Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

17.12.2014 /hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Övriga utgifter 0,81 md € Investeringar 4,70 md € Övr. verksamhetskostn. 0,79.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "17.12.2014 /hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Övriga utgifter 0,81 md € Investeringar 4,70 md € Övr. verksamhetskostn. 0,79."— Presentationens avskrift:

1 17.12.2014 /hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Övriga utgifter 0,81 md € Investeringar 4,70 md € Övr. verksamhetskostn. 0,79 md € Understöd 2,36 md € Köp av material 4,07 md € Köp av tjänster 9,78 md € Lönebikostnader 4,96 md € Löner och arvoden 16,39 md € Minskning av lån 1,65 md € Räntekostnader 0,30 md € Externa utgifter totalt 45,81 md € (enligt resultaträkning och finansieringskalkyl) Verksamhetens kostnader 38,35 md €: Låneomkostnader 1,95 md €: Källa: Statistikcentralen

2 17.12.2014 /hp Källa: Statistikcentralen Övriga inkomster 2,37 md € Upplåning 3,40 md € Avgiftsintäkter 2,12 md € Försäljningsintäkter 6,88 md € Statsandelar 8,29 md € Fastighetsskatt 1,36 md € Samfundsskatt 1,31 md € Kommunens inkomstskatt 17,97 md € Övr. verksamhetsintäkter 2,90 md € Externa inkomster totalt 46,60 md € (enligt resultaträkning och finansieringskalkyl) Skatteinkomster totalt 20,64 md €: Verksamhetens intäkter totalt 11,90 md €: Beräkning av kommunernas och samkommunernas inkomster år 2013

3 17.12.2014 /hp Kommunernas och samkommunernas ekonomi 2015 Socialavgift. och pensioner 10 % Materialinköp 9 % Köp av tjänster 24 % Understöd 6 % Låneomkostn. 5 % Investeringar 10 % Övr. utgifter 1 % Statsandelar 17 % Finansiering och övr. utgifter 5 % Verksamhets- inkomster 24 % därav: kommunalskatt 40 % samfundskatt 3 % fastighetsskatt 3 % Upplåning 8 % Övr. inkomster 4 % Skatte- inkomster 47 % Löner 35 % Övriga uppgifter 17 % (Daghemsvård och familjedagvård för barn har flyttats till undervisnings- och kulturverksamhet ) Social- och hälsovård 49 % (Verksamhetsutgifter och investeringar) (Verksamhetsutgifter och investeringar) Undervisnings- och kulturverks. 29 % därav: försäljningsink. 13 % avgifter 5 % övr. inkomster 6 % Kommunernas och samkommunernas beräknade externa inkomster och utgifter ca 46,1 md € enligt resultaträkning och finansieringskalkyl Källa: BSB/Kommunförbundet (Verksamhetsutgifter och investeringar)

4 17.12.2014 /hp 40 35 30 25 20 15 10 5 0 50 23,5 23,8 25,3 27,0 27,5 28,3 29,6 31,1 32,9 34,4 37,4 38,4 42,6 46,1 23,2 42,3 44,3 45,8 45 48,7 Kommunernas och samkommunernas externa utgifter 1) 1997-2015, md € Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren 1997-2013 och Basservicebudgeten/Kommunförbundet åren 2014 - 2015. 1) Externa totalutgifter enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Investeringar och övriga utgifter inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 2014 och 2015. 2) Bl.a. materialinköp, understöd och hyror. 3) Bl.a. räntekostnader och minskning av lån, övriga finansiella kostnader samt utlåning.

5 17.12.2014 /hp 90 80 70 60 50 40 30 10 0 20 100 % Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren 1997-2013 och Basservicebudgeten /Kommunförbundet åren 2014 - 2015. 1) Externa totalutgifter enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Investeringar och övriga utgifter inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 2014 och 2015. 2) Bl.a. materialinköp, understöd och hyror. 3) Bl.a. räntekostnader och minskning av lån, övriga finansiella kostnader samt utlåning. Kommunernas och samkommunernas externa utgifter 1) 1997-2015, % av totalutgifter

6 17.12.2014 /hp 40 35 30 25 20 15 10 5 0 55 23,2 23,8 25,4 26,7 27,8 28,1 29,4 30,9 33,4 34,4 36,9 38,6 43,1 46,1 22,3 41,7 43,7 45 46,6 50 49,9 Kommunernas och samkommunernas externa inkomster 1) 1997-2015, md € 1) Externa totalinkomster enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Övriga inkomster inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 2014 och 2015. 2) Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 2002. 3) BL.a. upplåning, ränteinkomster och övriga finansiella inkomster, extraordinära inkomster, finansieringsandelar för investeringar, försäljning av tillgångar, minskning av utlåningen. Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren 1997-2013 och Basservicebudgeten /Kommunförbundet åren 2014 - 2015.

7 17.12.2014 /hp 90 80 70 60 50 40 30 10 0 % 20 100 % 1) Externa totalinkomster enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Övriga inkomster inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 2014 och 2015. 2) Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 2002. 3) BL.a. upplåning, ränteinkomster och övriga finansiella inkomster, extraordinära inkomster, finansieringsandelar för investeringar, försäljning av tillgångar, minskning av utlåningen. Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren 1997-2013 och Basservicebudgeten /Kommunförbundet åren 2014 - 2015. Kommunernas och samkommunernas externa inkomster 1) 1997-2015, % av totalinkomster

8 % 1) 2) Åren 2014-2015 bromsas ökningen i verksamhetsutgifterna upp av bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk. Utan dessa bolagiseringar skulle tillväxten år 2014 vara 1,7 % och år 2015 2,5 % 2) 17.12.2014 /hp Verksamhetsutgifternas förändring i kommuner och samkommuner åren 1991-2015, procent 1) Uppgifterna för år 1997 är inte jämförbara med tidigare år bl.a. på grund av huvudmannamodellen inom undervisningsväsendet Källa: Åren 1991-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2015 BSB 15.9.2014

9 Källa: Åren 1997-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2014-2015 Basservicebudgeten/Kommunförbundet 1) Driftsinkomster = skatteinkomster + statsandelar + verksamhetsintäkter 17.12.2014 /hp Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter och driftsinkomster 1997-2015 Löpande priser indexerade, 1997=100


Ladda ner ppt "17.12.2014 /hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Övriga utgifter 0,81 md € Investeringar 4,70 md € Övr. verksamhetskostn. 0,79."

Liknande presentationer


Google-annonser