Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Strandpaviljongen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Strandpaviljongen"— Presentationens avskrift:

1 Projekt Strandpaviljongen
Laknäs/Östanhols byalag

2 Bakgrund EFTER ETT ANTAL MÖTEN MED Tälbergs Byalag för Hembygdsvård togs beslut att Laknäs/Östanhol övertar dansbanan vid tällbergsstranden Eftersom den befintliga banan är i så dåligt skick och inte skulle gå att flytta till Laknäs egen mark. väcktes tanken på en ny bana. Alt lokal nära sjön. Byns största inkomstkälla är byavgiften. Aktiviteterna vid dragspelsstämman, Tällbergsstranden, ger nästan lika mycket årligen och utveckling Uthyrningen av Båthuset tillsammans med konferensrodden (tidigare skötts av roddklubben Nygrannen) har övergått till byn och därmed också ytterligare en positiv inkomstkälla till byn. Projektet tror vi kan utöka byns möjlighet att stärka bykassan.

3 Projektbeskrivning Vi vill skapa En lokal för byborna att nyttja.
En strandnära plats att njuta av. En mötesplats för bybor, sjöfolk och besökare. En attraktiv lokal som inkomstkälla till bykassan.

4 Framtidsvisioner Vad kan vi använda Standpaviljongen till?
Ge byborna tillgång till en unik plats att vara och umgås i. Lokalen kan användas till konstutställningar, musikarrangemang, teater, dans, kurser m.m. Uthyrning till externa gäster för att styrka bykassan. Vi vill utveckla området till en naturskön mötesplats. Med en Strandpaviljong med dansgolv har vi också en vision om att kunna förmedla glädjen i att dansa till byns yngre generation.

5 Ekonomi Beräknad totalkostnad 750.000.-
Avgår ideella dagsverken 375*a Kvar att finansiera (timring & material) Vår målsättning är att söka bidrag och fonder för att minimera den egna kontantinsatsen. De ideella krafter som arbetat med årets dragspels-stämma ser positivt på att inkomsten därifrån läggs på områdets utveckling. Byn och roddklubben har en samsyn att vi vill utveckla området.

6 Ritningar/Planlösningar

7 Ett fotomontage…

8 Fler ritningar

9 Situationsplan

10 Varför här? Den ska stå på vår egen mark.
Ljudmässigt mest lämplig (lägre placering och riktning ut mot sjön). Markförhållandena är bättre. Med hänsyn till bl.a.båthuset så störs utsikten på minsta vis både från sjö- och landsidan.

11 Foton över platsen

12 Byns ideella krafter…. …har under tidigare år genomfört följande projekt: Utbyggnad av bystugan (värde ca ) Båthuset (värde ) Laknäs brygga och renovering (värde )

13 Resultat av enkätsvaren
Av 300 utlämnade enkäter så var 55 aktivt positiva 235 passivt positiva samt 10 negativa/frågande Utfallet blev: 258dv=2064 mantimmar 6200:- i pengar Timmer till stommen Schaktning/planering av grund och mark

14 Tänkta sammarbetspartners
Upplev Tällberg Musik vid Siljan Tällbergstranden (Dragspelsstämman)


Ladda ner ppt "Projekt Strandpaviljongen"

Liknande presentationer


Google-annonser