Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnadseffektiva åtgärder i Lillåns avrinningsområde

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnadseffektiva åtgärder i Lillåns avrinningsområde"— Presentationens avskrift:

1 Kostnadseffektiva åtgärder i Lillåns avrinningsområde
Strukturkalkning Fosfordammar HE Ingen gödsling på klass > III Tvåstegsdiken Anpassad skyddszon HE Våtmark Hög skyddsnivå EA Skyddszon kalkfilterdiken Fosfordammar LE Anpassad Skyddszon LE Har inte räknat på ”allt”. Kommer inte göra det just nu heller. Men det finns några viktiga saker som inte är med. Biogasanläggning för gödsel! Energiskogsodling är också något som vi vill uppskatta effekten av. Reduktionsmål

2 Exempel -kalkfilterdiken
Avgränsning: endast vid om/ny-täckdikning Utrymme 3240 ha Antaganden: Areal åker: 8577 ha Areal m lera: 91 % Andel täckdikad areal: 70 % Andel som är i behov av omdikning: 60 % 8577 x 0,91 x 0,7 x 0,6 = 3240 ha Behovet av omtäckdikning: Stort i hela området Eftersom täckdiken antas  ha en livslängd på ca 60 år och de flesta täckdiken i regionen  täckdikades på 30-talet eller 60-talet. Dikeslängd i ARO:t Jordarter Effekt 0,15 kg P ha-1 år-1 P-förlust från åker 0,73 kg P ha-1 år-1 Antagen rening: 20 % 0,73 x 0,2 = 0,15 Åtgärdspotential 486 kgP år-1 3240 ha x 0,15 kgP ha-1 år-1 = 486 kgP år-1

3

4


Ladda ner ppt "Kostnadseffektiva åtgärder i Lillåns avrinningsområde"

Liknande presentationer


Google-annonser