Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändring i BNP och antalet sysselsatta 2000–2014, i % jämfört med föregående års motsvarande kvartal 30.12.2014/MP Källa: Statistikcentralen, nationalräkenskaperna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändring i BNP och antalet sysselsatta 2000–2014, i % jämfört med föregående års motsvarande kvartal 30.12.2014/MP Källa: Statistikcentralen, nationalräkenskaperna."— Presentationens avskrift:

1 Förändring i BNP och antalet sysselsatta 2000–2014, i % jämfört med föregående års motsvarande kvartal /MP Källa: Statistikcentralen, nationalräkenskaperna kvartalsvis BNP Sysselsatta

2 /MP Förändring i BNP och arbetslöshetsgraden , % Källa: Åren Statistikcentralen, prognos 2014–2016 FM % %

3 /MP Förändring i BNP och det allmänna förtjänstnivåindexet , % Källa: Åren 1985–2013 Statistikcentralen, prognos 2014–2016 FM %

4 /MP Förändring i BNP och konsumentprisindex , % % Källa: Åren 1985–2013 Statistikcentralen, prognos 2014–2016 FM

5 /MPunakallio % Statens övriga skatteinkomster % Skattegrad Skattegrad (skatter till offentliga samfund, % av BNP) åren Kommunernas skatteinkomster Statsandelar till kommunerna Socialskyddsavgifter Källa: Åren 1975–2013 Statistikcentralen, prognoser FM

6 /MPunakallio Lokalförvaltningens andel av de offentliga samfundens totala utgifter åren , % av BNP Övriga offentliga samfund (staten och socialskyddsfonderna) Lokalförvaltningen % Källa: Åren 1975–2013 Statistikcentralen, prognos 2014–2018 FM

7 /MP FörsvarNärings- livfrågor Allmän offentlig förvalt- ning Fritid, kultur, religion Samhäll- skydd och rätts- skipning Miljö- skydd Bostads- försörjning och samh.- utveckl. Utbild- ning Social trygghet Hälso- och sjukvård 82 % 83 % 79 % Offentliga konsumtionsutgifter sammanlagt 48,3 md € därav: -kommuner och samkommuner 31,1 md € (65,3 %) Källa: Statistikcentralen Offentliga konsumtionsutgifter enligt uppgift år 2012, md €

8 Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift åren 1975–2012, md € (2012 års priser) md € md € -2,7 % / år +4,3 % / år +2,3 % / år /HPukki Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaperna

9 Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift, de procentuella andelarna åren % % /HPukki Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaperna

10 /MPunakallio Statsskulden Källa: Statskontoret, prognos för åren 2014–2018 FM Md € % BNT

11 /MPunakallio Kommunernas och samkommunernas lånestock Källa: Åren 1985–2013 Statistikcentralen, prognos för åren 2014–2018 FM Md € % BNT

12 /MPunakallio Offentliga sektorns totala skuld Källa: Statistikcentralen, prognos 2014–2018 FM % Md €


Ladda ner ppt "Förändring i BNP och antalet sysselsatta 2000–2014, i % jämfört med föregående års motsvarande kvartal 30.12.2014/MP Källa: Statistikcentralen, nationalräkenskaperna."

Liknande presentationer


Google-annonser