Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunalekonomins utveckling Nordiskt möte i Island 2014 Ilari Soosalu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunalekonomins utveckling Nordiskt möte i Island 2014 Ilari Soosalu."— Presentationens avskrift:

1 Kommunalekonomins utveckling Nordiskt möte i Island 2014 Ilari Soosalu

2 Historia Nokia kluster Skog kluster Financiella melt down 2008 Ökande service behov, framtid 64 å-> -> Strukturella problem inom ekonomin -> Hållbarhetsgap 9-10 mrd€ -> Kommunerna 2 mrd€ (1+1) Str-Pol-prog Minska uppgifter 1 mrd. Kommunernas egna åtgärder 1 mrd. (skatt, effektivitet) 3.4.2014/hp

3 Det allmänna ekonomiska läget Variabel (förändring i %) Produktion (volym) Lönesumma Förtjänstnivå Sysselsättning (volym) Inflation (%-enheter) Arbetslöshetsgrad Skattegrad/BNP Offentliga utgifter/BNP Offentlig skuld/BNP Euribor 3 kk, % 10 års ränta, % Bytesbalans/BNP Fin. överskott/BNP Källa: Statistikcentralen (ENS2010), FM Konjunkturöversikt 18.6.2014 2016** 1,6 2,5 1,5 0,7 1,9 8,1 46,0 58,1 62,3 1,3 2,7 0,2 -1,4 2012 -1,5 3,4 3,2 0,4 2,8 7,7 44,0 56,3 53,6 0,6 1,9 -1,4 -2,2 2013* -1,2 0,5 2,2 -1,1 1,5 8,2 45,4 57,8 56,9 0,2 1,9 -1,1 -2,5 2014** 0,2 1,2 1,4 -0,2 1,3 8,5 45,8 58,9 60,4 0,3 1,8 -0,3 -2,6 2015** 1,4 1,8 1,2 0,4 1,7 8,4 45,9 58,4 61,6 0,6 2,2 0,1 -1,7 7.8.2014/MP

4 Kommunernas och samkommunernas ekonomi, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Övr. Finans.poster, netto Investeringar, netto Räkenskapsper.res. Avskrivningar Lånestock Likvida medel Finansieringsresultat 1) Extraordin.poster, netto Årsbidrag 1) Finansieringsresultat = Internt tillförda medel + investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + korrektivposter till internt tillförda medel. Internt tillförda medel Korrektivposter till internt tillförda medel -26,49 20,64 8,30 0,22 -3,83 0,39 -2,57 15,58 4,86 2013* -1,31 -0,45 0,29 2,67 -29,83 23,83 8,10 -0,44 -3,76 -1,17 -3,07 26,58 4,71 2018** -2,30 -0,45 0,25 1,66 2,511,46 -27,01 21,09 8,18 0,16 -3,82 -0,01 -2,67 17,28 4,85 2014** -1,60 -0,45 0,25 2,42 2,22 -27,44 21,64 7,66 0,06 -3,82 -0,60 -2,77 19,43 4,81 2015** -2,09 -0,45 0,25 1,93 1,73 -28,16 22,16 7,79 -0,12 -3,80 -0,95 -2,87 21,83 4,79 2016** -2,33 -0,45 0,25 1,67 1,47 -25,80 19,32 8,07 0,20 -3,47 -0,36 -2,40 13,81 4,20 2012 -1,98 -0,54 0,25 1,79 1,49 -28,95 22,96 7,95 -0,31 -3,78 -1,07 -2,97 24,23 4,76 2017** -2,32 -0,45 0,25 1,66 1,46 Källa: Åren 2012-2013 Statistiscentralen. Uppskattningarna för åren 2014 – 2018 enligt BSP 3.4.2014. 400+600=1 Mrd!!! utan åtgärder!

5 Regeringsprogrammets och ramförhandlingarnas (2012-2014) inverkan på statsandelarna för kommunal basservice*, mn € ( Kvittning av nyttan av att höja fastighetsskattgränserna och avgifterna samt slopandet av höjningen av statsandelen enligt prövning ) * - bl.a social- och hälsovård samt förskola och grundl.utbildning - därutöver UKM:s nedskärningar på 92 mn euro år 2013, 77 mn euro år 2014 och över 100 mn euro år 2015. På grund av nedskärningarna för åren 2012-2017 går kommunerna miste om statsandelar för basservice på 6,9 miljarder euro Ramförhandlingarna 3/2013 Regeringsprogrammet Besluten minskar statsandelarna under regeringsperioden (år 2015) med 1,4 md euro dvs. ca 15 %, på årsnivå Ramförhandlingarna 3/2014 Ramförhandlingarna 3/2012

6 5.2.2014/MPunakallio Utveckling av kommunernas uppgifter och antalet anställda Lähde: Tilastokeskuksen palkkatiedustelu, Valtiovarainministeriö personal uppgifter

7 Den kommunala sektorns årsbidrag, avskrivningar och investeringar 1) åren 1991-2018, md € (uppskattningar enligt hållbarhetsberäkningen) Källa: Åren 1991-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2018 enligt BSP 3.4.2014. 1) Investeringar, netto = Investeringsutgifter – finansieringsandelar – försäljning av tillgångar.

8 Utvckling av Finlands befolkning 1865-2060* *vuodet 2009–2060 ennuste Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

9 De största kommande utmaningar Stoppa nedskäringar av statsandelar Minska kommunernas uppgifter / och inga nya uppgifter (StrPol-programmet, B) Genomföra nya kommunalstyrningsprogram (B) Bredda skattebasen av kommunerna Kommunerna fortsätter att höja effektivitet(servicenät osv.)(B) SoHe-reform (Kaj)

10 TACK!!


Ladda ner ppt "Kommunalekonomins utveckling Nordiskt möte i Island 2014 Ilari Soosalu."

Liknande presentationer


Google-annonser