Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Bemötande Växjö universitetsbibliotek Hösten 2006 – våren 2007 www.vxu.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Bemötande Växjö universitetsbibliotek Hösten 2006 – våren 2007 www.vxu.se."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Bemötande Växjö universitetsbibliotek Hösten 2006 – våren 2007 www.vxu.se

2 Bemötande 2006 - Syfte och frågeställning •Användarperspektiv –Hur upplever/uppfattar användarna mötet med biblioteket? –Hur upplever/uppfattar användarna mötet med personalen i reception och informationsdisk? –Hur upplever/uppfattar användarna bibliotekets referenstjänst? •Biblioteksperspektiv –Hur upplever/uppfattar personalen mötet med användaren i reception och informationsdisk? –Hur upplever/uppfattar personalen bibliotekets referenstjänst? www.vxu.se

3 Metoder •Användarperspektiv –Fokusgrupp –Enkät •Biblioteksperspektiv –Enkät –Deltagande observation www.vxu.se

4 Resultatsammanfattning •Mötet med UB upplevs mestadels som positivt •UB används mest som arbetsplats och informationssamling. Inte lika ofta som social mötesplats eller pedagogisk resurs. •Bemötandet i diskarna påverkas av att somliga användare har problem med att skilja på de båda diskarna •Bemötandet kan beskrivas genom tre kategorier –tid/tillgänglighet, agerande/attityd, sakkunskaper/kompetens •Referensarbetet – Service eller lärande? –Användarna verkar nöjda www.vxu.se

5 Vision Personalen ska bli trygg i sin roll i reception och informationsdiskar. Universitetsbibliotekets kunder ska bli vänligt och professionellt bemötta. www.vxu.se

6 Syfte •Höja medvetenheten om bemötandefrågor genom kompetensutveckling •Formulera en policy för bemötande och referensarbete •Förtydliga receptionens och informationsdiskarnas funktion •Kartlägga aktiviteterna i hus UB och beskriva vad universitetsbiblioteket kan stå till tjänst med i receptionen •Förbättra universitetsbibliotekets fysiska miljö för forskarna •Beskriva marknadsföringsåtgärder för projektets olika delar www.vxu.se

7 Projektorganisation och resurser •Budget 100 000 kr + arbetsinsatser •Projektgrupp, styrgrupp och referensgrupp •Öppenhet – information och inspiration www.vxu.se

8 Kompetensutveckling •Kurs i kundbemötande och kommunikation •Att vara offentliganställd – förvaltningsetik och bemötande •Mångfald som resurs – föreläsningar och panelsamtal •Interna diskussioner om policy www.vxu.se

9 Policy för bemötande www.vxu.se Vänlighet Respekt Kompetens Uppmärksamhet Engagemang Professionalism Hjälpsamhet

10 Reception - Information •Tydliggörande av receptionens och informationsdiskarnas funktioner •Hur förmedlar vi till kunderna vilken hjälp de kan förvänta sig? Linda Sohlberg 050411 www.vxu.se

11 En reception för hela husets aktiviteter? •Säkerhet och kännedom •Hänvisning och vägvisning •Hur går vi vidare? www.vxu.se

12 Har vi lyckats uppnå bättre möten på universitetsbiblioteket? www.vxu.se

13 Lotta Gustafsson lotta.gustafsson@vxu.se 0470-708442 Mattias Rieloff mattias.rieloff@vxu.se 0470-767088 lotta.gustafsson@vxu.se mattias.rieloff@vxu.se www.vxu.se


Ladda ner ppt "Projekt Bemötande Växjö universitetsbibliotek Hösten 2006 – våren 2007 www.vxu.se."

Liknande presentationer


Google-annonser