Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11.4.2014/MP Förändring i BNP och arbetslöshetsgrad 1985-2018, % % -5 0 5 10 15 20 -10 % Källa: Åren 1985-2013 Statistikcentralen, prognos för åren 2014-2018.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11.4.2014/MP Förändring i BNP och arbetslöshetsgrad 1985-2018, % % -5 0 5 10 15 20 -10 % Källa: Åren 1985-2013 Statistikcentralen, prognos för åren 2014-2018."— Presentationens avskrift:

1 11.4.2014/MP Förändring i BNP och arbetslöshetsgrad 1985-2018, % % -5 0 5 10 15 20 -10 % Källa: Åren 1985-2013 Statistikcentralen, prognos för åren 2014-2018 FM

2 11.4.2014/MP Förändring i BNP och allmänt förtjänstnivåindex 1985-2018, % % Källa: Åren 1985-2013 Statistikcentralen, prognos för åren 2013-2018 FM

3 11.4.2014/MP Förändring i BNP och konsumentprisindex 1985-2018, % % Källa: Åren 1985-2013 Statistikcentralen, prognos för åren 2014-2018 FM

4 15.4.2014/MPunakallio Offentliga utgifter, % av BNP åren 1975-2018 Övriga offentliga samfund (statsförvaltning och socialskyddsfonder) Lokalförvaltningen % Källa: Åren 1975-2013 Statistikcentralen, prognos för åren 2014-2018 FM

5 6.6.2014/MPunakallio % Statsförvaltningens övriga skatteinkomser 5 15 30 40 50 0 % Skattegrad Skattegrad (skatter till offentliga samfund, % av BNP) åren 1975-2018 Kommunernas skatteinkomster Statsandelar till kommunerna 10 25 35 45 20 Socialskyddsavgifter Källa: Åren 1975-2013 Statistikcentralen, prognoser FM

6 3.1.2014/MP Offentliga konsumtionsutgifter enligt uppgift år 2012 md € Källa: Statistikcentralen FörsvarNärings- livfrågor Allmän förvalt- ning Fritid, kultur, religion Samhäll- skydd och rätts- skipning Miljö- skydd Bostads- försörjning och samh.- utveckl. Utbild- ning Social trygghet Hälso- och sjukvård 82 % 83 % 79 % Offentliga konsumtionsutgifter sammanlagt 48,3 md € därav: -kommuner och samkommuner 31,1 md € (65,3 %)

7 Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift åren 1975-2012, md € (år 2012 priser) md. € 5 10 15 20 25 30 0 md. € -2,7 % / år +4,3 % / år +2,3 % / år 6.6.2014/HPukki Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

8 Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift, de procentuella andelarna åren 1975-2012 % 5 10 15 20 25 30 35 40 0 % 6.6.2014/HPukki Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

9 6.6.2014/MPunakallio Statsskulden 1985-2018 Källa: Statskontoret, prognos för åren 2014-2018 FM Md. € % BNT

10 6.6.2014/MPunakallio Kommunernas och samkommunernas lånestock 1985-2015 Md. € % BNT Källa: Åren 1985-2013 Statistikcentralen, prognos för åren 2014-2018 FM

11 6.6.2014/MPunakallio Offentliga sektorns bruttoskuld 1985-2015 % Md. € Källa: Statistikcentralen, prognos för åren 2014-2018 FM


Ladda ner ppt "11.4.2014/MP Förändring i BNP och arbetslöshetsgrad 1985-2018, % % -5 0 5 10 15 20 -10 % Källa: Åren 1985-2013 Statistikcentralen, prognos för åren 2014-2018."

Liknande presentationer


Google-annonser