Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

17.12.2014 /hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Övriga utgifter 0,81 md € Investeringar 4,70 md € Övr. verksamhetskostn. 0,79.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "17.12.2014 /hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Övriga utgifter 0,81 md € Investeringar 4,70 md € Övr. verksamhetskostn. 0,79."— Presentationens avskrift:

1 /hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Övriga utgifter 0,81 md € Investeringar 4,70 md € Övr. verksamhetskostn. 0,79 md € Understöd 2,36 md € Köp av material 4,07 md € Köp av tjänster 9,78 md € Lönebikostnader 4,96 md € Löner och arvoden 16,39 md € Minskning av lån 1,65 md € Räntekostnader 0,30 md € Externa utgifter totalt 45,81 md € (enligt resultaträkning och finansieringskalkyl) Verksamhetens kostnader 38,35 md €: Låneomkostnader 1,95 md €: Källa: Statistikcentralen

2 /hp Källa: Statistikcentralen Övriga inkomster 2,37 md € Upplåning 3,40 md € Avgiftsintäkter 2,12 md € Försäljningsintäkter 6,88 md € Statsandelar 8,29 md € Fastighetsskatt 1,36 md € Samfundsskatt 1,31 md € Kommunens inkomstskatt 17,97 md € Övr. verksamhetsintäkter 2,90 md € Externa inkomster totalt 46,60 md € (enligt resultaträkning och finansieringskalkyl) Skatteinkomster totalt 20,64 md €: Verksamhetens intäkter totalt 11,90 md €: Beräkning av kommunernas och samkommunernas inkomster år 2013

3 /hp Kommunernas och samkommunernas ekonomi 2015 Socialavgift. och pensioner 10 % Materialinköp 9 % Köp av tjänster 24 % Understöd 6 % Låneomkostn. 5 % Investeringar 10 % Övr. utgifter 1 % Statsandelar 17 % Finansiering och övr. utgifter 5 % Verksamhets- inkomster 24 % därav: kommunalskatt 40 % samfundskatt 3 % fastighetsskatt 3 % Upplåning 8 % Övr. inkomster 4 % Skatte- inkomster 47 % Löner 35 % Övriga uppgifter 17 % (Daghemsvård och familjedagvård för barn har flyttats till undervisnings- och kulturverksamhet ) Social- och hälsovård 49 % (Verksamhetsutgifter och investeringar) (Verksamhetsutgifter och investeringar) Undervisnings- och kulturverks. 29 % därav: försäljningsink. 13 % avgifter 5 % övr. inkomster 6 % Kommunernas och samkommunernas beräknade externa inkomster och utgifter ca 46,1 md € enligt resultaträkning och finansieringskalkyl Källa: BSB/Kommunförbundet (Verksamhetsutgifter och investeringar)

4 /hp ,5 23,8 25,3 27,0 27,5 28,3 29,6 31,1 32,9 34,4 37,4 38,4 42,6 46,1 23,2 42,3 44,3 45, ,7 Kommunernas och samkommunernas externa utgifter 1) , md € Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och Basservicebudgeten/Kommunförbundet åren ) Externa totalutgifter enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Investeringar och övriga utgifter inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 2014 och ) Bl.a. materialinköp, understöd och hyror. 3) Bl.a. räntekostnader och minskning av lån, övriga finansiella kostnader samt utlåning.

5 /hp % Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och Basservicebudgeten /Kommunförbundet åren ) Externa totalutgifter enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Investeringar och övriga utgifter inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 2014 och ) Bl.a. materialinköp, understöd och hyror. 3) Bl.a. räntekostnader och minskning av lån, övriga finansiella kostnader samt utlåning. Kommunernas och samkommunernas externa utgifter 1) , % av totalutgifter

6 /hp ,2 23,8 25,4 26,7 27,8 28,1 29,4 30,9 33,4 34,4 36,9 38,6 43,1 46,1 22,3 41,7 43, , ,9 Kommunernas och samkommunernas externa inkomster 1) , md € 1) Externa totalinkomster enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Övriga inkomster inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 2014 och ) Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år ) BL.a. upplåning, ränteinkomster och övriga finansiella inkomster, extraordinära inkomster, finansieringsandelar för investeringar, försäljning av tillgångar, minskning av utlåningen. Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och Basservicebudgeten /Kommunförbundet åren

7 /hp % % 1) Externa totalinkomster enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Övriga inkomster inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 2014 och ) Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år ) BL.a. upplåning, ränteinkomster och övriga finansiella inkomster, extraordinära inkomster, finansieringsandelar för investeringar, försäljning av tillgångar, minskning av utlåningen. Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och Basservicebudgeten /Kommunförbundet åren Kommunernas och samkommunernas externa inkomster 1) , % av totalinkomster

8 % 1) 2) Åren bromsas ökningen i verksamhetsutgifterna upp av bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk. Utan dessa bolagiseringar skulle tillväxten år 2014 vara 1,7 % och år ,5 % 2) /hp Verksamhetsutgifternas förändring i kommuner och samkommuner åren , procent 1) Uppgifterna för år 1997 är inte jämförbara med tidigare år bl.a. på grund av huvudmannamodellen inom undervisningsväsendet Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren BSB

9 Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren Basservicebudgeten/Kommunförbundet 1) Driftsinkomster = skatteinkomster + statsandelar + verksamhetsintäkter /hp Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter och driftsinkomster Löpande priser indexerade, 1997=100


Ladda ner ppt "17.12.2014 /hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Övriga utgifter 0,81 md € Investeringar 4,70 md € Övr. verksamhetskostn. 0,79."

Liknande presentationer


Google-annonser