Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillämpad Beteendeanalys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillämpad Beteendeanalys"— Presentationens avskrift:

1 Tillämpad Beteendeanalys
Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

2 Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012
Innehåll Kort fattade historisk bakgrund Pavlov Skinner Operant paradigm, beteendeanalys A-B-K Karakteristika av vetenskap Pragmatism Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

3 Begrepp ni ska kunna vid dagens slut
Respondant betingning Operant paradigm (A-B-K) Antecedent, beteende, konsekvens Positiv förstärkning Aversivstyrning Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

4 Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012
Pavlov Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

5 Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012
Pavlovs hundar Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

6 Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012
Innan inlärning Mat Salivavsöndring Klocka Ser klocka /ingen reflex Inlärning Klocka snabbt följt av mat Salivavsöndring Efter inlärning Klocka Salivavsöndring Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

7 RESPONDENT BETINGNING
Inlärning via association Klassisk betingning Reaktionerna är inte viljestyrda Olika kroppsreaktioner/reflexer Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

8 Fredric Burrhus Skinners1904-1990
Fixare – teknik nisse en allt i allo koppla till boken- beskriver olika maskiner vad de ska användas till och hur- psykolog men väldigt intresserade av pedagogik och tillämpning, självlärd programmare. Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

9 Skinner har bl. a skrivit
BÖCKER 1938, The Behavior of Organisms 1948, Waldon II 1953, Science and Human Behavior 1957, Verbal Behavior 1968, The Technology of teaching 1974, About Behaviorism ARTIKLAR OM PEDAGOGIK 1954, The science of learning and the art of teaching. Harvard educational review, 24, 1958, Teaching Machines. Science, 128, 1963, Reflections on a decade of teaching machines. Teachers College Record, 65, 1973, The free and happy student. New York University Education Quarterly, 4, 2, 2-6. 1984, The shame of American education, American Psychologist, 39, Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

10 Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012
Operant paradigm Interaktionen mellan organism och miljön måste alltid innehåller tre variabler: ”1) den situation i vilken ett beteende uppträder, 2) själva beteendet, 3) följderna av beteendet” (Skinner,1968 s.13 A (antecedents) – B (beteende) – K (konsekvens) Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

11 Tillämpad beteendeanalys
Arbetar med beteenden som är av social vikt för individen i sin daglig liv, dvs en förbättring för individen Effektiv – dvs för individen har och nu Generalisera – andra miljöer, personer, över tid. Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

12 Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012
Pragmatism Det underliggande fundament of pragmatism ligger inte i upptäckten av hur den objektiva världen fungerar- men i vad upptäckten tillåter oss att göra. Pragmatism – tydlig föränkring till praktik William James, Charles Pierce filosofer usa början av 1900 talet- metod för att lösa problem och teori av sanning. Sammantaget BA grund i naturvetenskap, laglighet – determinism- pragmatism och vetenskap handlar om att förstå mänsklig beteende göra livet bättre för individer och samhället. Ej medicinska modellen. Inom medicinsk modell är det individen som ska ändras Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

13 Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012
Medicinska modellen Det finns många olika modeller att beskriva beteende- beteendeanalys grund inlärningspsykologi, naturvetenskap och pragmatism- misstas att kopplas ihop med sk medicinska modellen Urinvägsinfection – bakteriell, olika symptom, svårt att kissa, ont i magen, blod i urin, feber- antibotiker. Modellen fungerar väldigt bra i medicinska sammanhang- TBA avstånd från MM se beteende i ett kontextuell sammanhang –men också att ord man använder inverkar viktigt, viktigt att man undvikar cirkulär resonamang så att problem uppstår när man har en diagnos som autism eller utvecklingsstörning grundat på beteende symptom- IQ under 70, adaptiv beteende, Greenspan lätt utvecklingstörning god trogen, lätt lurad, - placera i den medicinska modellen- beror på diagnosen. Autism orsakat – utvecklingsstörning orsakat…. I beteendeanalys gäller individer med autism och utvecklingsstörning arbetar man med att förändra beteende som skapar problem för individen – överskott och underskott (skriv på anslags tavlan)- utvecklingsstörning definieras – alltså ändrat beteende symptom som bygger diagnosen. Vissa metalism – multi-media program utvecklat i Irland 3.0 sedan 3.3 Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

14 Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012
Mentalism Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

15 Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012
OPERANT PARADIGM A B K Antecedent Beteende Konsekvens Situation Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

16 Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012
övningar A-B-K Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

17 Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012
Konsekvenser Förstärkning En konsekvens som ökar sannolikheten att ett beteende kommer att upprepas. Positiv förstärkning Negativ förstärkning – slippa något aversivt – och pga det ökar beteendet Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

18 Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012
övningar A-B-K Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

19 Grupparbete gör egna exempel av A-B-K paradigm Avslutande diskussioner
Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012

20 Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012
Referenser Cooper, J.O., Heron, T.E. & Heward, W. L. (2007). Applied Behavior Analysis: Second Edition. New Jersy; Pearson Merrill, Prentice Hall. Lise Roll-Pettersson, Ph.D. BACB-D, 25 januari 2012


Ladda ner ppt "Tillämpad Beteendeanalys"

Liknande presentationer


Google-annonser