Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11.4.2014/MP Förändring i BNP och arbetslöshetsgrad 1985-2018, % % -5 0 5 10 15 20 -10 % Källa: Åren 1985-2013 Statistikcentralen, prognos för åren 2014-2018.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11.4.2014/MP Förändring i BNP och arbetslöshetsgrad 1985-2018, % % -5 0 5 10 15 20 -10 % Källa: Åren 1985-2013 Statistikcentralen, prognos för åren 2014-2018."— Presentationens avskrift:

1 /MP Förändring i BNP och arbetslöshetsgrad , % % % Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM

2 /MP Förändring i BNP och allmänt förtjänstnivåindex , % % Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM

3 /MP Förändring i BNP och konsumentprisindex , % % Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM

4 /MPunakallio Offentliga utgifter, % av BNP åren Övriga offentliga samfund (statsförvaltning och socialskyddsfonder) Lokalförvaltningen % Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM

5 /MPunakallio % Statsförvaltningens övriga skatteinkomser % Skattegrad Skattegrad (skatter till offentliga samfund, % av BNP) åren Kommunernas skatteinkomster Statsandelar till kommunerna Socialskyddsavgifter Källa: Åren Statistikcentralen, prognoser FM

6 /MP Offentliga konsumtionsutgifter enligt uppgift år 2012 md € Källa: Statistikcentralen FörsvarNärings- livfrågor Allmän förvalt- ning Fritid, kultur, religion Samhäll- skydd och rätts- skipning Miljö- skydd Bostads- försörjning och samh.- utveckl. Utbild- ning Social trygghet Hälso- och sjukvård 82 % 83 % 79 % Offentliga konsumtionsutgifter sammanlagt 48,3 md € därav: -kommuner och samkommuner 31,1 md € (65,3 %)

7 Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift åren , md € (år 2012 priser) md. € md. € -2,7 % / år +4,3 % / år +2,3 % / år /HPukki Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

8 Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift, de procentuella andelarna åren % % /HPukki Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

9 /MPunakallio Statsskulden Källa: Statskontoret, prognos för åren FM Md. € % BNT

10 /MPunakallio Kommunernas och samkommunernas lånestock Md. € % BNT Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM

11 /MPunakallio Offentliga sektorns bruttoskuld % Md. € Källa: Statistikcentralen, prognos för åren FM


Ladda ner ppt "11.4.2014/MP Förändring i BNP och arbetslöshetsgrad 1985-2018, % % -5 0 5 10 15 20 -10 % Källa: Åren 1985-2013 Statistikcentralen, prognos för åren 2014-2018."

Liknande presentationer


Google-annonser