Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändring i BNP och antalet sysselsatta 2000–2014, i % jämfört med föregående års motsvarande kvartal 30.12.2014/MP Källa: Statistikcentralen, nationalräkenskaperna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändring i BNP och antalet sysselsatta 2000–2014, i % jämfört med föregående års motsvarande kvartal 30.12.2014/MP Källa: Statistikcentralen, nationalräkenskaperna."— Presentationens avskrift:

1 Förändring i BNP och antalet sysselsatta 2000–2014, i % jämfört med föregående års motsvarande kvartal 30.12.2014/MP Källa: Statistikcentralen, nationalräkenskaperna kvartalsvis BNP Sysselsatta

2 30.12.2014/MP Förändring i BNP och arbetslöshetsgraden 1985-2016, % Källa: Åren 1985-2013 Statistikcentralen, prognos 2014–2016 FM % -5 0 5 10 15 -10 %

3 30.12.2014/MP Förändring i BNP och det allmänna förtjänstnivåindexet 1985-2016, % Källa: Åren 1985–2013 Statistikcentralen, prognos 2014–2016 FM %

4 30.12.2014/MP Förändring i BNP och konsumentprisindex 1985-2016, % % Källa: Åren 1985–2013 Statistikcentralen, prognos 2014–2016 FM

5 30.12.2014/MPunakallio % Statens övriga skatteinkomster 5 15 30 40 50 0 % Skattegrad Skattegrad (skatter till offentliga samfund, % av BNP) åren 1975-2016 Kommunernas skatteinkomster Statsandelar till kommunerna 10 25 35 45 20 Socialskyddsavgifter Källa: Åren 1975–2013 Statistikcentralen, prognoser FM

6 30.12.2014/MPunakallio Lokalförvaltningens andel av de offentliga samfundens totala utgifter åren 1975-2016, % av BNP Övriga offentliga samfund (staten och socialskyddsfonderna) Lokalförvaltningen % Källa: Åren 1975–2013 Statistikcentralen, prognos 2014–2018 FM

7 3.1.2014/MP FörsvarNärings- livfrågor Allmän offentlig förvalt- ning Fritid, kultur, religion Samhäll- skydd och rätts- skipning Miljö- skydd Bostads- försörjning och samh.- utveckl. Utbild- ning Social trygghet Hälso- och sjukvård 82 % 83 % 79 % Offentliga konsumtionsutgifter sammanlagt 48,3 md € därav: -kommuner och samkommuner 31,1 md € (65,3 %) Källa: Statistikcentralen Offentliga konsumtionsutgifter enligt uppgift år 2012, md €

8 Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift åren 1975–2012, md € (2012 års priser) md € 5 10 15 20 25 30 0 md € -2,7 % / år +4,3 % / år +2,3 % / år 6.6.2014/HPukki Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaperna

9 Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift, de procentuella andelarna åren 1975-2012 % 5 10 15 20 25 30 35 40 0 % 6.6.2014/HPukki Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaperna

10 19.12.2014/MPunakallio Statsskulden 1985-2016 Källa: Statskontoret, prognos för åren 2014–2018 FM Md € % BNT

11 3.10.2014/MPunakallio Kommunernas och samkommunernas lånestock 1985-2018 Källa: Åren 1985–2013 Statistikcentralen, prognos för åren 2014–2018 FM Md € % BNT

12 30.12.2014/MPunakallio Offentliga sektorns totala skuld 1985-2016 Källa: Statistikcentralen, prognos 2014–2018 FM % Md €


Ladda ner ppt "Förändring i BNP och antalet sysselsatta 2000–2014, i % jämfört med föregående års motsvarande kvartal 30.12.2014/MP Källa: Statistikcentralen, nationalräkenskaperna."

Liknande presentationer


Google-annonser