Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Sjöberg, Åtgärdsavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Sjöberg, Åtgärdsavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Sjöberg, Åtgärdsavdelningen

2 Hur ser målbilden egentligen ut och vad har vi uppnått hittills genom åtgärderna mot övergödning

3 Ett hav med 1940/50: talens förutsättningar Lagstadgade miljökvalitetsnormer En minskning av Sverige belastning med 20 800 ton N och 290 ton P fram till 2021 Målbilden

4 Åtagandet är omfattande men utvecklingen går i rätt riktning särskilt för kväve men också avseenden fosfor Vad har uppnåtts?

5 Läckaget till vattendrag i jordbruksområden har minskat under senaste 20 åren, detta kan kopplas till ändrade odlingsstrategier, ändrad markanvändning och ökad kunskap Vad har uppnåtts?

6 Om BSAPs reduktionsmål genomförs tar det minst 20 år innan detekterbara förändringar uppstår i havsmiljön. Det tar 50-60 år för Östersjön att komma i kemiska balans Ekologisk balans?? Tålamod, uthållighet!

7 Klimatförändringarna kommer att påverka vattenförhållandena och försvåra genomförandet

8 Det finns betydande potential för ytterligare förbättringar av jordbrukslandskapets vatten!

9 En avgörande förutsättning för framgång är -ett nära samarbete mellan myndigheter och berörda intressenter -en bestämd och tydlig målbild -en insikt om att detta är ett arbete utan slut – balanserande nyttor och effekter Till sist -


Ladda ner ppt "Välkomna! Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Sjöberg, Åtgärdsavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser