Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det behavioristiska perspektivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det behavioristiska perspektivet"— Presentationens avskrift:

1 Det behavioristiska perspektivet

2 Behaviorismen Synliga beteende ”Tabula rasa” Synliga & mätbara
Allt beteende är inlärt Genetiskt arv har liten betydelse Medvetandet & känslor omöjligt att studera vetenskapligt

3 Behaviorismen Tre inlärningsmodeller: Klassisk betingning
Operant betingning Modellinlärning

4 Klassisk betingning: Pavlov och Watson
Miljö(stimuli)  beteende (respons) Association ger betingning. Skiljer på obetingade (medfödda)och betingade (inlärda) reflexer Inlärningen sker automatiskt och viljelöst Individen är passiv Viktig kunskap för att förstå och behandla ”enskilda fobier”

5 Pavlovs hundar

6 Klassisk betingning

7 Pavlovs hundar Fas 1: OBETINGAT (MEDFÖDD REFLEX) MAT  SALIVERING
(OS) (OR) Det reflexmässiga och ursprungliga beteendet

8 Pavlovs hundar Fas 2: Inlärningsfasen
RINGSIGNAL (NS) + MAT (OS) SALIVERING (OR) Ett nytt neutralt stimuli i form av en ringsignal förs in i experimentet. Det nya stimuli man för in, dvs. ringsignalen i detta fall, kallas Betingat Stimuli (BS). Han ringde en klocka varje gång strax innan maten kom till hunden. Detta upprepades många gånger.

9 Pavlovs hundar Fas 3: Betingning
Till slut började hunden salivera bara den hörde klockan ringa – hunden hade alltså förknippat/associerat ringsignalen med mat och därmed började den salivera! RINGSIGNAL  SALIVERING (BS) (BR)

10 Klassisk betingning i vardagen
Fas 1 Obetingat stimuli  Obetingad Respons Fas 2 Obetingad stimuli + Neutralt stimuli  Obetingad respons Fas 3 Betingad Stimuli  Betingad respons

11 Videoklipp på Little Albert
John B. Watson ( ) ”Ge mig ett dussin barn” Albert och kaninen John Watson Little Albert

12 Lille Albert

13 Lille Albert och betingning av fobier
Neutralt stimuli – Råttan Obetingat stimuli (högt ljud)  Obetingad respons (rädsla) Betingat stimuli (råtta)  betingad respons (rädsla) Generalisering (rädsla för liknade lurviga stimulis)

14 B.F Skinner 1904-1990 Experiment med råttor Stimulus - respons
Förstärkning Reaktion  Belöning / bestraffning Programmerad undervisning

15 B.F Skinner

16 Skinners Box

17 Operant Betingning Miljö(stimuli)  beteende (respons)
Inlärningen sker genom förstärkningen på beteendet. Inlärningen förutsätter att individen är aktiv och motiverad

18 Operant betingning Gör skillnad på positiv och negativ förstärkning som båda leder till att sannolikheten ökar att ett beteende upprepas Bestraffning används endast för att ta bort ett oönskat beteende Viktigt för att förstå hur vi påverkas av vår omvärld som små barn

19 Albert Bandura Barn och videovåld

20 Aggressions experimentet

21 Modellinlärning Han studerade förskoleklasser (4-6år).
Barnen fick se hur vuxna (modeller) uppförde sig aggressivt mot en docka. Alla filmerna innehöll aggressivt beteende. Sedan observerade Bandura barnens lekar

22 Modellinlärning När aggressionen belönas(förstärks) i filmen ökar barnens aggressiva lekar. Pojkarna imiterade aggressionen i högre grad än flickorna. Grupper som såg en bestraffad modell tog i mindre grad efter modellen. Barnen hade alltså förmågan till självförstärkning – att själv belöna och bestraffa ett beteende. Det sker ett samspel mellan miljö, person och beteende

23 Modellinlärning De viktigaste förebilderna är de som inger en känsla av trygghet. En viss likhet med den egna personen gör det lättare att identifiera sig med förebilden. Dessutom har en förebilds status stor betydelse. En förebild som upplevs som kraftfull, kompetent och kunnig påverkar mer än en förebild som saknar dessa egenskaper. Identifikation  dvs tankar, åsikter och attityder överförs genom modellinlärning. ”Han är som jag”, idoler mm.

24 Diskussion Tror du att våldsamma filmer kan göra barn/vuxna mer aggressiva? Tror du att tv-/datorspel kan göra barn/vuxna mer aggressiva?

25 Sammanfattning Ser människan som ett oskrivet blad: ”Ge mig ett dussin friska, välskapta spädbarn… och jag garanterar att jag kan ta vilken som helst och träna honom till vilken specialitet som helst” John Watson 1878 – 1958 Menar att vi styrs av den yttre miljön genom att allt beteende är inlärt.

26 Behaviorismen Revolutionär på sin tid Mekanisk syn på människan
Är allt verkligen bara reaktioner baserat på erfarenhet? Summering: - Tror inte på en fri vilja - Intresserar sig för betingning, förstärkning, utsläckning - Genomför experiment med djur, drar slutsatser till människan


Ladda ner ppt "Det behavioristiska perspektivet"

Liknande presentationer


Google-annonser