Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

©BLIND 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "©BLIND 2006."— Presentationens avskrift:

1 ©BLIND 2006

2 En sammanfattning och jämförelse mellan
Freuds psykologi och behaviorismen ©BLIND 2006

3 ©BLIND 2006

4 Jämförelse Freuds psykologi och behaviorismen
Några fakta om Freud Freuds psykologi Levde i Wien (Österrike) Levde mellan Yrkesverksam i slutet på 1800-talet och i början av 1900-talet oktober 2006 Bild 4 ©BLIND

5 Jämförelse Freuds psykologi och behaviorismen
Värderingar i samhället under Freuds tid Freuds psykologi Viktorianska tidsandan Stark vetenskapstro Stora landvinningar inom vetenskaperna oktober 2006 Bild 5 ©BLIND

6 Jämförelse Freuds psykologi och behaviorismen
Freuds teori Freuds psykologi Omedvetna processer Försvarsmekanismer Utvecklingsfaser Kriser leder utvecklingen framåt Dynamisk syn på psyket Allting har en orsak & mening oktober 2006 Bild 6 ©BLIND

7 oktober 2006 Bild 7 ©BLIND

8 oktober 2006 Bild 8 ©BLIND

9 oktober 2006 Bild 9 ©BLIND

10 oktober 2006 Bild 10 ©BLIND

11 Jämförelse Freuds psykologi och behaviorismen
Behaviorismen i korthet Behaviorismen oktober 2006 Bild 11 ©BLIND Inlärningen står i fokus Nuorienterad Stimuli och responser

12 Jämförelse Freuds psykologi och behaviorismen
Behaviorismen definierar INLÄRNING så här: Behaviorismen oktober 2006 Bild 12 ©BLIND Beteendeförändring som åstadkommits genom erfarenhet eller övning

13 Jämförelse Freuds psykologi och behaviorismen
Behaviorismen - Klassisk betingning Behaviorismen oktober 2006 Bild 13 ©BLIND Pavlovs hund Betingningsschema (3 steg) Betingning av 2:a och 3:e graden Utsläckning Spontan återhämtning Den som lär sig är PASSIV

14 Jämförelse Freuds psykologi och behaviorismen
Behaviorismen - Instrumentell inlärning Behaviorismen oktober 2006 Bild 14 ©BLIND Förstärkningar Skinner-boxen Små stegens princip Formning (shaping) Avvikelser = felinlärning Den som lär sig är AKTIV

15 Jämförelse Freuds psykologi och behaviorismen
Behaviorismen - ”kärt barn har många namn” Behaviorismen Instrumentell inlärning Försök och misstag Trial and error Operant inlärning S–R-teori (stimuli – respons) oktober 2006 Bild 15 ©BLIND

16 Psykologins huvudinriktningar
Psykodynamisk psykologi Freud Omedvetna processer Tidigare erfarenheter stor betydelse Behaviorismen Beteendet i vid mening Mätbarhet Nuorienterad oktober 2006 Bild 16 ©BLIND

17 AKTIV PASSIV Behaviorismen huvudinriktningar Instrumentell inlärning
Skinner, Thordike Förstärkningar Klassisk betingning Pavlov, Watson Betingning AKTIV PASSIV oktober 2006 Bild 17 ©BLIND

18 PASSIV AKTIV Psykologins huvudinriktningar Behaviorismen
Beteendet i vid mening Mätbarhet Nuorienterad Psykodynamisk psykologi Freud Omedvetna processer Tidigare erfarenheter stor betydelse Klassisk betingning Pavlov, Watson Betingning PASSIV Instrumentell inlärning Skinner, Thordike Förstärkningar AKTIV oktober 2006 Bild 18 ©BLIND

19 Vill Du avbryta, tryck ESC.
Detta var ett kort bildspel som sammanfattar det vi gått igenom om Freud och behaviorismen under psykologikursen Om Du vill titta och repetera en gång till, sitt kvar så upprepas detta bildspel en gång till. Vill Du avbryta, tryck ESC. ©BLIND 2006


Ladda ner ppt "©BLIND 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser