Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SJÖFARTSVERKET Om minskade intäkter och betalningsansvar för farledsavgifterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SJÖFARTSVERKET Om minskade intäkter och betalningsansvar för farledsavgifterna."— Presentationens avskrift:

1 SJÖFARTSVERKET Om minskade intäkter och betalningsansvar för farledsavgifterna

2 ”Konjunktureffekten” Farledsavgifterna beräknas minska med 95 mkr –Fartygsdelen 21 mkr (-4 %) –Godsdelen 74 mkr (-15 %) Lotsavgifterna beräknas minska med 37 mkr (-10 %) Ränteintäkterna beräknas minska med 26 mkr (-85 %) = Total effekt av lågkonjunkturen cirka 160 mkr

3 Farledsavgift, fartygsdelen Intäkterna från den fartygsbaserade delen av farledsavgiften har minskat med 19 mkr jämfört med jan-sept 2008. Av intäktsminskningen härrör 10 mkr från lastfartygen (-5 %) och 12 mkr från färjorna (-7 %). Avgiften för kryssningsfartyg har ökat med 3,8 mkr (20 %) Rabatterna har ökat med 0,8 mkr.

4 Farledsavgifter, fartygsdelen, per fartygstyp 2007-2009

5 Avgiftspliktigt gods Den godsbaserade delen av avgiften har minskat med 59 mkr jämfört med jan-sept 2008 varav 7 mkr avser effekten av avgiftssänkningen 1 april 2008 Totala avgiftspliktiga godsvolymen har minskat med 20 milj ton jämfört med januari-september 2008. Det innebär en nedgång med15 procent. Oljeprodukter har minskat med 2 milj ton eller 5 procent Skogsprodukter har minskat med 3 milj ton eller 22 procent Övrigt ej lågvärdigt gods har minskat med 11 milj ton eller 17 procent Lågvärdigt gods har minskat med 4 milj ton eller 38 procent

6 Avgiftspliktiga godsvolymer per godsslag 2007-2009

7 Betalningsansvaret ”Ett fartygs ägare och redare ansvarar solidariskt för att farledsavgiften för fartyget betalas. Om någon i egenskap av ombud för fartygets ägare eller redare lämnar en deklaration enligt 6 § ansvarar även han eller hon solidariskt med ägaren och redaren för att farledsavgiften betalas. ” (7 § Förordning (1997:1121) om farledsavgift) Viktigt att mäklaren alarmerar till Sjöfartsverket när en kund inte betalar. När en konkurs väl är ett faktum är det för sent för Sjöfartsverket att agera!

8 Kredithanteringen Endast den juridiska person som genom kreditprövning har beviljats kredit hos Sjöfartsverket får anstånd med betalning av avgifterna. –Farledsavgifter – Om kredit saknas ska farledsavgiften betalas till Sjöfartsverket innan fartyget avgår från svensk hamn. Avgiften påförs då redaren, eller den som har i redarens ställe har befattning med fartyget, eller om uppgift om detta saknas, fartygets ägare. –Lotsavgifter – Om kredit saknas ska avgiften erläggas innan fartygets avgång, dock senast 24 timmar efter det att lotsningen har slutförts. Ett fartygs ägare eller redare kan inte med automatik ”åka snålskjuts” på mäklarens kredit. Krediten är bunden till den juridiska person som har tecknat avtal med Sjöfartsverket.

9 Om mäklaren inte får betalt av sin kund…. 1. Mäklaren kontaktar kundstöd och begär förlängd kredittid 2. Förnyad kontakt med kundstöd som skickar brev till mäklarens kund 3. Vid fortsatt utebliven betalning fakturerar Sjöfartsverket mäklarens kund Att Sjöfartsverket fakturerar mäklarens kund innebär inte att mäklaren undgår fortsatt betalningsansvar – MEN chansen att få betalt kan förbättras!

10 Övrigt En utbildningsdag i Sjöfartsverkets regelsystem och inrapportering planeras till första kvartalet 2010 (om intresse finns….?) En översiktlig skriftlig information på engelska kring hur avgiftssystemet fungerar kommer inom kort att finnas tillgänglig Stabiliteten i Sjöfartsverkets e-tjänster har varit långt ifrån tillfredsställande under hösten. Arbete med att säkerställa systemen pågår….


Ladda ner ppt "SJÖFARTSVERKET Om minskade intäkter och betalningsansvar för farledsavgifterna."

Liknande presentationer


Google-annonser