Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yttermalung Idre En dag om VATTEN. Dalälven  Dalälven avvattnar ett markområde ca. 6,5% av Sveriges yta.  Avrinningsområdet omfattar fjäll, skogar och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yttermalung Idre En dag om VATTEN. Dalälven  Dalälven avvattnar ett markområde ca. 6,5% av Sveriges yta.  Avrinningsområdet omfattar fjäll, skogar och."— Presentationens avskrift:

1 Yttermalung Idre En dag om VATTEN

2 Dalälven  Dalälven avvattnar ett markområde ca. 6,5% av Sveriges yta.  Avrinningsområdet omfattar fjäll, skogar och jordbruksmarker, vidsträckta myrområden och stora sjöar, ödebygder och tätorter.  Miljötillståndet i Dalälven, utveckling över tiden och sambanden mellan variabler har ett allmänt informationsvärde även långt utanför Dalälvens gränser.

3 Målsättning för dagens möte  Utbildning  Nätverkskontakter  Skapa relationer mellan vattenrådet och kommunerna

4 Dalälvens Vattenvårdsförening DVVF  Sammanslutning av aktörer med koppling till eller har Dalälven och dess biflöden som recipient.  Föreningen bildades 1990.  Dalälven ingår i Bottenhavets vattendistrikt.

5 Dalälvens Vattenvårdsförening Syfte Att följa utvecklingen i sjöar och vattendrag i Dalälvens avrinningsområde, för att se om miljötillståndet förändras med tiden och värdera enskilda källors betydelse.

6 Dalälvens Vattenvårdsförening Policy  DVVF skall  opartiskt verka för en god vattenvård och för att förbättra vattenkvaliteten i Dalälven.  vara opinionsbildande på ett övergripande plan och redovisa resultat på ett faktamässigt och vetenskapligt sätt.  initiera till förutsättningslösa diskussioner, debatter och undersökningar på basis av de resultat som framkommer i den samordnade recipientkontrollen för Dalälven.  ej verka som myndighet eller yttra sig i prövnings- eller tillsynsärenden.

7 Mätprogram  DVVF genomför sedan 1990 provtagning i sjöar, vattendrag och angränsande del av Bottenhavet inom Dalälvens avrinningsområde.  Under perioden har mätprogrammet genomgått flera revideringar där stationer strukits, flyttats eller tillkommit.  Provtagningstillfällen under året och antal mätvariabler har förändrats under perioden.

8 Redovisning av resultat  Årsrapporten redovisar varje år resultat och analyser av provtagningen  Temarapporter en fördjupad analys av separat ämnesgrupper eller frågeställningar  Årsrapporter och temarapporter finns på DVVFs hemsida: http://www.dalalvensvvf.se

9 Älvkarleby Forshuvud Dalälvens Vattenråd

10 Vattenråd – bakgrund inom DVVF  Vattenrådet bildades 2005 av Länsstyrelsen i Dalarna och har fyllt ett viktigt syfte sedan dess.  I ett skede där faktiska åtgärder ska genomföras behövs ett brett och tydligt ”underifrån-perspektiv” på kommande vattenförvaltningsarbete.  Årsstämman har beslutat att DVVF ska ta på sig ansvar att administrera och organisera Dalälvens Vattenråd.  Ett sätt att möta Samverkanskravet i 2 kap Vattenförvaltningsförordningen.

11 Varför Dalälvens Vattenråd? (1/2)  EU’s ramvattendirektiv  Åtgärdsprogram framtaget för Dalälvens avrinningsområde  Hur ska direktivet implementeras och vem skall göra vad?  Kan vi göra detta utifrån demokrati och delaktighet?

12  Ett viktigt redskap  Vattenrådet är till för alla intresserade av hur vattnet mår där man bor, arbetar, har sin verksamhet eller fritid.  Ett sätt att genom samverkan möjliggöra inflytande i den nya vattenförvaltningen. Varför Dalälvens Vattenråd? (2/2)

13 Vattenråd – huvudsaklig uppgift  Samverkansorgan för olika aktörer med intresse av vattenfrågor i Dalälvens avrinningsområde.  Att föra nära dialog med Vattenmyndigheten för Bottenviken samt Länsstyrelsen i Dalarna.  Möjliggöra ”underifrånperspektiv” på hur utmaningarna hanteras.  Länsstyrelsen kommer även i fortsättningen att ha den viktiga rollen att utveckla och driva vattenarbetet utifrån den roll man har i vattenförvaltningen.

14 Vattenråd – arbetssätt  Vattenrådet kommer att bjuda in till möten, och bjuda in sig själva till möten, runt om i Dalarna. Initiativ till att bilda arbetsgrupper kring specifika frågor kommer att uppmuntras och stödjas.  Ett arbetsutskott är bildat.  Kopplat till DVVF’s hemsida www.dalalvensvvf.se har vattenrådet en egen hemsida för information och med möjlighet för intresserade att komma med inspel till vattenrådet med förslag till aktiviteter etc.www.dalalvensvvf.se  Verksamheten i vattenrådet utvärderas årligen.

15 Idre


Ladda ner ppt "Yttermalung Idre En dag om VATTEN. Dalälven  Dalälven avvattnar ett markområde ca. 6,5% av Sveriges yta.  Avrinningsområdet omfattar fjäll, skogar och."

Liknande presentationer


Google-annonser