Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Mattenätverket F-5!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Mattenätverket F-5!"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Mattenätverket F-5!

2 Dagordning. Höstens nätverksträffar Mattepiloten vem är det?
Resultat NP - matte 2010 Nationella ämnesprov läsåret 2010/2011 Talens dag – planering Resurser på nätet Litteraturtips Pågående utvecklingsprojekt Forskningsspan - Hjärnforskning/matematik Uppdrag

3 Nätverksträffar. 8 september 11 november Räcker det?

4 ”Matematikpiloten” är en inspirerad pedagog som:
deltar i nätverket fungerar som länk till kollegor sprider information fungera som inspiratör på den egna enheten strävar efter att höja kvaliteten på matematikundervisningen på den egna enheten leder ämneskonferenser i matematik på den egna skolan verkar för att sprida goda exempel till andra enheter genom nätverket

5 Mål och förväntningar? Vad vill vi skall hända under läsåret 2010/2011?

6

7

8 Nationella ämnesprov våren 2011
Rektor beställer proven senast 22 oktober 2010 (leverans vecka 8) Åk 3 Provperiod: 14/3 – 20/5 Gemensamt material för matematik och svenska/svenska som andraspråk. Ämnesprov i matematik Ämnesprov i svenska/ svenska som andraspråk Åk 5 Inget krav från skolverket att nationella ämnesprov skall genomföras. Lokalt beslut för Boden: Ämnesprov åk 5 genomförs på uppdrag av förvaltningschef (ingen nationell redovisning)

9 VARFÖR? HUR? NÄR?

10 Varför? Eleven Att skapa lust för matematiklärande
Att öka elevernas medvetenhet om hur matematik förekommer i vardagen Att stärka gruppdynamiken i klassen, skolan och kommunen Att stimulera barn med inlärningssvårigheter Att stimulera elevernas kreativitet Att öka elevernas intresse för ”matematiska kuriositeter Läraren Att arbeta ämnesövergripande Att involvera samtliga lärare Föräldrarna att öka förståelsen för matematikundervisningen hos föräldrar att öka intresset för matematik hos föräldrarna Kommunen Stärka ”varumärket” kommunala skolan

11 Hur? Genomförs under en specifik dag i alla F-6 skolor och förskolor.
All personal är engagerad. Matematik genomsyrar all aktivitet

12 När?

13 Resurser på nätet! Räkna med Boden – vår egen QP-plats.
(du kan ej vara inloggad på intranätet) NCM – Otroligt omfattande resurs. PRIM – gruppen. Forskning mm Skolporten – Nyheter, forskning mm

14 Litteraturtips! Första boken i en serie Bygger på kängurutävlingen
Förslag och ideér för undervisningen 400 problem i varierande svårighetsgrad sorterade efter innehåll Inledning om geometri Termer och definitioner 4 olika områden inom geometri Varje område har förslag för undervisningen Cd skiva med alla problem (med och utan svarsalternativ) Användbar för elever i alla åldrar, från grundskolans tidiga åldrar till gymnasiets sista kurser

15 Utställning på Teknikens hus GoogolVILLE
GoogolVILLE är en by där allt utgår från matematik. Här får du använda kropp och huvud och testa hur matematik påverkar det mesta i vår omgivning. Bekanta dig med det klassiska matteproblemet Broarna i Königsberg. Här finns symmetriträdet, Möbiusbandet och Fibonacciskulpturen i spiralform. I den runda Piografen visas inte vanliga biofilmer utan istället allt du vill veta om talet pi.

16 Pågående utvecklingsprojekt
Korpenskolan MÅL Högre måluppfyllelse och att fler elever når högre betyg. Att fler tycker att matematik är roligt (fler förstår mer). Att eleverna blir mer medvetna om sitt eget lärande. Arbetssättet förändras från bokstyrt till målstyrt. Att arbetet tydligt inriktas mot att utveckla elevernas problemlösningkompetens, algoritmkompetens, begreppskompetens, modelleringskompetens, resonemangskompetens och kommunikationskompetens, i enlighet med kursplanemålen i matematik

17 Genomförande - Korpenskolan
H ö s te n startar matematiklärarna upp höstterminen med tre dagars arbete med handledning och inspiration av extern handledare. Det innebär uppstart och grovplanering av projektet med utgångspunkt i de matematikkompetenser styrdokumenten eftersträvar och med den Japanska "LessonStudymodellen" som förebild. Varje vecka, under hela läsåret, arbetar lärarna två timmar tillsammans med planering och utvärdering av undervisningen i klasserna, inspirerade av den Japanska modellen med lärandet i fokus. Lärarna kommer exempelvis att besöka varandras lektioner för att kunna utvärdera tillsammans. Projektet avslutas med utvärdering som leder till en plan för hur vi arbetar vidare med matematikundervisningen. Rapporten sammanställs utifrån den samlade dokumentationen. Projektet genomförs av alla ma-lärare tillsammans och leds av två interna handledare, en grundskollärare ma/no och en specialpedagog, samt en extern handledare från Umeå universitet.

18 DANSPROJEKT Riktat till åk 5 Integration dans – historia – matematik
…under planering… Riktat till åk 5 Integration dans – historia – matematik Genomförande (2 mån, okt-feb) Intressenter: Dans i Nord, Musikskolan Grundskolan åk 5, Särskolan PIK

19 ”Forskningsspan”

20 Uppdrag Förmedla information från denna träff
Inled planeringen av ”Talens dag´”

21 Nästa nätverksträff


Ladda ner ppt "Välkomna till Mattenätverket F-5!"

Liknande presentationer


Google-annonser