Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2013 Källa: Statistikcentralen 7.11.2014 samt Kommunförbundets beräkningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2013 Källa: Statistikcentralen 7.11.2014 samt Kommunförbundets beräkningar."— Presentationens avskrift:

1 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2013 Källa: Statistikcentralen samt Kommunförbundets beräkningar

2 Skatteinkomster Verksamh. och inv. kassaflöde Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren (inkl. särredovisade affärsverk) förändr. % Statsandelar Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivn. Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsutgifter Kommuner och samkommuner: Investeringsutgifter Minskning av långfristiga lån Likvida medel /hp 2012 md € 2013 md € förändr. % Kommuner: 2012 md € 2013 md € Lånestock Ökning av långfristiga lån Källa: Statistikcentralen Verksamhetsbidrag -37,44 19,32 -1,98 8,07 1,79 -2,40 -0,36 -4,59 -1,48 4,20 2,4 6,9 2,7 50,3 9,3 2,4 11,3 22,9 -33,87 19,32 -1,69 8,07 1,35 -1,90 -0,31 -3,78 -1,36 3,37 2,8 6,9 2,7 53,3 8,8 1,5 11,8 29,0 13,81 12,6 12,26 12,8 2,41 24,9 2,14 28,0 -25,80 2,5 -26,34 3,1 -34,83 20,64 -0,89 8,29 2,07 -2,07 0,37 -3,83 -1,52 4,35 13,84 2,73 -27,17 -38,35 20,64 -1,09 8,29 2,69 -2,63 0,44 -4,70 -1,65 5,16 15,55 3,02 -26,45

3 Orsakerna bakom ökningen av kommunalskatteredovisningarna år därav augustis månads ”rättelse” (engångsrat) /hp 223 Den redovisade kommunalskatten 2013, milj. € Ändring , %6,7 varav, milj. €: Ändringen sammanlagt , milj. € Övriga faktorer (bl.a. ökning av lönesumman)313 - Korrigering av fördelningsandelen (”rytmstörning”)474 - Redovisningsreformen: jan -> dec (engångsrat)200 - Höjningen av kommunernas skattesatser133

4 Antal kommuner sammanlagt /hp Ackumulerat underskott Årsbidrag: Md euro euro/invånare Årets resultat, md euro Md euro Lånestock: euro/invånare i % av avskrivnigarna Antal kommuner (enligt resp. års kommunindelning) : Antal kommuner (kommunindelningen 2013) : Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar 1) Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM) Uppgifter om kommunernas ekonomi åren Inkl. affärsverk. Källa: Statistikcentralen 2, ,74 8, , ,37 13, * 1, ,62 8, , ,30 9, , ,83 1) 10, , ,43 11, , ,31 12,

5 Alla kommuner Antal invånare /hp % Förändring i kommunernas verksamhetsbidrag och skattefinansiering åren enligt kommunstorlek, % 1) Verksamhetsbidraget utgör skillnaden mellan verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter och skall täckas med skattefinansiering Källa: Statistikcentralen

6 /hp Kommunernas årsbidrag , €/inv. Enligt kommunstorlek Källa: Statistikcentralen

7 /hp Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Hela landet, €/invånare Källa: Statistikcentralen

8 /hp Negativt 0 – 99 % 100 – 199 % 200 – 558 % (30) (131) (124) (35) © Kuntarajat: MML landskapscentrum Kommunernas årsbidrag i procent av avskrivningar år 2013 Källa: Statistikcentralen Årsbidraget räcker inte till avskrivningarna i 161 kommuner ( i fasta Finland 155 och på Åland 6 kommuner) Landets medeltal 100 %

9 Alla kommuner /hp Antal invånare Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek Årsbidrag i procent av avskrivningar Källa: Statistikcentralen

10 Alla kommuner: /hp Kommunernas årsbidrag enligt landskap Årsbidrag i procent av avskrivningar åren Källa: Statistikcentralen

11 /hp Källa: Statistikcentralen 1) År 2010 innehåller poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) Kommunernas och samkommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar, md €

12 /hp Den kommunala sektorns årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat åren , md € Källa: Statistikcentralen. År 2010 innehåller räkenskapsperiodens resultat den bokföringsmässiga försäljningsvinst på cirka 950 miljoner euro som kommunerna i huvudstadsregionen fick då samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) bildades.

13 /hp Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde samt ökningen av lånestocken inom den kommunala sektorn åren , md € Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är ett mellanresultat i finansieringsanalysen. Ett negativt belopp (underskott) beskriver att utgifter antingen måste täckas genom en minskning av de likvida medlen eller genom ökning av lånestocken. Ett positivt belopp (överskott) beskriver hur stor andel av kassaflödet som blir kvar till nettoutlåning, låneamorteringar och förstärkandet av kassan. 1) Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde = Internt tillförda medel + Investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + korrektivposter till internt tillförda medel Källa: Statistikcentralen

14 /hp Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är ett mellanresultat i finansieringsanalysen. Ett negativt belopp (underskott) beskriver att utgifter antingen måste täckas genom en minskning av de likvida medlen eller genom ökning av lånestocken. Ett positivt belopp (överskott) beskriver hur stor andel av kassaflödet som blir kvar till nettoutlåning, låneamorteringar och förstärkandet av kassan. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde samt ökningen av lånestocken inom den kommunala sektorn, kumulativt från år 1997, md € 1) Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde = Internt tillförda medel + Investeringar, netto Internt tillförda medel = Årsbidrag + extraordinära poster, netto + korrektivposter till internt tillförda medel Källa: Statistikcentralen.

15 /hp Kommunernas lånestock och likvida medel , €/invånare Källa: Statistikcentralen

16 (41) – (99) – (30) Över Under (150) /hp © Kuntarajat: MML Landskapscentrum Kommunernas lånestock , €/inv. Källa: Statistikcentralen Landets medeltal €/inv.

17 Alla kommuner /hp Kommunernas lånestock enligt kommunstorlek åren 2000, 2012 och 2013, euro/invånare Källa: Statistikcentralen Antal invånare

18 Alla kommuner: /hp Källa: Statistikcentralen Kommunernas lånestock enligt landskap åren , euro/invånare

19 /hp Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel , md € Källa: Statistikcentralen

20 13,5 14,3 15,5 16,8 18,0 18,9 19,8 30,2 12,7 20,8 22,8 24, /hp 25,5 27,4 Kommunkoncernens lånestock åren , md € Källa: Statistikcentralen

21 Kommunkoncernens lånestock , €/inv. (65) – (93) – (52) Över Under (110) /hp © Kuntarajat: MML Landskapscentrum Källa: Statistikcentralen Landets medeltal €/inv.

22 /hp (78) Överskott: © Kuntarajat: MML Underskott: (107)500 – €/inv. (57)över €/inv. (26) under 500 €/inv.(52) över 500 €/inv. under 500 €/inv. Landskapscentrum Kommunernas ackumulerade över-/ underskott , €/inv. Landets medeltal €/inv. Källa: Statistikcentralen Kommuner med underskott 78 st. (I fasta Finland 76 och på Åland 2 kommuner)

23 /hp Kommunernas ackumulerade över-/underskott enligt kommunstorlek , €/inv. Källa: Statistikcentralen

24 Definition på kriskommun enligt statsandelslagen Gränsvärden för nyckeltalen Utredning bör göras, om »Underskottet i bokslutet > 1000 €/inv. och i föregående bokslut > 500 €/ inv. (4 kommuner uppfyllde åren 2012/13 underskottskriteriet. Av dessa har Lavia och Jalasjärvi tidigare varit föremål för utredning. Honkajoki och Vimpeli nya kommuner där utredning skall verkställas.) Eller om i de två senaste boksluten 1.Årsbidraget är negativt (exkl. prövningsbaserat) och 2.Skatteprocenten minst 0,5 %-enheter högre än landets vägda medeltal (gränsvärden åren 2012 och ,00 %) och 3.lånestocken/invånare överskrider landets medeltal med minst 50 procent (gränsvärden år €/inv. och år €/inv.) och 4.Balansräkningen uppvisar underskott och 5.Soliditeten < 50 % och 6.Den relativa skuldsättningen >50% (Ingen kommun uppfyllde samtliga 6 villkor åren 2012/13) /hp


Ladda ner ppt "Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2013 Källa: Statistikcentralen 7.11.2014 samt Kommunförbundets beräkningar."

Liknande presentationer


Google-annonser