Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inlärning Psykologprogrammet, KI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inlärning Psykologprogrammet, KI"— Presentationens avskrift:

1 Inlärning Psykologprogrammet, KI
Erik Hedman Leg. Psykolog, med. dr. Internetpsykiatrienheten & Ångestmottagningen, Psykiatri Sydväst Karolinska Institutet 31 Augusti 2011

2 Förmiddag Eftermiddag Agenda Vad är inlärning och beteende?
Om behaviorism och radikalbehaviorism Respondent betingning Operant betingning Gemensamt för all betingning Social inlärning Eftermiddag Praktiska övningar i beteendeanalys Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

3 Vad är inlärning? ”En relativt permanent beteendeförändring som ett resultat av erfarenhet”, Myers (2008). Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

4 Så, vad är ett beteende? Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

5 Är detta beteenden? Nils åker pulka i Sälen Clara petar sig i näsan
Johan blir jätteglad när det ringer ut för rast Cecilia får ont i magen när hon tänker på sin barndom Filip ångrar att han aldrig sa till Johanna att han älskar henne Eriks ben rycker till när man knackar honom på knät När Olle vaccinerar sig emot svininfluensa lär sig hans immunsystem att känna igen farliga viruspartiklar Pella är livrädd för att bli av med jobbet Christian kan inte sluta tänka på sin mage Ödlan Sture tappar sin svans om man drar i den Kalle omkommer i en bilolycka Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

6 Vad sa psykologins pionjärer?
Watson formulerade behaviorismen: ”Det är meningslöst att studera inre fenomen som upplevelse, medvetande och tänkande. Endast genom att studera beteende kan vi få en objektiv metodik för att förstå människan”. Skinner formulerade radikalbehaviorismen. Det är meningsfullt att studera inre fenomen som upplevelse, medvetande och tänkande. Dessa skiljer sig dock inte från andra typer av beteenden. Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

7 Vad är då en modern syn på beteende?
Beteende är alla reaktioner som är ett resultat av miljöförändring Dynamiken i dessa reaktioner är formad av evolutionen. Ingen naturlag att börja skaka när det är kallt, det är ett beteende som evolutionen belönat genom överlevnad. Ingen naturlag att bli skotträdd efter krig, inlärningen av det beteendet är ett beteende som evolutionen belönat genom överlevnad. Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

8 Så.. Allt är typ beteenden.
Frågan är: vilka erfarenheter kontrollerar vilka beteenden? Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

9 Respondent betingning
Albert Alex Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

10 Betingningsbegrepp Obetingat stimulus (OBS) – Stimulus vars respons är medfödd, inte inlärd Obetingad respons (OR) – Den respons eller effekt som följer på ett OBS Neutralt stimulus (NS) – Stimulus som (i sammanhanget) ger en ospecifik respons Efter att NS har associerats med OBS blir det ett betingat stimulus (BS) och ger en betingad respons (BR) Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

11 Respondent inlärning Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

12 Tidsordningens betydelse för betingning
Vad skulle hänt om Albert först presenterats för oljudet och sedan för kaninen? Samma inlärning Starkare inlärning Svagare inlärning Ingen inlärning? Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

13 Betingas alla stimuli lika lätt?
OBS som utlöser OR i form av följande: Ångest Smärta Illamående ..Är mycket duktiga på att betinga neutrala stimuli Vi är förberedda på att associera vissa neutrala stimuli snabbare än andra Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

14 Vilken är den betingade responsen?
Dricker man alkohol vidgas blodkärlen, blodtrycket sjunker och kroppstemperaturen sänks. Detta medför att om en alkoholist ser en flaska vodka så Sänks kroppstemperaturen? Höjs kroppstemperaturen? Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

15 Operant betingning Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

16 B.F. Skinner Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

17 ABC Inlärning genom konsekvenser A – antecedent. Något som föregår B.
B – beteende C – konsekvens. Ökar eller minskar sannolikheten för att B ska efterfölja A. Alltså: A leder inte till B, utan i närvaro av A leder B till C. Småspringa om man är sen Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

18 Inlärning, KI 2011, Stockholm
3 april 2017

19 Vad styr beteenden? Förstärkning – ökar sannolikheten för ett beteende
Positiv förstärkning. Lägg till något bra. Negativ förstärkning. Ta bort något dåligt. Bestraffning – minskar sannolikheten för ett beteende Positiv bestraffning. Lägg till något dåligt Negativ bestraffning. Ta bort något bra. Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

20 ABC på teknokratiskt vis
Diskriminativt stimulus (SD) – Stimulus som signalerar hur sannolika olika konsekvenser är av ett givet beteende Respons (R) – Beteenden som kommer under operant kontroll Förstärkande och bestraffande stimuli (SR, SP) – Stimuli som följer på en respons och påverkar sannolikheten för att den ska upprepas givet samma SD SD  R  SR A  B  C Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

21 Naturliga konsekvenser
Vissa saker är (nästan) alltid belönande/bestraffande Sex Mat Social kontakt Värme Smärta Utfrysning Frysning Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

22 Betingade konsekvenser
Men det är ju inte bara det som vi människor uppskattar/ogillar Pengar ”Jag älskar dig” Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

23 Spelar det någon roll hur ofta en konsekvens presenteras?
Kontinuerlig förstärkning Förstärkning sker varje gång efter utförd respons. Ger snabb inlärning som är mer konsekvensberoende. Intermittent förstärkning Förstärkning ”då och då”. Ger inlärning som är mer konsekvens-o-beroende. Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

24 Betingning – försvinnande och återkomst
Utsläckning Varje gång betingat stimulus ej följs av obetingad respons minskar styrkan Varje gång R i närvaro av SD inte följs av SR/SP minskat styrkan i den operanta responsen Återuppväckning En tidigare betingad respons kommer lätt tillbaka om obetingat och betingat stimulus paras igen Om SR/SP återigen följer på R i närvaro av SD väcks den operanta responsen till liv igen Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

25 Partial reinforcement extinction effect
Lars får beröm av sin chef på intermittent basis när han skrivit pm på jobbet. Jonna får beröm varje gång av sin chef när hon skrivit ett jobb-pm. Båda får en ny chef som aldrig ger beröm, vem kommer först att sluta skriva pm? Efter att båda slutat skriva pm, blir de tvungna att skriva varsitt. De får då översvallande beröm. Vad händer sen? Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

26 Betingning – generalisering och diskriminering
Generalisering. Ett stimuli är operant eller respondent betingat, liknande stimuli antar samma egenskaper Vad är nyttan med detta? Vad är problemet med detta? Diskriminering. Ett stimuli är operant eller respondent betingat, liknande stimuli antar inte samma egenskaper Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

27 Kan upplevelsen av smärta betingas operant?
Berntzen & Götestam 1987 Vad händer om man ger smärtlindrande medicin Med fast tidsintervall Kontingent på smärtupplevelse Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

28 Inlärning, KI 2011, Stockholm
3 april 2017

29 Social inlärning Vår respons till Jack formas till stor del av Wendys respons på honom. Barnet som för första gången träffar Jack i situationen ovan reagerar inte nödvändigtvis med rädsla på ”Here comes Johnny” Men, Wendys reaktioner kommer tveklöst att fylla barnet med skräck. Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

30 Social inlärning – hur vet vi att det är såhär?
Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017

31 Biologiska förutsättningar
Inlärning, KI 2011, Stockholm 3 april 2017


Ladda ner ppt "Inlärning Psykologprogrammet, KI"

Liknande presentationer


Google-annonser