Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING 60 % eko i Landstinget... utopi eller möjlighet? Försörjningschef Mia Kling 2012-11-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING 60 % eko i Landstinget... utopi eller möjlighet? Försörjningschef Mia Kling 2012-11-21."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 60 % eko i Landstinget... utopi eller möjlighet? Försörjningschef Mia Kling 2012-11-21

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Styrdokument för ekologisk matproduktion. Regeringens skrivelse ” Ekologisk produktion och konsumtion -Mål och inriktning till 2010”  Den certifierade ekologiska odlingen bör vid utgången av 2010 uppgå till minst 20 % av landets jordbruksmark  25 % av den offentliga konsumtionen av livsmedel bör utgöra ekologiska livsmedel 2010.

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Hur ser det ut idag? Det finns ingen tydlig målformulering eller viljeyttring 2012!

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vill vi uppnå effekt? Konkreta politiska mål som sätter fart på ekologisk produktion inom offentlig verksamhet.

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Markant % ökning under perioden 2010 – 2011 i offentlig verksamhet  Tydligare viljeyttring inom landstingen!  Ökad produktillgång av ekologiska varor  Större inköpsvolymer

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Landstingens resultat av ekologisk produktion 2011 ( inköpta livsmedelsvolymer)  5 st > 25 %  3 st ligger mellan 20 – 25 %  5 st ligger mellan 10 – 20 %  3 st < 10 %

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ökad kostnad?  Den genomsnittliga prisökningen för ekologiska livsmedel uppgår till drygt 50% för dessa produkter, jämfört med konventionellt odlade.

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING De volymmässigt största ekologiska produktyperna är:  Mejerier  Kaffe  Grönsaker  Fisk  Frukt Lågt merpris Högt merpris

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Danmark är en före- gångare, när det gäller viljeyttring gällande ekologisk produktion:  Målet 2020: 60 % ekologiska produkter i offentlig sektor.  Exportmarknaden skall öka!

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Framgångsfaktorer Danmarks regering sätter av 72 milj DK (ca 87 milj SK) under två år, för att ställa om de offentliga köken till att bli avsevärt mer ekologiskt producerande.

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Varför uppnår Kommunerna högre andel ekologiska produkter i sin produktionen än landstingen?  Tydligare viljeyttring!  Kommunerna har varit aktiva med att dela med sig av sina framgångar!  Inom sjukvården produceras många specialkoster, där ekologiska produkter saknas!  Hög andel näringsdryck och sondmat på sjukhus.

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vilka åtgärder kan vi vidta för att säkerställa resurseffektiv kost- produktion?  Ha kontroll på matsvinnet!  Säsongsanpassning av råvaror i produktionen.  Laga mer mat från grunden.  Använda mer grönsaker.  Minska köttproduktionen.

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Få ut mer av kostbudgeten!  Menyplanering  Lagerkontroll  Rätt lagerhållning  Bäst före datum  Behandling av råvaror  Tillredning…..följa recept  Portionera rätt  Återanvändning av matrester  Kommunicera resultatet!  Uppföljning

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vi bör förbättra arbetet med:  Klimatsmarta menyer  Upprätta lista över produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan.  Marknadsöversyn ekologiska produkter.  Attraktivt menyutbud med större inslag av vegetariska produkter.

15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sammanfattning:  Tydlig politisk viljeyttring saknas!  Kan marknaden leverera volymerna, våra beställningar?  Ekonomi  Sjukvården går bl a mer över till dagkirurgi, vilket medför ändrad kostproduktion. Mycket tveksam att vi ska lyckas uppnå 60 % ekologisk i produktionen med bl a anledning av ovanstående!


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING 60 % eko i Landstinget... utopi eller möjlighet? Försörjningschef Mia Kling 2012-11-21."

Liknande presentationer


Google-annonser