Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya skatteregler - förslag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya skatteregler - förslag"— Presentationens avskrift:

1 Nya skatteregler - förslag
Fastighetsskatten blir kommunal fastighetsavgift Kapitalvinstskatten höjs och uppskovs- reglerna förändras (privatbostäder) Statliga inkomstbeskattningen för brf förändras (f r o m 2007)

2 Fastighetsskatten blir kommunal fastighetsavgift
För flerbostadshus införs kommunal fastighetsavgift på 1200 kr per lägenhet eller max 0,4 % av 2007 års taxeringsvärde För brf med småhus blir avgiften 6000 kr per värderingsenhet eller max 0,75 % av tax värdet För lokaler inga förändringar (1% av tax värdet)

3 Förändringar för privatpersoner
Kapitalvinstskatten för privatbostäder höjs från 20 till 22 % av vinsten vid en försäljning Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten genom uppskov kvarstår men : - uppskovsbelopp max 1,6 Mkr - uppskoven räntebeläggs med 0,5% - ej fortsatt uppskov vid arv, gåva, bodelning

4 Statlig inkomstskatt brf
Gamla sättet att beräkna inkomstskatten avskaffas (”schablonskatten”) Nu betalas 28 % inkomstskatt på samtliga kapitalvinster (ränteintäkter, utdelningar, reavinster). De brf som har outnyttjade underskott från tidigare år får dra av detta. Skatteverkets tolkning av de nya reglerna är ännu inte helt klarlagd. Det finns en möjlighet att brf kommer att få dra av sina räntekostnader från kapitalintäkterna. Revisorerna vill dock att vi i budgeten för 2008 inte ska räkna med detta.

5 Nya skatteregler- effekter för brf inom vårt verksamhetsområde
De allra flesta brf kommer inte upp till en kommunal fastighetsavgift som går över maxgränserna 1200 kr per lägenhet i flerbostadshus eller 6000 kr per lägenhet i småhusföreningar. Detta innebär att många brf får högre kommunal fastighetsavgift 2008 än vad fastighetsskatten var Detta p g a höjda taxeringsvärden. F r o m 2007 betalas 28 % inkomstskatt på samtliga kapitalvinster (ränteintäkter, utdelningar, reavinster), med avdrag för outnyttjade underskott. Om en brf har outnyttjade underskott syns det i årsredovisningen under noten för statlig inkomstskatt.


Ladda ner ppt "Nya skatteregler - förslag"

Liknande presentationer


Google-annonser