Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

10.8.2015 2,7 1,5 18,2 6,4 1,5 2,4 27,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 STATEN skatteinkomster 39,3 STATEN skatteinkomster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "10.8.2015 2,7 1,5 18,2 6,4 1,5 2,4 27,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 STATEN skatteinkomster 39,3 STATEN skatteinkomster."— Presentationens avskrift:

1 10.8.2015 2,7 1,5 18,2 6,4 1,5 2,4 27,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 STATEN skatteinkomster 39,3 STATEN skatteinkomster 39,3 Statsandelar 8,2 Finansiering för lagstadgade uppgifter Moms och Övriga skatter Skatt på kapitalinkomster Skatt på förvärvsinkomster Fastighets- skatt Samfunds- skatt Skattefinansieringen år 2014, md €

2 16.10.2015 Ändring, % Samfundsskatt Fastighetsskatt Skatter sammanlagt Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Skatter sammanlagt Samfundsskatteprocent Kommunalskatt Skatteslag Andel av samfundsskatt, % Skatteprocent, genomsn. Kommunernas skatteinkomster 2013-2016, md € Källa: Åren 2013-2014 Statistikcentralen, åren 2015-2016 uppskattning Kommunförbundet 1) Överföringen av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet till kommunerna har kompenserats genom att kommunernas samfundsskatteandel höjts med 1,81 procentenheter fr.o.m. 2015 17,97 1,31 1,36 20,64 6,7 8,2 7,2 6,8 24,5 2013 29,49 19,38 18,19 1,47 1,51 21,18 1,3 12,0 11,0 2,6 20,0 2014 35,56 19,74 18,70 1,32 1,63 21,65 0,6 -16,5 1,2 -0,6 20,0 2016** 30,92 2) 19,84 18,58 1,58 1,61 21,77 2,1 7,1 6,5 2,9 20,0 2015** 36,87 1) 19,84 2) Den tillfälliga höjningen av kommunernas samfundsskatteandel på fem procentenheter tar slut år 2016

3 Kommunernas skatteinkomster 1990-2016 Löpande priser enligt kommunernas bokslut, md € Källa: Åren 1990-2014 Statistikcentralen, prognos för åren 2015-2016 Kommunförbundet. 16.2.2015

4 16.10.2015 Kommunernas skatteinkomster 2000-2016, md € fasta och löpande priser 1) Deflaterade med prisindex för basservicen Källa: Åren 2000-2014 Statistikcentralen Prognos för åren 2015-2016 Kommunförbundet.

5 12.12.2014 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats 1965-2015 Aritmetiskt medeltal Vägt medeltal enligt den beskattningsbara inkomsten

6 12.12.2014 År Genomsnitt-Förändr.Aritme-Antal kommunerHögstaLägsta lig inkomst-fråntisktinkomstskatte-%:inkomst- skatte-föreg. årmedeltalstegsjönkskatte-% Kommunernas inkomstskattesatser åren 2000-2015 2) I antalet år 2009 ingår inte sammanslagna kommuner. 1) Vägts med de beskattningsbara inkomster som mots. den skatt som skall betalas. 200318,040,2593220,0015,50 200217,780,11108319,7515,00 200117,670,0241619,7515,00 200017,650,05831519,7515,50 2015*19,840,1098022,5016,50 18,44 18,33 18,19 18,15 20,53 200418,120,0954220,0016,0018,50 200518,290,18136121,0016,0018,68 200618,390,10140121,0016,0018,87 200718,450,06106321,0016,0019,00 200818,540,09119321,0016,0019,15 200918,590,0567 2 4242 21,0016,5019,25 201018,970,38181221,0016,2519,60 201119,160,1949621,5016,2519,66 201219,240,0891321,7516,2519,81 201319,380,14119422,0016,2520,01 201419,740,36156022,5016,5020,36

7 12.12.2014 Kommunernas inkomstskattesatser åren 1980-2015

8 12.12.2014 % Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner Antal kommuner som höjt skattesatsen (i antalet år 2009 ingår inte sammanslagna kommuner) Genomsnittlig inkomstskattesats 40 60 80 100 180 0 20 120 140 160 56 79 81 101 87 101 105 114 125 9 5 10 77 83 41 108 93 67 38 87 54 136 140 106 181 119 156 49 91 98 119

9 12.12.2014 Antal kommuner enligt inkomstskattesats 2015 (sammanlagt 317 kommuner)

10 Inkomstskattesats 2015: 19,50 – 20,25 (78) 20,50 – 20,75 (80) 21,75 – 22,50 (34) 16,50 – 19,25 (28) 21,00 – 21,50 (97) 18.11.2014 © Kuntarajat: MML Kommunernas inkomstskattesatser år 2015 Källa: Kommunförbundets förfrågan Landets genomsnittliga skattesatser: - vägt medeltal 19,84 % - aritmetiskt medeltal 20,53 % Lägsta: = landskapscentrum Högsta:

11 5.1.2014/hp = genomsn. Ink.sk. -% Md. € 17,7 Löner 81,3 120,2 Pensioner 27,6 Övrigt 11,3 95,2 18,5 19,38 % Avdrag sml. 25,0: - löntagarens försäkr.avg. 5,3 - avdrag för ink. förvärv. 4,2 - pens.inkomstavdrag 6,0 - förvärvsinkomstavdrag 6,3 - grundavdrag 2,8 - övriga avdrag 0,4 120,2 Avdrag från skatten -0,8 Debiterad skatt = 14,71 % av förvärvsink. = Effektiv skatte- grad 2013 Debiterad kommunalskatt Hela landet år 2013, md. euro

12 16.10.2015 % Kommunalskattesatsen 1998–2015 Genomsnittlig effektiv skattegrad (Den debiterade kommunalskatten i proportion till förvärvsinkomsterna) Inkomstskattesatsen (Vägt medelvärde för kommunernas skatte- satser) Många kommuner har kompenserat effekten av höjda avdrag genom att höja sin inkomstskattesats. Trots att den nominella skattesatsen blivit högre, har den effektiva skattegraden rentav sjunkit.

13 12.12.2014 Hur förändringar i kommunernas inkomstskattesatser påverkat kommunernas skatteinkomster 1997-2015, mn € (Genomsn. inkomstskattesats år 1996 17,51 och år 2015 19,84) mn € %-enh. Förändr. i skattesats Ändringarna i skattesatserna åren 1997-2015 medför 2,3 md euro i ökade skatteinkomster år 2015 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 -200 1600 2400 1800 0,11 0,26 0,08 0,17 0,10 0,06 -0,09 0,10 0,11 0,07 0,05 0,02 0,09 0,05 0,38 0,19 0,08 0,14 0,36 175 349 412 539 641 738 2 299 -46 11 50 84 100 859 910 1 249 1 481 1 611 1 781 2 167 2200

14 16.10.2015 827 Uppskattning av skattelindringarnas inverkan (netto) på kommunalskatten 1997-2016, mn € mn € De skattelindringar som gjorts åren 1997-2016 minskar kommunernas skatteinkomster med drygt 3,3 md euro år 2016. Av skattebortfallet har över 800 mn euro inte kompenserats. 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 500 0 mn € 3 000 757 990 1349 1470 1598 1622 202 438 494 587 202 1741 3333 2115 2490 2619 2918 2930 2940 3071

15 12.12.2014 Hur skattelindringar och förändringar i kommunernas inkomstskattesatser påverkat kommunalskatten 1997-2015, md € md € Förändring som beror på ändrade skattesatser, kumulativt belopp Skattebortfall p.g.a. skattelindringar, kumulativt belopp Icke kompenserade skattebortfall, kumulativt belopp (åren 2003-2015 0,8 md €)

16 16.10.2015 Skatteinkomster och statsbidrag 1) i kommuner och samkommuner åren 1985-2016,md € (Löpande priser) Statsbidragen för olika år är inte direkt jämförbara och de har därmed korrigerats. För åren 1997-2016 har de ökat med statsbidragsposterna enligt statens bokföring, såsom sysselsättningsstödet till kommunerna och enhetsprisfinansieringen till samkommunerna. På grund av statsandelsreformerna är uppgifterna för åren 2010-2016 ändå inte helt jämförbara med tidigare år. Yrkeshögskolornas finansieringsansvar flyttades över till staten år 2015, vilket innebär att nivån för åren 2015-16 inte är direkt jämförbara med tidigare år. Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 2002. År 2016 utgör kompensationernas andel av statsbidragen till 2,5 md euro (23 %).

17 16.10.2015 Skatteinkomster och statsbidrag 1) i kommuner och samkommuner åren 1990-2016, i fasta priser indexerade (1990=100) Statsbidragen för olika år är inte direkt jämförbara och de har därmed korrigerats. För åren 1997-2016 har de ökat med statsbidragsposterna enligt statens bokföring, såsom sysselsättningsstödet till kommunerna och enhetsprisfinansieringen till samkommunerna. På grund av statsandelsreformerna är uppgifterna för åren 2010-2016 ändå inte helt jämförbara med tidigare år. Yrkeshögskolornas finansieringsansvar flyttades över till staten år 2015, vilket innebär att nivån för åren 2015-16 inte är direkt jämförbara med tidigare år. Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 2002. År 2016 utgör kompensationernas andel av statsbidragen till 2,5 md euro (23 %).

18 16.10.2015 Verksamhetsutgifter samt skatteinkomster och statsbidrag 1) i kommuner och samkommuneråren 1990-2016, i fasta priser indexerade (1990=100) Statsbidragen för olika år är inte direkt jämförbara och de har därmed korrigerats. För åren 1997-2016 har de ökat med statsbidragsposterna enligt statens bokföring, såsom sysselsättningsstödet till kommunerna och enhetsprisfinansieringen till samkommunerna. På grund av statsandelsreformerna är uppgifterna för åren 2010-2016 ändå inte helt jämförbara med tidigare år. Yrkeshögskolornas finansieringsansvar flyttades över till staten år 2015, vilket innebär att nivån för åren 2015-16 inte är direkt jämförbara med tidigare år.

19 5.1.2015 /hp 3) Kommunens utjämningsavdragsprocent för den del som överstiger utjämningsgränsen är 30 + den överstigande delens naturliga logaritm. GrankullaFasta Finland, medeltal Kalkylerade skatteinkomster 1) = 3 515,90 €/inv. = utjämningsgräns (100 %) Utjämning av statsandelar år 2015 på basis av skatteinkomster (år 2013), €/inv. Kalkylerade skatte- inkomster 1) 5 706 €/inv. -1 352 €/inv. Utjämnings- tillägg 2) Kalkylerade skatte- inkomster 1) 1 249 €/inv. Utjämningsavdrag 3) = (7 058 – 3 515,90)*38,17 % 1 955 €/inv. 3 204 €/inv. 7 058 €/inv. Merijärvi 1) I de kalkylerade skatteinkomsterna beaktas kalkylerad kommunalskatt, kommunens andel av samfundsskattens avkastning samt hälften av kärnkraftverkens kalkylerade fastighetsskatt. 2) Kommunens utjämningstillägg är 80 % av skillnaden mellan utjämningsgränsen och kommunens kalkylerade skatteinkomster

20 12.1.2014/hp Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster åren 2000-2015 milj. € Betalare: milj. € Kommuner, st. Sammanlagt: milj. € Kommuner, st. Mottagare: Åren 1997-2000 med tre års och åren 2001-2014 med två års eftersläpning. Åren 1997-2001 övre gräns för utjämning 15 % av kalkylerade skatteinkomster. År 2006: utjämningsavdraget sänktes från 40 % till 37 %, utjämningsgränsen höjdes från 90 % till 91,86 %, kraftverk enligt allmän fastighetsskatte-%. Från och med 2010 har utjämningsnettot lagts till alla kommuners statsandelar i proportion till invånarantalet. År 2012 fastighetsskatten utlämnad ur utjämningsgrunderna. År 2015 höjdes utjämningsgränsen till 100 %. Utjämningsavdragsprocenten = 30 + den överstigande delens naturliga logaritm. Hälften av kärnkraftverkens fastighetsskatt beaktas i utjämningsgrunderna. Utjämningen finansieras genom en minskning av statsandelen för kommunal basservice. Källa: FM/Kommunavdelningen -77 1500 436 -611 95 534 341 673 301 -576 31 1 249 270 05 -153 416 -788 89 635 327 06 33 415 -672 78 705 337 07 24 400 -698 75 722 325 08 22 399 -741 76 763 323 09 -4 332 -789 57 785 275 10 -23 326 -808 61 785 265 11 -17 320 -820 62 803 258 12 -35 320 -796 63 761 257 13 -48 304 -827 62 779 242 14 -50 304 -844 62 794 242


Ladda ner ppt "10.8.2015 2,7 1,5 18,2 6,4 1,5 2,4 27,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 STATEN skatteinkomster 39,3 STATEN skatteinkomster."

Liknande presentationer


Google-annonser