Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svärtaåprojektet 2010-2012 I samverkan med lantbrukare för en bättre vattenkvalitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svärtaåprojektet 2010-2012 I samverkan med lantbrukare för en bättre vattenkvalitet."— Presentationens avskrift:

1 1 Svärtaåprojektet 2010-2012 I samverkan med lantbrukare för en bättre vattenkvalitet

2 2 Projektgrupp Lars Juhlin, limnolog Åsa Kuhlau, agronom Elin Hultman, GIS Dennis Wiström, konsult

3 3 Disposition Bakgrund Avrinningsområdet Syfte Mål Resultat Reflektioner

4 Bakgrund Finn de källor som göder havet mest ! Svärtaån högt upp på listan 4

5 5 www.lansstyrelsen.se/sodermanland/svartaaprojektet

6 Fakta - avrinningsområdet 6 Avrinningsområdet372 km 2 Åker- och betesmark25% Åker- och betesmark7 700 ha Vatten7% Kvävetransport*132 ton/år Fosfortransport*10 ton/år * 2009

7 7 Syfte Genomföra åtgärder Mäta effekter Demonstrationsgårdar Pedagogisk arbetsmodell

8 8 Mål 75 % av informerade lantbrukare gjort åtgärd 1 500 ha åker strukturkalkad 1-2 demonstrationsgårdar 1-2 våtmarker 1-2 sedimentationsdammar Etablera förutsättningar för beräkning av minskade förluster

9 9 Nuläge 35 % av informerade lantbrukare gjort åtgärd 21 % av arealen har en eller flera åtgärder 550 ha åker strukturkalkad En demonstrationsgård Inga våtmarker Inga sedimentationsdammar Tre fokusområden Flödesmätare i tre områden

10 10 Fokusområde Intresserade lantbrukare Tätare dialog Flödesmätning vattendrag Automatisk vattenprovtagning IVL testar

11 11 Reflektioner Intresse och kunskap finns Behov av kommunikation och stöd Hänsyn till växtföljder, planer & åtaganden Lagstiftningen kan fördröja eller utgöra hinder God kemisk och ekologisk status 2020 - hinner vi?

12 12 Framgångsfaktorer Hitta pionjärerna bland lantbrukarna Pionjärer som berättar om sina erfarenheter Kontinuerlig dialog Förståelse för lantbruksföretagets villkor Fler miljöåtgärder till LB programmet - tydligare Kommuner kan fungera förebilder

13 13 Svärtaåprojektet 2010-2012 www.lansstyrelsen.se/sodermanland/svartaaprojektet TACK!

14 Dennis Wiström

15 ©Dennis Wiström Åtgärder Strukturkalkning Förbättrad dränering Kalkfilterdiken Kalkfilterbrunnar Fosfordamm Våtmark Trädbevuxen skyddszon Erosionsskydd

16 Dennis Wiström Vattendraget Bättre vattenkvalitet Klarare vatten i diket Mindre sedimentationstransport Beskuggning, mindre igenväxning av diket, mindre underhåll av diket Ökar den biologiska mångfalden Ekosystemtjänster

17 Dennis Wiström Ekonomin Effektivare produktion på odlad areal Effektivare nyttjande av näringsämnen Bättre arrondering, spar maskin– och arbetstimmar Tidigare vårbruk Bevattningsmöjligheter Minskad körkostnad Minskad markpackningen Minskad sedimentationstransport Minskat underhåll av diket


Ladda ner ppt "1 Svärtaåprojektet 2010-2012 I samverkan med lantbrukare för en bättre vattenkvalitet."

Liknande presentationer


Google-annonser