrelsen i Skåne län."

Liknande presentationer


Google-annonser