Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunalekonomins utveckling Nordiskt möte i Island 2014 Ilari Soosalu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunalekonomins utveckling Nordiskt möte i Island 2014 Ilari Soosalu."— Presentationens avskrift:

1 Kommunalekonomins utveckling Nordiskt möte i Island 2014 Ilari Soosalu

2 Historia Nokia kluster Skog kluster Financiella melt down 2008 Ökande service behov, framtid 64 å-> -> Strukturella problem inom ekonomin -> Hållbarhetsgap 9-10 mrd€ -> Kommunerna 2 mrd€ (1+1) Str-Pol-prog Minska uppgifter 1 mrd. Kommunernas egna åtgärder 1 mrd. (skatt, effektivitet) /hp

3 Det allmänna ekonomiska läget Variabel (förändring i %) Produktion (volym) Lönesumma Förtjänstnivå Sysselsättning (volym) Inflation (%-enheter) Arbetslöshetsgrad Skattegrad/BNP Offentliga utgifter/BNP Offentlig skuld/BNP Euribor 3 kk, % 10 års ränta, % Bytesbalans/BNP Fin. överskott/BNP Källa: Statistikcentralen (ENS2010), FM Konjunkturöversikt ** 1,6 2,5 1,5 0,7 1,9 8,1 46,0 58,1 62,3 1,3 2,7 0,2 -1, ,5 3,4 3,2 0,4 2,8 7,7 44,0 56,3 53,6 0,6 1,9 -1,4 -2,2 2013* -1,2 0,5 2,2 -1,1 1,5 8,2 45,4 57,8 56,9 0,2 1,9 -1,1 -2,5 2014** 0,2 1,2 1,4 -0,2 1,3 8,5 45,8 58,9 60,4 0,3 1,8 -0,3 -2,6 2015** 1,4 1,8 1,2 0,4 1,7 8,4 45,9 58,4 61,6 0,6 2,2 0,1 -1, /MP

4 Kommunernas och samkommunernas ekonomi, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Övr. Finans.poster, netto Investeringar, netto Räkenskapsper.res. Avskrivningar Lånestock Likvida medel Finansieringsresultat 1) Extraordin.poster, netto Årsbidrag 1) Finansieringsresultat = Internt tillförda medel + investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + korrektivposter till internt tillförda medel. Internt tillförda medel Korrektivposter till internt tillförda medel -26,49 20,64 8,30 0,22 -3,83 0,39 -2,57 15,58 4, * -1,31 -0,45 0,29 2,67 -29,83 23,83 8,10 -0,44 -3,76 -1,17 -3,07 26,58 4, ** -2,30 -0,45 0,25 1,66 2,511,46 -27,01 21,09 8,18 0,16 -3,82 -0,01 -2,67 17,28 4, ** -1,60 -0,45 0,25 2,42 2,22 -27,44 21,64 7,66 0,06 -3,82 -0,60 -2,77 19,43 4, ** -2,09 -0,45 0,25 1,93 1,73 -28,16 22,16 7,79 -0,12 -3,80 -0,95 -2,87 21,83 4, ** -2,33 -0,45 0,25 1,67 1,47 -25,80 19,32 8,07 0,20 -3,47 -0,36 -2,40 13,81 4, ,98 -0,54 0,25 1,79 1,49 -28,95 22,96 7,95 -0,31 -3,78 -1,07 -2,97 24,23 4, ** -2,32 -0,45 0,25 1,66 1,46 Källa: Åren Statistiscentralen. Uppskattningarna för åren 2014 – 2018 enligt BSP =1 Mrd!!! utan åtgärder!

5 Regeringsprogrammets och ramförhandlingarnas ( ) inverkan på statsandelarna för kommunal basservice*, mn € ( Kvittning av nyttan av att höja fastighetsskattgränserna och avgifterna samt slopandet av höjningen av statsandelen enligt prövning ) * - bl.a social- och hälsovård samt förskola och grundl.utbildning - därutöver UKM:s nedskärningar på 92 mn euro år 2013, 77 mn euro år 2014 och över 100 mn euro år På grund av nedskärningarna för åren går kommunerna miste om statsandelar för basservice på 6,9 miljarder euro Ramförhandlingarna 3/2013 Regeringsprogrammet Besluten minskar statsandelarna under regeringsperioden (år 2015) med 1,4 md euro dvs. ca 15 %, på årsnivå Ramförhandlingarna 3/2014 Ramförhandlingarna 3/2012

6 /MPunakallio Utveckling av kommunernas uppgifter och antalet anställda Lähde: Tilastokeskuksen palkkatiedustelu, Valtiovarainministeriö personal uppgifter

7 Den kommunala sektorns årsbidrag, avskrivningar och investeringar 1) åren , md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren enligt BSP ) Investeringar, netto = Investeringsutgifter – finansieringsandelar – försäljning av tillgångar.

8 Utvckling av Finlands befolkning * *vuodet 2009–2060 ennuste Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

9 De största kommande utmaningar Stoppa nedskäringar av statsandelar Minska kommunernas uppgifter / och inga nya uppgifter (StrPol-programmet, B) Genomföra nya kommunalstyrningsprogram (B) Bredda skattebasen av kommunerna Kommunerna fortsätter att höja effektivitet(servicenät osv.)(B) SoHe-reform (Kaj)

10 TACK!!


Ladda ner ppt "Kommunalekonomins utveckling Nordiskt möte i Island 2014 Ilari Soosalu."

Liknande presentationer


Google-annonser